Works - 514909-2021

11/10/2021    S197

Lithuania-Vilnius: Surfacing work except for roads

2021/S 197-514909

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB "Lietuvos geležinkeliai"
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 02100
Country: Lithuania
Contact person: Audronė Petraitytė
E-mail: audrone.petraityte@ltg.lt
Telephone: +370 68519291
Internet address(es):
Main address: http://www.litrail.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=600649
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=600649&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PAPRASTOJO REMONTO DARBAI, MARŠRUTO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA GELEŽINKELIŲ STOČIŲ TERITORIJOJE (SUSISIEKIMO DALIS)

II.1.2)Main CPV code
45233250 Surfacing work except for roads
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas - numatoma įsigyti paprastojo remonto darbus, maršruto pritaikymas žmonėms su negalia geležinkelių stočių teritorijoje (susisiekimo dalis) (toliau – Darbai) visuose Lietuvos Respublikos regionuose. Pirkimu siekiama sudaryti sutartis, kuriose būtų numatyti: inžineriniuose ypatinguosiuose statiniuose remonto darbai; inžineriniuose ypatinguosiuose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje remonto darbai.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

PAPRASTOJO REMONTO DARBAI, MARŠRUTO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA GELEŽINKELIŲ STOČIŲ TERITORIJOJE (SUSISIEKIMO DALIS)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233161 Footpath construction work
45233253 Surface work for footpaths
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

1 p.k. – Viešosios geležinkelių infrastruktūros inžineriniai statiniai (ypatingi statiniai)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45233250 Surfacing work except for roads
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

2 p.k. – Viešosios geležinkelių infrastruktūros inžineriniai statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje - inžineriniai statiniai (ypatingi statiniai);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai , teikiant paraišką turi pateikti šių dokumentų 3 priede nurodytus dokumentus ir užpildytą EBVPD. Instrukcija, kaip šis dokumentas pildomas, pridedama kartu su DPS dokumentais. Jeigu tiekėjas paraišką teikia daugiau nei vienai Pirkimo objekto daliai (jei Pirkimo objektas skaidomas į dalis), pakanka pateikti vieną EBVPD ir kitus šių dokumentų 3 priede nurodytus dokumentus, visoms Pirkimo objekto dalims.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/10/2025
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) atlieka tarptautinį pirkimą taikydamas dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS arba Pirkimas) ir jos galiojimo laikotarpiu numato įgyti Nr. 19195 paprastojo remonto darbus, maršruto pritaikymas žmonėms su negalia geležinkelių stočių teritorijoje (susisiekimo dalis) (toliau – Pirkimo objektas) pagal AB „LTG Infra“ (toliau – Įgaliotojas) suteiktą LTG įgaliojimą pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti taip, kaip nustatyta pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2021