Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 510216-2021

Submission deadline has been amended by:  638790-2021
08/10/2021    S196

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 196-510216

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 15308799243
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Telefon: +36 14633368
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.bme.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.bme.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001202942021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001202942021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BME IFK tervezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001202942021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.

A tervezési terület: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. (Hrsz.: 4107/24)

A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30 000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.

A tervezett cc. 30 000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22 000m2 és a BME 8 000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.

A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.

Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD). Eljárást megindító felhívás (felhívás)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79415200 Tervezési tanácsadó szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1111 Budapest, Egry József utca 20-22.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.

Jelenlegi állapot

A BME Innovációs és Fejlesztési Központ az alábbiakban bemutatott 2 db épület (Goldmann épület/Goldmann menza, illetve a V2 jelű épület) bontását követően kialakuló üres telekrészen kerül megvalósításra.

Az elbontással érintett épületek adatai a következők:

A Goldmann épület

Méret: bruttó 5051,49 m2 (hasznosítható nettó ca. 5010 m2)

menza épületrész: földszint bruttó 2491,24 m2, emelet bruttó 2097,64 m2 bankfiók épületrész: bruttó 462,61 m2

68,46 m x 46,6 m befoglaló alapterület, 11,20 m homlokzatmagasság

A V2 épület

Méret: bruttó 13 800 m2 (hasznosítható nettó 12 600 m2)

Szintenként nettó ca. 1 500 m2, mélyföldszint + földszint + 7 emelet 22 m x 73,4 m befoglaló alapterület, 3,45 m általános emeletmagasság

Az épületben elhelyezendő funkconális egységek

BME által használt területek;

Közös használatú terek;

Beköltöző állami intézetek

SZTNH

NKFIH

Bay Zoltán Nonprofit Kft.

A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30 000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.

A tervezett cc. 30 000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22 000m2 és a BME 8 000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.

Nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb tervezési feladatokat köteles elvégezni, dokumentumokat köteles elkészíteni

1.a tervezési ütemterv;

2.koncepcióterv, melynek része a koncepció vázlatok (egymástól eltérő min. kettő változatban) és a Tervezési Program véglegesítése a Megrendelővel szorosan együttműködve;

3.vázlatterv;

4.építési engedélyezési dokumentáció;

5.kivitelezési dokumentáció, amely tartalmazza a részletes, minden szakágra kiterjedő, teljes körű tételes (becsült értékeket is tartalmazó) költségvetés-kiírást, mennyiségi kimutatást;

6.kivitelezési ütemterv

7.Breeam dokumentáció, legalább 5 példányban

8.Árazott tételes tervezői költségvetés kiírás készítése szakági bontásban

Ajánlatkérői igény, hogy az épület BREEAM „very good” minősítést szerezzen.

A tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges konzultációk, egyeztetések lefolytatása. A tervezés időszakában nyertes ajánlattevő köteles szükség szerint, de legalább heti gyakorisággal tervegyeztetést tartani, melyről Ajánlatkérőt min. 3 munkanappal hamarabb értesíteni kell, és előzetesen biztosítani kell számára minden olyan információt, amely konzultációs jogának megalapozott gyakorlásához szükséges.

Nyertes AT köteles legalább kétheti rendszerességgel tervezői művezetést biztosítani.

A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 432
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK a kötelező tervezői művezetésen felül legfeljebb 30 % opcionális tervezői művezetés keretében eseti jellegű tervezői művezetési feladatok ellátását rendelheti meg Tervezőtől. Ilyen esetben Megrendelő meghatározza, hogy a megrendelt opcionális tervezői művezetés keretében a Tervező által ellátandó feladat részleteit (pl. érintett munkafázis, felmerült probléma, helyszín).

Megrendelő az opcionális tervezői művezetés megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Tervező felé nem köteles indokolni.

Amennyiben az opcionális tervezői művezetés keretében Megrendelő azonnali intézkedést igénylő tervezői művezetést rendel meg, akkor Tervező köteles a megrendelt opcionális tervezői művezetést Megrendelő ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 24 órán belül elvégezni. Egyéb esetekben Tervező az opcionális tervezői művezetést Megrendelő ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles elvégezni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5.) ponthoz: AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint értékeli.

Ponthatár: 0-10

1. részszempont értékelési módszer: fordított arányosítás,

1.1. alszempont: Nettó tervezési díj (nettó HUF) - súlyszám 45

1.2. alszempont: Tervezői művezetés nettó ellenértéke (nettó HUF/fő/mérnöknap) - súlyszám 5

2-5. résszempont (M.2.1, M.2.2, M.2.3. és M.2.4.) szakember többlettapasztalata): arányosítás

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: AK által megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba lépését követően kezdődik.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján AK a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ak-nak kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot AT-nek kell megadnia. AT kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi:

1) Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT-k, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

2) Igazolás:

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös AT-k az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § - 16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, AT-nek/közös AT-knek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-knek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.

A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdésekre.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. Alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, Kr. 26. § (2) bek. b) pont, 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 2.) 8. § (1)-(2) bek.).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.

AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6), (9) és (10)-(11) bek.-ben foglaltak az irányadók.

AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.

AK a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az SZ.1. pontban meghatározottakat kizárólag AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti AV.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kr. 26. § (3) bekezdése alapján AT-nek az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.

A Kr. 3. § (3) bek. alapján AT-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.

P.1. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes - Áfa nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.2. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - Áfa nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha AT a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

P.3. A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját AK a céginformációs szolgálat internetes honlapján történő betekintéssel ellenőrzi a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján.

Ha az AT a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kr. 19.§ (2) bek.]

Ha az AT a P.1., P.2. vagy P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bek.]

AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) - (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan AT, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - az Áfa nélkül számított - teljes árbevétele összességében nem éri el a 350 000 000,- forintot.

P.2. Alkalmatlan AT, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - az Áfa nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) származó árbevétele összességében nem éri el a 250 000 000,- forintot.

P.3. Alkalmatlan az AT, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.

A P.3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésébenfoglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös AT-k egyike megfelel. A P.1. és P.2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nak ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.

A Kr. 3. § (3) bek. AT-nak a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre az AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.

M.1. AT-nek csatolnia kell a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya (építmény tervezése) szerinti referenciáinak ismertetését.

A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,

- a teljesítés idejét (év - hónap - nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával)

- a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

- Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a,

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján, AK a vizsgált időszak, 3 év (36 hónap), alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.

M.2. AT a 321/2015 Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe.AK felhívja a figyelmet Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó fordulatára, az érintett alkalmassági minimumkövetelmény és értékelési szempont: III.1.3) M.2.1. M.2.2., M.2.3., M.2.4. pont és a II.2.5) 2.-5. ért. szempont.AT-nek a felhívás III.1.3.) pontban meghatározott M.2.1. M.2.2., M.2.3., M.2.4.szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján előírt, követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló alábbi dokumentumokat:

A) EKR űrlap,

B) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen:

a) releváns képzettséget, és megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva),

b) a tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónap bontásban),

c) szakember jelenlegi munkahelyének megnevezése

d) a szakmai tapasztalat (ellátott feladat) rövid leírása, melyből kiderül beruházás tárgya és helye. A beruházás helyszínét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület neve, házszám, vagy helyiség, helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helye jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges].

A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti, tehát minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető, ugyanolyan típusú szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy ugyanolyan típusú szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. Az időbeli átfedéssel érintett szakmai tapasztalatok közül AK az időben korábbi tapasztalatot veszi figyelembe.

C) a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez AK rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

D) a szakember képzettséget, illetve végzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,

E) AT-i (közös AT-i) PDF nyilatkozatot arról, hogy az M.2.1. M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Ha az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható oly módon, hogy az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékben szerepel. Ez esetben az AK az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pontja szerinti jogosultság meglétét Magyarországon letelepedett szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi. Továbbá más igazolás benyújtása a képzettség és a tapasztalati idő tekintetében nem szükséges, azzal, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai önéletrajzában meg kell adnia többek között a szakember:

- a kamara megnevezését, melynek a szakember a nyilvántartásában szerepel

- kamarai nyilvántartási számát,

- a képzettség és a jogosultság megszerzésének időpontját (év-hó),

- a szakember jelenlegi munkahelyét.

Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.

AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6) - (7), (9) és (11) - (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített

M.1.1. legalább 7500 m2 nettó alapterületű, építmény engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának elkészítése tárgyú referenciamunkával.

M.1.2. legalább 5500 m2 nettó alapterületű, építmény engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú referenciamunkával, mely tartalmazott legalább összesen 1 000 m2 irodai területet, és tartalmazott legalább 1 db 1 000 m2 oktatási és/vagy rendezvény megrendezésére alkalmas teret.

Az M.1.1., és M.1.2. referencia követelménynek való megfelelés egy szerződéssel is igazolható, azonban 1 db referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 szerződéssel igazolható.

M.2. Alkalmatlan AT, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:

M.2.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 1. pontja szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.

M.2.2. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 32. pontja szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.

M.2.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 34. pontja szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.

M.2.4. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 30. pontja szerinti T (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF

AK a fedezetet saját forrásból biztosítja.

Kifizetés a Kbt. 27/A. §, 134. § (7)-(8), 135. § (1), (5)-(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 6:155. §.

Előleget AK nem biztosít.

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér: alapja: nettótervezési díj. mértéke 0,5 %/naptári nap, max. 10 %, mértéke 20%, 5%, 2,5%

Jótállás: 36 hónap

Teljesítési biztosíték: Nettó tervezői díj (nettó HUF) 5%

Jóteljesítési biztosíték: Nettó tervezői díj (nettó HUF) 5%

Teljesítési, jóteljesítési biztosíték benyújtási mód: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont.

Részletes feltételeket a KD tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/11/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/11/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - AT-k részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15 - 17. §-ainak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részletes szabályok a KD-ban.

2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatók: fax: +36 13542768, e-mail: kobeszerzes@tricsok.hu.

3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK konzultációt nem tart. Helyszínbejárás időpontja, a felhívás megjelenését követő hetedik nap 10:00 óra Találkozó helye: BME A épület főbejárata, cím: 1111 Budapest, Egry József u. 20-22.

7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 25. § (3)-(4), a 65. § (7) és 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (a 65. § (7), és a 66. § (6) bek. esetén nemleges nyilatkozat is).

8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

9. AK a IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.

10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

12. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként valamely dokumentumot nem magyar nyelven nyújt be, abban az esetben az ajánlat részeként benyújtott idegen nyelvű irat, valamint annak magyar fordítása vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a magyar fordítás mindenben megegyezik az eredeti nyelvű dokumentummal.

13. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;

14. AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 650 millió,- HUF/év és 130 millió,- HUF/káresemény értékű közbeszerzés tárgya (építmény tervezése) szerinti felelősségbiztosítással vagy meglévő közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjára megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással (Kr. 2. 8. §).

15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró esetében az ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási-mintája.

16.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.

17.AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

18. Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

19.FAKSZ: dr. Seres Csaba 01254; dr. Kerek Éva Gabriella 00861, dr. Bábosik Roland Ottó 01011

20.AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások egy terület egységes tervezésére vonatkoznak, teljesítésük komplex módon történik, továbbá az esetleges részajánlattétel biztosítása a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének sérelmével járna. A megvalósítandó tervezési feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes tervezési munkafázisok kidolgozása szoros összehangolást igényel. A tervezési feladat nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes tervezési fázisok megbontása nem lenne gazdaságos.

21.Ak az eljárásban NEM írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2021