Építési beruházás - 509324-2018

20/11/2018    S223

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2018/S 223-509324

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000889142018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosító szám: AK15945
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 14714159
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000889142018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési munkái

Hivatkozási szám: EKR000889142018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyháza belterület 6743 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Szabadtéri rekortán burkolatú, 400 m-es 8 sávos atlétikai pálya építése IAAF (1. osztályú) minősítésnek megfelelően, topatlétika versenysportokra – magasugró, hármasugró, távolugró, dobó atlétika verseny lebonyolítása – alkalmas sportpálya rendszer kialakítása. A burkolat műszaki értékei feleljenek meg a legmagasabb atlétikai versenyek követelményeinek is. A két, ellentétes irányban is használható távol- és hármas ugró pályák az élőfüves pálya nyugati hosszoldalán kerülnek kialakításra. Az atlétikai pálya körül az edzés lehetőségét biztosító világítási installáció készül.

2. A szabadtéri atlétika pálya nyugati oldalán 570 fős fedett nézőtér kialakítása közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgáló helyiségekkel együtt. A szabadtéri atlétika pálya keleti oldalán mobil lelátórendszer fogadására alkalmas terület kialakítása. A szabadtéri atlétikai pálya körül burkolt szervizút létesítése.

3. 60x100 m-es szabadtéri, füvesített (élőfű) atlétikai dobópálya kiépítése, edzésszintű térvilágítással együtt, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja.

4. Szabadidős sportolás célját szolgáló 1,80 m széles 2 sávos, 505,38 m belső ívhosszúságú szabadidős futókör kialakítása, általános térvilágítás kiépítésével együtt.

5. Fedett atlétika csarnok és sportcentrum építése (7624,20 m² beépített és összesen 11 901 m² nettó alapterülettel), az atlétika csarnok rész magában foglal egy 6 sávos 200 m-es futópályát, 8 sávos 60 m-es futópályát, magasugrás, távolugrás és rúdugrás pályafelületeit, rendelkezzen IAAF (1. osztályú) minősítéssel, nemzetközi versenyek lebonyolítására legyen alkalmas. A fedett atlétikai pályához 600 fős lelátó építése közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgáló helyiségekkel együtt. A csarnokot TV közvetítésre alkalmas infrastruktúrával kell felszerelni. A sportcentrum épületrész a súlyemelés, vívás, tollaslabda, cselgáncs szakosztályok edzőtermeinek, fedett dobópálya súlylökés számára, erősítő és kondicionáló termek elhelyezését biztosítja. Az épületben összesen 200 főt kiszolgáló, kétnemű öltözőcsoportok, a szakosztályok számára szertárak, kiszolgáló helyiségek, üzemeltetési és iroda területek létesítése. A sportcentrum épületrészben orvosi és rehabilitációs területek, VIP területek, versenyirodák, dopping-kontroll helyiségek és TV közvetítési helyiségek létesítése. A 48 fős sportszálló, étkezési és egyéb kiszolgáló, üzemeltetési területekkel együtt történő kialakítása, a sportolói és a közönségforgalmi beléptetések és forgalmak elválasztásával, az épületegyüttes akadálymentes használatát biztosítani kell.

6. Az üzemeltetéshez szükséges, burkolt úthálózat, valamint az OTÉK által meghatározott gépjármű várakozó területek kialakítása, a szükséges térvilágítási rendszerrel együtt.

7. A beruházást kiszolgáló teljes körű közműfejlesztések megvalósítása, teljes körű külső- és belső vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszer kiépítése.

A fedett atlétikai csarnok és a sportcentrum épületegyüttese összesen 11 901 m² nettó alapterülettel létesül, melyből a földszinten 7181 m² nettó alapterülettel szálerősítésű beton padló, 20 cm vastagsággal létesül. A csarnokrész tartószerkezete előregyártott vasbeton vázszerkezetre elhelyezett térbeli acél rácsos tartószerkezet. A tér keresztirányú lefedése egymástól 6.00 méterre elhelyezkedő, 60,00 méter hosszúságú, változó magasságú acél rácsos tartóval történik. Az acél tartóra kerülő fém trapézlemez fedés hordja a 7263 m² felületű lágy PVC, vagy PIB csapadékvíz műanyag szigetelés egyenes rétegrendjének terheit. Az épületegyüttes egyéb vízszintes és függőleges tartószerkezetei is előregyártott vasbeton szerkezetek lesznek.

Az tervezett épületegyüttes építménymagassága 17,80 m.

A beruházás megvalósítása során létrejövő zöldfelület 21 743 m². A megvalósuló parkolók száma: 64 db, illetve a térkővel burkolt közlekedésre alkalmas terület összesen 6740 m². A megvalósuló csatorna közműépítés hossza 1772 m.

A telek területe: 47 376 m².

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M2/1 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2/2 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2/3 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Ajánlattevő rendelkezik minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerrel magasépítés, mélyépítés, útépítés területen. (ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015) (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. AT vagy az ajánlatban bemutatott alvállalkozója rendelkezik acél hegesztőüzemi tanúsítvánnyal és a gyártásra vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal. (EN 1090-1:2009+A1:2011 szerinti EXC3-ig) (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1)és(2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az AT, a közös AT-k, alváll.-k, alk. ig.-ban résztvevő gazd.-i szereplők vonatkozásában. AT-nek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektr. űrlapon nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés telj.-hez a Kbt.62.§(1)és(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll.-t. A 321/2015. Korm.rend.15.§(1) bek. alapján az alk. ig.-ában részt vevő alváll. tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: AT-nek (az alk. ig.-ban résztvevő gazd.-i szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2) bek.-ek hatálya alá. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. AK a 321/2015. Korm.rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az AT-k részére a közb.-i dok.-kal együtt elektr. nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát. A 62.§(1) bek. k) pont kb): AT-nek elektr. űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazd.-i szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felh. II.2.5) pontjában található ért.-i szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód mo-i letelepedésű AT-k és alváll.-k, valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplők vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. Korm.rend.8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem mo-i letelepedésű AT-k és alváll--k, valamint adott esetben az alk. ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplők vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. Korm.rend.10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015.Korm.rend.. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dok.-kat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bek. alapján, hogy a kizáró okokra és az alk.-i követelményekre vonatkozóan a közb. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

AT-nek ajánlatában az egységes európai közb.-i dok. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alk.-i követelményeknek.

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kiv.-i tevékenységet végzők névjegyzékében. Alkalmatlan a nem Mo-n letelepedett gazd.-i szereplő, ha az AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy be van jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt.69.§(4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 Korm.rend.26.§ (1)-(2) bek.-i irányadóak.

Irányadó még a 424/2017.Korm.rend.12. § (2), valamint a 13. § (3)-(4) bek.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző, három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (új csarnoképítés) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania a cégkivonatban szereplő, illetve a kérdéses időszak alatt törölt valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:

– az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik, amennyiben törlésre került, akkor az mikor történt

– pénzforgalmi számláján, ideértve a törölteket is, az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 10 napot meghaladó sorban állítás.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább 2 625 000 000 Ft új csarnok építésére vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel.

P2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján 10 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.

Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P2) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

M2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az AT-ktől.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M1)1 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik új csarnok kivitelezésére vonatkozó, egy szerződés keretében szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciával,

— ahol a kivitelezéssel érintett telek területe elérte a 35 532 m²-t

— ahol a kivitelezést követően a beépített alapterület elérte a 5700 m²-t,

— ahol a kivitelezést követően a zöldfelület alapterülete elérte a 16 307 m²-t,

— ahol az építménymagasság elérte a 11,0 m-t,

— ahol a kivitelezés során létesült minimum 48 db parkoló személyautók számára,

— ahol a térkővel burkolt közlekedésre alkalmas felület területe elérte az 5055 m²-t.

M1)2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik új csarnok kivitelezésére vonatkozó, egy szerződés keretében szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciával,

— ahol a csatorna közműépítés hossza elérte a minimum 1328 m-t,

— ahol a szálerősítésű ipari padló minimum 5300 m² területű, és minimum 15 cm vastag volt.

M1)3 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 közhasználatú épület/építmény megvalósítására vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkezik

— minimum 38 méter hosszú acél szerkezetű rácsos főtartó került beépítésre,

— legalább 5350 m²-es nettó szintterület került kivitelezésre.

Az M1)1, M1)2, M1)3 maximum négy referenciával teljesíthető.

AT jogosult ugyanazt a referenciát bemutatni az M1)1., M1)2. és M1)3 esetében, amennyiben az a megadott valamennyi feltételnek megfelel.

Az M1) pontban felsorolt M1)1., M1)2., M1)3 pontok követelményeinek megfelelés több szerződésből teljesíthető.

Csarnok épület az M1 ponthoz és az ért.-i részszempontokhoz: alapterületi korlátozás nélkül csarnok jellegűnek tekintendő minden legalább 5600 m² alapterületű, minimum 3,6 m átlagos belmagasságú, tetőtérrel nem rendelkező, egyszintes, összefüggő légterű, ipari, raktározási, kereskedelmi vagy sport rendeltetésű, jellemzően tagolatlan homlokzatú építmény, amelyre a merev geometriai formák, a táj adottságaitól független anyaghasználat és jelentős nagyságú kiszolgálóterület iránti igény jellemző.

Közhasználatú építmény: az Étv. 9. § 2. pontja szerint.

M2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-VZ kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakember csak egy alkalmassági követelmény teljesítésére jelölhető.

Irányadó a Kbt. 65.§ (6) bek.-e. Irányadó még a 424/2017. Korm. 12. § (2), valamint a 13. § (3)-(4) bekezdései.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Abban az esetben, ha a Vállalkozó 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az 75 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerz. terv. tartalmazza.

AK szerz.-t megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerz. terv. tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 5-5 %-a), késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.

A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 11 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 2011. évi CXCV. tv,

— 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §,

— 2015. évi CXLIII. tv. 135. § (1)-(3), (5)-(6),

— 322/2015 Korm.rend. 32/A. §, 32/B §.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/12/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/12/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti a Kbt 54. § szerint. A biztosíték összege: 15 millió forint.

Amennyiben AT a biztosítékot átutalással teljesíti, akkor azt az alábbi számlára teljesítheti:

Számla tulajdonosa: OTP Bank Nyrt.

Számla száma: 11744003-15402006

3) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2018. 11. 27. 11:00 óra. Találkozás helye: Nyíregyháza Kerék utca, a sporttelep bejáratánál.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektr. űrlap formájában kell benyújtani.

5) A III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alk.-i feltételek és ezek igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a Minőségi kritériumok 1-3. részszempont esetén az egyenes arányosítás kerül alkalmazásra.

A Minőségi kritériumok 4-5. részszempont esetén pontkiosztás kerül alkalmazásra. Igen válasz esetén maximális pont (10), nem válasz esetén minimális pont (1) kerül kiosztásra. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10. Az ajánlatok értékelésének részletes szabályait a közb.-i dok.-k tartalmazzák.

7) AK a szerz. megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerz. teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló”all risk” típusú szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 100 millió Forint/káresemény és legalább 3000 millió Forint/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában a közb. dok.-ban foglaltak szerint.

8) AK a szerz. megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT-nek vagy az ajánlatában bemutatott alváll.-nak szerz. kötéshez rendelkeznie kell acélszerkezetes épületek tervezése, gyártása és kivitelezése tárgyú minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerrel. (ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015)

9) A felh. III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerz. kötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerz. kötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

10) AK a szerz. teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

11) AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12) Felelős akkreditált közb.-i szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

13) AK a közb.-i eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közb.-i eljárásként indítja meg.

14) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. Korm. rend. 13. § (1)-4) bek.-ei alapján kell eljárni.

15) Kieg. táj. kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

16) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

17) A részAT kizárásának indoka: AK egységes kiv.-i tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kiv. techn.-i, sem organizációs szempontból részekre. A kiv. egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy AT esetében hatékonyabban megoldható.

18) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést. Nyertes AT-nek ajánlata részeként projekttervet, amely pénzügyi ütemtervből, műszaki ütemtervből, organizációs tervből (rajzos és szöveges formában) kell benyújtania.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2018