Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Építési beruházás - 51460-2015

Normál nézet megjelenítése

13/02/2015    S31    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Közút építése

2015/S 031-051460

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nif.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a „338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő (2+300-6+875 km sz. közötti) szakasz építés kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzése” tárgyában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

NUTS-kód HU323

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés a „338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő (2+300-6+875 km sz. közötti) szakasz építés kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzése” tárgyában.
A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő (2+300-6+875 km sz. közötti) szakaszépítés kivitelezési munkáinak és kiegészítő tervezési feladatainak elvégzése” tárgyában.
338. sz. főút 2+300-6+875 km szelvények közötti új nyomvonalon történő építése.
4,575 km hosszú új nyomvonalon vezetett II. rendű 2x1 forgalmi sávos főút építése, 2 db körforgalmú csomóponttal, valamint a szükséges közműkiváltásokkal és védelembe helyezéssel együtt.
Főbb mennyiségek:
— Földmű építés 200 000 m³.
— Aszfaltok 7 500 m³.
— Ckt-4 6 500 m³.
— Ivóvízkiváltás 250 m.
— Szénhidrogén vezeték kiváltás 112 m.
— Távközlési hálózat kiváltás 188 m.
— Közvilágítási hálózat építés 800 m.
Építés kivitelezéshez szükséges tervek készítése, hozzájárulások beszerzése, a dokumentációban foglaltak szerint.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció III., IV., V. rész tartalmazza.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45233120, 45233140, 45111290, 71355000, 71356400

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 3 354 994 543 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
PST kód: A003.12
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 108-189387 6.6.2014

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
8.12.2014
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft. és „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. – közös ajánlattevők
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 3 850 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 3 354 994 543 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002.
VI.2)További információk:
Ajánlattevők:
— STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
— Közgép Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt.
székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.
— 1. Közös ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.
székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
2. Közös ajánlattevő neve: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.
Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
— DSD Konzorcium
Ajánlattevő címe: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.
Közös ajánlattevő neve: Dömper Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.
Közös ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
Közös ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 9025 Győr, Somos u. 1. 1. em.
Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő neve: Dömper Kft.
Közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.
Nyertes ajánlattevőknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
— Duna Aszfalt Kft.: nem tartozik a törvény hatálya alá,
— „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.: középvállalkozás.
A szerződéskötésre 5.2.2015. napján került sor.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.2.2015