Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 509261-2019

29/10/2019    S209

Magyarország-Debrecen: Közúton folyó munkák

2019/S 209-509261

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: krajczar@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása

Hivatkozási szám: EKR000532422019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233140 Közúton folyó munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szabó Kálmán - Galamb - Vécsey - Budai Ézsaiás utcák csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása; jobbra kanyarodó sávokkal történő bővítéssel és közterületi járdaszakaszok létesítésével, a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetéssel, közműkiváltásokkal, az útépítési és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervek, valamint a szakági tervek szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 310 047 829.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45233140 Közúton folyó munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen, Szabó Kálmán utca (hrsz.: 13561), Gizella utca (hrsz.: 11548/1, 11223/2), Galamb utca (hrsz.: 11189), Budai Ézsaiás utca (hrsz.: 11513), Vécsey utca (hrsz.: 13001).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása.

Ezen belül:

A Szabó Kálmán – Galamb – Vécsey – Budai Ézsaiás utcák csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása; jobbra kanyarodó sávokkal történő bővítéssel és közterületi járdaszakaszok létesítésével, a hozzá tartozó csapadékvíz-elvezetéssel, közműkiváltásokkal, az útépítési és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervek, valamint a szakági tervek szerint.

1 jelzőlámpás csomópont kiépítése, 5029,15 m2 meglévő útburkolat korszerűsítése, 1544,13 m2 új burkolat építése, 5285,97 m2 új járda- és kapubejáró burkolat építése, 481,60 m2 új autóbuszmegállóhely építése, 3206 m különféle szegélyek építése, 5622 m2 füvesítés, 449 m közműcsatorna építése,

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Akötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki jelzőlámpás forgalmi csomópont kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki közművezeték építésének vagy kiváltásának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00006

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 106-257809
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Jelzőlámpás csomópont kialakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Fax: +36 42506821
Internetcím: http://www.keviz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 310 047 829.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI.3. Pontban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Alvállalkozók bevonásával megvalósuló részek: Alépítményi földmunkavégzés (stabilizálás, védőréteg építés, mechanikai stabilizáció építés, bontási munkák, irtás, fakivágás, tuskóirtás), Felépítményi munkavégzés (szegély építés, bazaltbeton építés, útépítési betonrétegek építése, aszfaltozás, térkő, padkarendezés), Közműépítés (csapadék víz csatorna, vízrendezés, vízépítés, hírközlési vezeték, elektromos, gáz kiváltás, szerelvények szintbeemelése), jelzőlámpa kiépítésének munkálatai, fuvarozás, geodéziai munkák, őrzés-védelem, leborvizsgálatok (helyszíni és benti), állapotfelmérés, tervezés, tervezői művezetés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása elhelyezéssel, kezeléssel/ártalmatlanítással, forgalomtechnikai létesítmények bontása és kiépítése.

Az eljárás keretében az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra a következő ajánlati elemekkel:

D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.)

Adószám: 10680476-2-09

1. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő): 5

2. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 24 hónap): 24

3. A teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki jelzőlámpás forgalmi csomópont kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen): Igen

4. A teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki közművezeték építésének vagy kiváltásának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen): Igen

Ajánlati ár (nettó HUF): 316 320 879

KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.)

Adószám: 11876566-2-15

1. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő): 5

2. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 24 hónap): 24

3. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki jelzőlámpás forgalmi csomópont kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen): Igen

4. A teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki közművezeték építésének vagy kiváltásának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen): Igen

Ajánlati ár (nettó HUF): 310 047 829

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület))

Adószám: 10776456-4-43

1. Hátrányos helyzetű személyek bevonása (fő) (maximum 5 fő): 5

2. A kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) (maximum 24 hónap): 24

3. A teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki jelzőlámpás forgalmi csomópont kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen): Igen

4. A teljesítésbe bevonásra kerül -e legalább 1 fő olyan szakember, aki közművezeték építésének vagy kiváltásának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem/Igen): Igen

Ajánlati ár (nettó HUF): 317 900 000

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2019