Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 514368-2017

22/12/2017    S246

Magyarország-Budapest: Egyenruha

2017/S 246-514368

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító szám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Telefon: +36 14416498
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.parlament.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.parlament.hu/688_szolgalatiruhazat
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító szám: AK05934
Postai cím: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.parlament.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgálati alsó- és felsőruházat és szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára (688/2017.)

II.1.2)Fő CPV-kód
18110000 Egyenruha
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgálati alsó- és felsőruházat és szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 385 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgálati alsó- és felsőruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség számára

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18110000 Egyenruha
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: A közbeszerzési dokumentumokban szereplő követelményeknek, műszaki leírásnak megfelelő szolgálati alsó- és felsőruházati termékek az Országgyűlési Őrség számára.

A közbeszerzés (1. rész) mennyisége:

Az Ajánlatkérő által megvásárolandó termékek minimális mennyisége:

Szolgálati zubbony 1500 db.

Szolgálati ing 1000 db.

Szolgálati póló 2500 db.

Szolgálati nadrág 1500 db.

Szolgálati többfunkciós nadrág 500 db.

Szolgálati többfunkciós kabát 500 db.

Szolgálati esővédő kabát 500 db.

Szolgálati sapka 500 db.

Szolgálati téli sapka 500 db.

Szolgálati csősál 500 db.

Szolgálati bakancs 500 pár.

Szolgálati bakancs talpbetét 1000 pár.

Szolgálati zokni - vékony 2000 pár.

Szolgálati zokni - vastag 2000 pár.

Szolgálati aláöltözet alsó - vékony 1000 db.

Szolgálati aláöltözet felső - vékony 1000 db.

Szolgálati aláöltözet alsó - vastag 1000 db.

Szolgálati aláöltözet felső - vastag 1000 db.

Vételi jog:

Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (1. rész körébe eső) termékekre - a felmerülő szükségleteknek megfelelően - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.

A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 358 500 000 Ft és az Ajánlatkérő által (az 1. rész körébe tartózó) megvásárolandó termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott - áfa nélkül számított - ajánlati ár különbözete.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, azok részét képező szerződéstervezetben, műszaki leírásban szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 358 500 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (az 1. rész körébe tartozó) termékekre - a felmerülő szükségleteknek megfelelően - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.

A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 358 500 000 Ft és az Ajánlatkérő által megvásárolandó (az 1. rész körébe tartózó) termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott - áfa nélkül számított - ajánlati ár különbözete.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton elérje, letöltse. Ennek igazolásaként legkésőbb az ajánlatban a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlapot meg kell küldeni ajánlatkérő részére.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18400000 Különleges ruházat és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: A közbeszerzési dokumentumokban szereplő követelményeknek, műszaki leírásnak megfelelő szolgálati felszerelés az Országgyűlési Őrség számára.

A közbeszerzés (2. rész) mennyisége:

Az Ajánlatkérő által megvásárolandó termékek minimális mennyisége:

Szolgálati derékszíj 1000 db.

Szolgálati belső öv 500 db.

Málhazsák 500 db.

Vételi jog:

Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (2. rész körébe eső) termékekre - a felmerülő szükségleteknek megfelelően - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.

A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 26 500 000 Ft és az Ajánlatkérő által (a 2. rész körébe tartózó) megvásárolandó termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott - áfa nélkül számított - ajánlati ár különbözete.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, azok részét képező szerződéstervezetben, műszaki leírásban szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 26 500 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (a 2. rész körébe tartozó) termékekre - a felmerülő szükségleteknek megfelelően - a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.

A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 26 500 000 Ft és az Ajánlatkérő által megvásárolandó (a 2. rész körébe tartózó) termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott - áfa nélkül számított - ajánlati ár különbözete.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton elérje, letöltse. Ennek igazolásaként legkésőbb az ajánlatban a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlapot meg kell küldeni ajánlatkérő részére.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) illetve 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. §-ának és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állása tekintetében illetve előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

A kizáró okok igazolása, vizsgálata kapcsán a Kbt. 63. § (3) bekezdése, 67. §-a, 69. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2-16. §-a megfelelően alkalmazandó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az 1. részre vonatkozóan:

P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdése alapján az előző (az ajánlati felhívás feladását megelőző) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nyújtsa be a közbeszerzés tárgyából (szolgálati egyenruházat értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló (cégszerűen) aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 2. részre vonatkozóan:

P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdése alapján az előző (az ajánlati felhívás feladását megelőző) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nyújtsa be a közbeszerzés tárgyából (szolgálati felszerelés értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló (cégszerűen) aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az 1. részre vonatkozóan:

P1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az előző (ajánlati felhívás feladását megelőző) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szolgálati egyenruházat értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen legalább 180 000 000 Ft.

A 2. részre vonatkozóan:

Pl) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az előző (ajánlati felhívás feladását megelőző) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szolgálati felszerelés értékesítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen legalább 13 000 000 Ft.

A Kbt. 65 § (6)-(8) bekezdés és 67. § és 69. §, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alkalmazandó az alkalmasság igazolása tekintetében.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az 1. részre és a 2. részre vonatkozóan:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő előírja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően. A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

— az eladó/szállító megnevezése és székhelye (címe),

— a szerződéskötő másik fél megnevezése és székhelye (címe),

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

— a szállítás tárgya (a szállítás tárgyának leírása olyan módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményének való megfelelés megállapítható legyen ez alapján),

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. h) pontja alapján a megajánlott áruk - műszaki leírásnak, szakmai ajánlatnak megfelelő - mintapéldányai benyújtása a következők szerint:

Az 1. rész esetében:

— Szolgálati zubbony 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati ing 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati póló 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati nadrág 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati többfunkciós nadrág 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati többfunkciós kabát 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati esővédő kabát 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati sapka 1 darab 58-as konfekció méret,

— Szolgálati téli sapka 1 darab,

— Szolgálati csősál 1 darab,

— Szolgálati bakancs 1 pár 43-as méret,

— Szolgálati bakancs talpbetét 1 pár 43-as méret,

— Szolgálati zokni - vékony 1 pár 40-44-es méret,

— Szolgálati zokni - vastag 1 pár 40-44-es méret,

— Szolgálati aláöltözet alsó - vékony 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati aláöltözet felső - vékony 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati aláöltözet alsó - vastag 1 darab L-es konfekció méret,

— Szolgálati aláöltözet felső - vastag 1 darab L-es konfekció méret.

A 2. rész esetében:

— Szolgálati derékszíj 1 darab 110 cm-es méret,

— Szolgálati belső öv 1 darab L-es konfekció méret,

— Málhazsák 1 darab.

A mintapéldányokat zárt, sérülésmentességet biztosító csomagolásban kell benyújtani. A mintapéldányokon jól olvashatóan fel kell tüntetni az ajánlattevő megnevezését.

M3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i), g) pontja és 24. § (3)-(4) bekezdése és a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált, illetve EU más tagállamában bejegyzett) tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer tanúsítvány benyújtását, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási, minőségirányítási intézkedés egyéb bizonyítékait,részletes ismertetését, amelyeket a teljesítés során az ajánlattevő alkalmazni tud.

Az alkalmasság igazolása során ajánlattevők alkalmazhatják a 321/2015 Korm. rendelet 24. §-át is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az 1. rész esetében:

M1) Ajánlattevő alkalmas, ha igazolja jelen felhívásnak és a 321/2015 Korm. rendelet 22. § (1) bek.-nek megfelelően, hogy a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában szerződésszerűen teljesített rendvédelmi és/vagy honvédelmi és/vagy katasztrófavédelmi és/vagy tűzoltó feladatokat ellátó szerv részére szolgálati ruházat értékesítését legalább a következő mennyiségben:

Szolgálati zubbony 700 db.

Szolgálati ing 500 db.

Szolgálati póló 1200 db.

Szolgálati nadrág 700 db.

Szolgálati többfunkciós nadrág 250 db.

Szolgálati többfunkciós kabát 250 db.

Szolgálati esővédő kabát 250 db.

Szolgálati sapka 250 db.

Szolgálati téli sapka 250 db.

Szolgálati csősál 250 db.

Szolgálati bakancs 250 pár.

Szolgálati bakancs talpbetét 500 pár.

Szolgálati zokni - vékony 1000 pár.

Szolgálati zokni - vastag 1000 pár.

Szolgálati aláöltözet alsó - vékony 500 db.

Szolgálati aláöltözet felső - vékony 500 db.

Szolgálati aláöltözet alsó - vastag 500 db.

Szolgálati aláöltözet felső - vastag 500 db.

A műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata során ajánlatkérő a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható 1 vagy több referencianyilatkozat/-igazolás benyújtásával a 321/2015 Korm. rendelet 22. § (1) bek.-nek megfelelően.

M2) Alkalmas ajánlattevő, ha az általa megajánlott termékek a beadott mintapéldányok alapján megfelelnek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek.

M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált illetve EU más tagállamában bejegyzett) tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal) ill. ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, minőségbiztosítási intézkedéssel, környezetközpontú minőségirányítási intézkedéssel, ill. egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedéssel.

A 2. rész esetében:

M1) Ajánlattevő alkalmas, ha igazolja jelen felhívásnak és a 321/2015 Korm. rendelet 22. § (1) bek.-nek megfelelően, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában szerződésszerűen teljesített rendvédelmi és/vagy honvédelmi és/vagy katasztrófavédelmi és/vagy tűzoltó feladatokat ellátó szerv részére szolgálati felszerelés értékesítését legalább a következő mennyiségben:

Szolgálati derékszíj 500 db.

Szolgálati belső öv 250 db.

Málhazsák 250 db.

A műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata során ajánlatkérő a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható 1 vagy több referencianyilatkozat/-igazolás benyújtásával a 321/2015 Korm. rendelet 22. § (1) bek.-nek megfelelően.

M2) Alkalmas ajánlattevő, ha az általa megajánlott termékek a beadott mintapéldányok alapján megfelelnek a műszaki leírásban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek.

M3) Alkalmas ajánlattevő, ha rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált, ill. EU más tagállamában bejegyzett) tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, és MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal) illetve ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, minőségbiztosítási intézkedéssel, környezetközpontú minőségirányítási intézkedéssel, ill. egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedéssel.

Kbt. 65. § (6-9) bek., 67. §, 69. §, 321/2015 Korm. rendelet 1. § (1) bek. alkalmazandó az alkalmasság igazolására.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződéstervezet az ajánlati felhívás dokumentációjában található. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét, átutalással, magyar forintban, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/01/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/01/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 618.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. §-ában foglaltak figyelembevételével kerül sor. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1 Az ajánlatban az egységárakat magyar forintban úgy kell meghatározni, hogy azok tartalmazzák a termékek beszerzésével, leszállításával és ajánlatkérő részére való átadásával (illetve a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés szerinti minden eladói kötelezettség teljesítésével) kapcsolatos összes költséget, díjat, járulékos költséget.

2 Eljárás eredményéről értesítés: a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon.

3 Szerződéskötés tervezett időpontja: Kbt. 131. § (6) bek. (adott esetben (8) bek.) szerint

4 Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket az I.1. pontban feltüntetett telefax számra és/vagy e-mail címre lehet eljuttatni. Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is ad. A konzultáció időpontja: 2018.01.04. napján 14:00 óra és helye: Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 618.

5 Hiánypótlásra a Kbt. 71. § -a szerint van lehetőség.

6 Ajánlatban az előzőekben említetteken túlmenően be kell nyújtani az ajánlati felhívás dokumentációjában meghatározott dokumentumokat is.

7 Közös ajánlattétel esetére a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.

8 Közbeszerzési dokumentumok elektronikusan - előzetes regisztrációt követően - elérhetők az I.3. pontban lévő címen (amennyiben az informatikai környezet hibájából a dokumentumok a megadott címen nem elérhetők, úgy a regisztráció során megadott e-mail címre történő megküldéssel).

9 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben késedelmi, hibás teljesítés miatti és meghiúsulási kötbért köt ki.

10 Az eljárás, ajánlattétel nyelve kizárólag a magyar.

11 Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

12 Eljárásban való részvétel nem kötött ajánlati biztosíték adásához.

13 A III.1.2. és III.1.3. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a 321/2015 Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

14 Az ajánlatban be kell nyújtani:

— a megajánlott termékek gyártója vagy magyarországi forgalmazója által szabályszerűen aláírt műszaki leírását, specifikációját (szakmai ajánlat) legalább olyan részletezettséggel, hogy az alapján a termékek közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak való megfelelősége megállapítható legyen,

— gyártói nyilatkozatot, amely tartalmazza a megajánlott termékek magyarországi forgalmazójának megnevezését.

Érvénytelen az ajánlat (illetve az adott részre vonatkozó ajánlat), ha valamely megajánlott termék (áru) nem felel meg az (ajánlatkérő által megadott) műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.

15 Az 1. részre vonatkozó ajánlat részeként ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatával együtt a következő megajánlott termékek anyagának anyagmintáját:

— Szolgálati zubbony,

— Szolgálati ing,

— Szolgálati póló,

— Szolgálati nadrág,

— Szolgálati többfunkciós nadrág,

— Szolgálati többfunkciós kabát,

— Szolgálati esővédő kabát,

— Szolgálati aláöltözet - vékony,

— Szolgálati aláöltözet - vastag.

Az anyagmintákat a következő módon kell benyújtani:

— mérete: 150 cm*150 cm,

— az anyagmintákat 1 példányban kell benyújtani, sérülésmentességet biztosító csomagolásban. A mintákon jól olvashatóan fel kell tüntetni az ajánlattevő megnevezését.

Érvénytelen az 1. részre vonatkozó ajánlat, ha a benyújtott anyagminták nem felelnek meg a következőknek:

— a műszaki leírásban szereplő összetételnek,

— a műszaki leírásban foglalt szabvány követelményeknek.

16 Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által benyújtott mintapéldányokat megőrzi.

FAKSZ Kónya Enikő 00617 Paksi Sándor 00621.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2017