Supplies - 509618-2020

27/10/2020    S209

Romania-Zalău: Disposable gloves

2020/S 209-509618

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean de Urgență Zalău
National registration number: 4291719
Postal address: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Town: Zalău
NUTS code: RO116 Sălaj
Postal code: 450129
Country: Romania
Contact person: Farcas Claudia
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telephone: +40 260616920
Fax: +40 260661066
Internet address(es):
Main address: www.spitalzalau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105598
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mănuși chirurgicale latex nitril

Reference number: 20.04.02
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Manusi chirurgicale latex nitril, conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 010 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși examinare din nitril S, M, L

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO116 Sălaj
Main site or place of performance:

Magazia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi nitril:

— fabricate din nitril (cauciuc sintetic);

— nu contine proteine de latex;

— nu sunt pudrate;

— pentru persoanele sensibile la cauciuc natural (latex);

— rezistenta deosebita la substante chimice (in special la hidrocarboni, uleiuri si grasimi);

— deosebit de rezistente, elasticitate/flexibilitate deosebite.

Standarde de calitate:

— marcaj CE/declaratie de conformitate, conform Directivei 93/42/EEC.

Ambalare: 100 bucati/cutie.

Marimi, S, M, L.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 960 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatea minima acord-cadru 200 000 buc. – cantitatea maxima acord-cadru 1 200 000 buc. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 160 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 100 000 buc. – cantitatea maxima contract subsecvent 200 000 buc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși de examinare din latex pudrate

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO116 Sălaj
Main site or place of performance:

Magazia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de examinare din latex, sa fie pudrate, elongatie minimum 750 %, hipoalergenice, ambalajul sa fie cu marcat CE, ambalare: 100 bucati/cutie, certificat ISO 9001/2015; marimile S, M, L.

Toate aceste caracteristici vor fi demostrate prin buletine de analiza sau alte documente doveditoare. In caz contrar, oferta va fi declarata ca fiind neconforma,

Calitate: sa prezinte certificat CE — declaratie de conformitate. Toate aceste documente se iau in considerare doar daca sint insotite si de traducerea in limba romana.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 750 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatea minima acord-cadru 500 000 buc. – cantitatea maxima acord-cadru 1 500 000 buc. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 250 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 300 000 buc. – cantitatea maxima contract subsecvent 500 000 buc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO116 Sălaj
Main site or place of performance:

Magazia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi chirurgicale din latex, sterile, pudrate (cu amidon), cu suprafata usor texturata, avand manseta rulata intarita si forma anatomica (manusi diferentiate pentru cele doua maini).

Marimi 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9.

Ambalaj: 1 pereche (plic):

— forta de rupere: 19 N;

— numarul produsului sa fie imprimata pe manusa sau ambalajul interior;

— elongatia 700 %;

— proteine latex continute: < 50 microgram/gram.

In conformitate cu normele EN 455-1-2-3, EN 556.

Calitate: sa fie marcate conform legislatiei in vigoare si anume: HG 911/2005:

— Sa poarte marcaj CE si codul de identificare;

— Sa prezinte certificat CE sau declaratie de conformitate;

— Pe ambalajul exterior sa fie trecute: denumirea comerciala, descrierea produsului, producatorul, sterilizarea, marca CE, data expirarii si marimea, iar pe ambalajul interior marimea si marcaj stanga-derapta;

— Sa fie in ambalaj dublu, pereche stanga-dreapta, care sa respecte tehnica de deschidere „peel down” si sa se desfaca uniform pe margini fara tendinta de rupere a acestora;

— Sa nu se rupa in timpul imbracarii, iar stratul de latex trebuie sa respecte standardele internationale de grosime, astfel incat sa fie rezistenta in timpul utilizarii si sa asigure corect bariera de protectie antimicrobiana;

— Manseta manusii trebuie sa acopere etans incheietura mainii si sa nu se ruleze in sens invers imbracarii acesteia, cand este purtata simplu sau cu halat steril.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitatea minima acord-cadru 50 000 buc. – cantitatea maxima acord-cadru 200 000 buc. Valoarea cel mai mare contract subsecvent 75 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 30 000 buc. – cantitatea maxima contract subsecvent 50 000 buc.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE.

Documentul justificativ, respectiv „Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016”, se depune de catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator) odata cu DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor.

— Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor la bugetul consolidat general;

— Certificat de taxe si impozite locale. Aceste certificate vor atesta ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora;

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care pot fi indeplinite cerintele: se va completa DUAE de catre operatorii economici participannti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau sunt:

— dr. Fiţ Georgeta – manager

— ec. Cristescu Claudia Carmen– director financiar-contabil;

— as. Marincas Ramona – director de ingrijiri;

— Marian Ambrozie – consilier juridic;

— as. Katona Adam – manager bloc operator;

— as. Bojan Eugenia – asistent sef Sectia ATI;

— ec. Farcaş Claudia – sef Serviciu aprovizionare achizitii publice.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitati în domeniul obiectului contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC (sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta), sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, avand in vedere specificul produselor ce urmeaza sa fie furnizate, autoritatea contractanta solicita: lista principalelor livrari de produse similare, cu cele cuprinse in caietul de sarcini, din documentatia de atribuire a licitatiei, avand aceleasi specificatii echivalente cu cele solicitate in caietul de sarcini, respectiv: livrari, efectuate în cursul unei perioade care acopera cel putin trei ani; documentele justificative, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi (insotita de copii dupa parti relevante din contracte/procese-verbale/recomandari/alte documente), considerate relevante pentru indeplinirea contractului. Operatorul economic va prezenta mostre, pentru fiecare lot ofertat. Aceste mostre trebuie depuse cel mai tarziu pana la data stabilita pentru deschiderea ofertelor, la sediul autoritatii contractante, respectiv registratura spitalului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va prezenta DUAE cu lista principalelor livrari de produse similare, solicitata mai sus, in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru maximum trei operatori. Daca doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii lor se va solicita reofertarea in SEAP, astfel incat valoarea ofertei sa nu afecteze locul superior. Daca ofertantii clasati pe locul 3 au preturi egale, acesta nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 în clasament. Completare DUAE. Formularul DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul juridic – Spitalul Județean de Urgență Zalău
Postal address: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67, județul Salaj
Town: Zalău
Country: Romania
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telephone: +40 260616920
Fax: +40 260661066
Internet address: www.spitalzalau.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2020