Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 514060-2020

Submission deadline has been amended by:  7695-2021
28/10/2020    S210

Lithuania-Vilnius: Architectural design services

2020/S 210-514060

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
National registration number: 120750163
Postal address: Algirdo g. 19
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03219
Country: Lithuania
Contact person: Česlava Vaznienė
E-mail: ceslava.vazniene@vilniausvystymas.lt
Telephone: +370 52497051
Internet address(es):
Main address: http://www.vilniausvystymas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5666
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=546191
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=546191&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviras architektūrinio projekto konkursas

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.4)Description of the procurement:

Tarptautinės vertės Sapiegų parko (Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos dalies) ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviras architektūrinio projekto konkursas.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

— istorinio parko integralus respektavimas šiuolaikinės aplinkos kontekste – 20 (lyginamasis kriterijaus svoris),

— originali ir vientisa idėja – 50 (lyginamasis kriterijaus svoris),

— atitiktis darnaus vystymosi principui – 30 (lyginamasis kriterijaus svoris).

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 17/02/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Lithuanian
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

— I vietos laimėtojui skiriama 9 000 EUR,

— II vietos laimėtojui skiriama 7 000 EUR,

— III vietos laimėtojui skiriama 4 000 EUR.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

Piniginės premijos konkurso laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atidėjimo termino pabaigos, o jei atidėjimo terminas nėra taikomas, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį (-ius) projektinį (-ius) pasiūlymą (-us) dienos.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Projektas turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis, o fizinės formos vokai (pakuotės) su 61 punkte nurodyta medžiaga šiuo adresu: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius, Lietuva, iki skelbime apie konkursą nurodyto termino pabaigos, Lietuvos laiku.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/10/2020