Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 515025-2020

30/10/2020    S212

Belgium-Brüsszel: Több féllel kötött keretszerződés a mezőgazdaság, vidékfejlesztés, egészségügy, halászat, tengerpolitika, élelmiszer-termelés, fogyasztóvédelem, erdészet, polgári védelem és turizmus területeire irányuló tanulmányokra vonatkozóan

2020/S 212-515025

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Régiók Európai Bizottsága
Postai cím: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://cor.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7172
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Több féllel kötött keretszerződés a mezőgazdaság, vidékfejlesztés, egészségügy, halászat, tengerpolitika, élelmiszer-termelés, fogyasztóvédelem, erdészet, polgári védelem és turizmus területeire irányuló tanulmányokra vonatkozóan

Hivatkozási szám: CDR/TL1/65/2020
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlati felhívás célja, hogy a Régiók Európai Bizottságának szolgálatai keretszerződéssel rendelkezzenek a Régiók Európai Bizottsága szerveinek, tagjainak, előadóinak és szolgálatainak történő tudományos, jogi, dokumentációs és szerkesztői segítségnyújtási szolgáltatások nyújtása érdekében. A külső szakértők által nyújtott szolgáltatásra irányuló felkérés egyike azon intézkedéseknek, melyek célja a jobb szolgáltatások biztosítása a tagok számára, a Régiók Európai Bizottsága jogalkotási folyamat keretében végzett tanácsadói munkájának megerősítése és fejlesztése érdekében.

A Régiók Bizottsága e szerződés keretében külső szakértelmet kíván alkalmazni a Természeti Erőforrások Bizottsága („NAT Bizottság”) hatásköreihez kapcsolódó releváns területeken.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/12/2020
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2021
Helyi idő: 14:30
Hely:

Régiók Európai Bizottsága, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIUM.

A COVID–19 világjárvánnyal kapcsolatos helyzet tükrében a tenderbontás online vagy személyes részvétellel is megvalósulhat a résztvevők számának függvényében.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson pályázónként legfeljebb egy képviselő vehet részt. A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legalább 3 munkanappal a tenderbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyigazolvány-, illetve útlevélszámát a következő címre: cor-marches-publics@cor.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2018. július 18.) 164. cikkének 5. bekezdése és I.11.1) mellékletének (e) pontja értelmében a Régiók Bizottsága tárgyalásos eljárást kezdeményezhet a pályázat nyertes ajánlattevőivel a jelen felhívásban meghatározottakhoz hasonló szolgáltatások megismétlésére vonatkozóan.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/10/2020