Works - 511238-2018

20/11/2018    S223    Works - Contract notice - Negotiated procedure 

Lithuania-Vilnius: Railway construction works

2018/S 223-511238

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Contact person: Eglė Skučienė
E-mail: e.skuciene@litrail.lt
Telephone: +370 2693502

Internet address(es):

Main address: http://www.litrail.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=424172
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=424172&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekto „Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcija. 2 statinys: geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas rekonstrukcijos darbų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
45234100
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Ruožo Rokai–Palemonas, kurį sudaro 7,62 km 1 435 mm pločio vėžės ir 13,37 km 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai, rekonstrukcija.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

I etapas: Palemono stotis – Kauno hidroelektrinės (HES) 5+300 km rangos darbai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221112
45234115
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Palemono stotis – Kauno hidroelektrinės (HES) 5+300 km rangos darbai: 8,58 km ilgio 1 520 mm vėžės pločio ir 2,85 km ilgio 1 435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio, kelio statinių, sankasos bei inžinerinių tinklų sutvarkymas / įrengimas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 924
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta joje numatytais atvejais ir pratęsimo priežastis jokiu būdu negali priklausyti nuo rangovo. Ilgesnis nei 90 dienų pratęsimas galimas tik tuo atveju, jei jis nebūtų laikomas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu ir (arba) būtų kitaip leidžiamas pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektas Nr. 2014-LT-TMC-0109-M „Projekto „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos - Latvijos valstybių sienos" (dotacijos susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1046150)

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

II etapas: Kauno hidroelektrinės (HES) 6+750 km – Rokai rangos darbai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221110
45234115
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Kauno hidroelektrinės (HES) 6+750 km – Rokai rangos darbai: 3,37 km ilgio 1 520 mm vėžės pločio ir 3,37 km ilgio 1 435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio, kelio statinių, sankasos bei inžinerinių tinklų sutvarkymas / įrengimas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 924
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta joje numatytais atvejais ir pratęsimo priežastis jokiu būdu negali priklausyti nuo rangovo. Ilgesnis nei 90 dienų pratęsimas galimas tik tuo atveju, jei jis nebūtų laikomas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu ir (arba) būtų kitaip leidžiamas pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektas Nr. 2014-LT-TMC-0109-M „Projekto „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos - Latvijos valstybių sienos" (dotacijos susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1046150)

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Geležinkelio rekonstrukcijos Kauno hidroelektrinės (HES) ribose (nuo 5+300 iki 6+750 km) rangos darbai

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221112
45234115
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Geležinkelio rekonstrukcijos Kauno hidroelektrinės (HES) ribose (nuo 5+300 iki 6+750 km) rangos darbai: 1,45 km ilgio 1 520 mm vėžės pločio ir 1,45 km ilgio 1 435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio, kelio statinių, sankasos bei inžinerinių tinklų sutvarkymas / įrengimas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 924
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta joje numatytais atvejais ir pratęsimo priežastis jokiu būdu negali priklausyti nuo rangovo. Ilgesnis nei 90 dienų pratęsimas galimas tik tuo atveju, jei jis nebūtų laikomas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu ir (arba) būtų kitaip leidžiamas pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektas Nr. 2014-LT-TMC-0109-M „Projekto „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos - Latvijos valstybių sienos" (dotacijos susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1046150)

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (kiek tai susiję su ekspertais, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo, EBVPD teikti nereikia). Pateikti visus pagal pirkimo sąlygas reikalaujamus kvalifikaciją įrodančius dokumentus bus prašoma prieš derybas.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti perkančiajam subjektui pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip: 1 pirkimo objekto daliai – 300 000,00 EUR, 2 pirkimo objekto daliai – 200 000,00 EUR, 3 pirkimo objekto daliai – 100 000,00 EUR.

Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 proc. nuo sutarties kainos be PVM sutarties įvykdymo užtikrinimu.

Užtikrinimų būdai yra nurodyti derybų sąlygose.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sutarties bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 14.7 punktai.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/12/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2018