The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 509797-2022

Submission deadline has been amended by:  585878-2022
19/09/2022    S180

Lithuania-Gargždai: Street-lighting maintenance services

2022/S 180-509797

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188773688
Postal address: Klaipėdos g. 2, Gargždai
Town: Gargždai
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 96130
Country: Lithuania
Contact person: Jovita Gedmintienė
E-mail: jovita.gedmintiene@klaipedos-r.lt
Telephone: +370 46452332
Fax: +370 46472005
Internet address(es):
Main address: https://www.klaipedos-r.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6687
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=661507
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=661507&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra“ privataus partnerio atranka

II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Įgyvendinant Projektą VžPP būdu yra siekiama Sąlygose nustatyta tvarka atrinkti Investuotoją, kuris iki Sutarties pasirašymo turės įsteigti Privatų subjektą Projekto įgyvendinimui. Privačiam subjektui bus perduotos Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo veiklos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31520000 Lamps and light fittings
45316110 Installation of road lighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorija

II.2.4)Description of the procurement:

Įgyvendinant Projektą VžPP būdu yra siekiama Sąlygose nustatyta tvarka atrinkti Investuotoją, kuris iki Sutarties pasirašymo turės įsteigti Privatų subjektą Projekto įgyvendinimui. Privačiam subjektui bus perduotos Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo veiklos.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kandidatas, pageidaujantis dalyvauti Skelbiamose derybose, privalo pateikti užpildytą EBVPD taip kaip nurodyta Sąlygų 8 priede. Atskirą EBVPD pildo: Kandidatas; kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, jeigu Kandidatas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus.

Paraišką teikiančiam Kandidatui aktualus EBVPD sukuriamas Valdžios subjekto suformuotą ir šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje nurodytą ir xml formatu pridėtą EBVPD importuojant internetiniu adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt

Instrukciją kaip užpildyti EBVPD galima rasti šiuo internetiniu adresu:

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Pagrindinis Sutarties tikslas yra užtikrinti Darbų atlikimą ir Paslaugų teikimą pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus bei visą Sutarties galiojimo laikotarpį siekti Paslaugų efektyvumo ir kokybiškumo gerinimo ir racionalaus Turto priežiūros ir administravimo.

2. Sutartis įsigalioja kitą Darbo dieną po to, kai įvykdomos visos Sutarties 8 priede numatytos Išankstinės sutarties įsigaliojimo sąlygos.

3. Privatus subjektas už Sutarties vykdymą gauna tik Metinį atlyginimą, kuris apskaičiuojamas ir mokamas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka nustatyta tvarka.

4. Privatus subjektas, vykdydamas Išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas, privalo pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą pagal Sąlygose nustatytas formas, kurio dydis nurodytas Sutarties 30.1 punkte.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2022
Local time: 08:45
Place:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) 211 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimas su CVP IS sistemoje gautais pasiūlymais vyksta Komisijos posėdyje ir jis yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tiekėjai komisijos posėdžiuose nedalyvauja.

Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai. Į Komisijos posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: Herkaus Manto g. 26
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
E-mail: klaipedos.apygardos@teismas.lt
Internet address: https://klat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2022