Szolgáltatások - 515279-2021

12/10/2021    S198

Olaszország-Párma: A következőkre vonatkozó cselekvési ütemtervek kidolgozása: a) a beporzást végző rovarokra ható vegyi anyagok környezeti kockázatértékelésének előmozdítása; b) „omikai” tudományterületek és bioinformatikai megközelítések alkalmazása

2021/S 198-515279

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Postai cím: Via Carlo Magno 1A
Város: Parma
NUTS-kód: ITH52 Parma
Postai irányítószám: 43126
Ország: Olaszország
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
A felhasználói oldal címe: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9432
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9432
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A következőkre vonatkozó cselekvési ütemtervek kidolgozása: a) a beporzást végző rovarokra ható vegyi anyagok környezeti kockázatértékelésének előmozdítása; b) „omikai” tudományterületek és bioinformatikai megközelítések alkalmazása

Hivatkozási szám: OC/EFSA/ED/2021/01
II.1.2)Fő CPV-kód
73110000 Kutatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzési eljárás célja két közvetlen szerződés megkötése konkrét feladatoknak egy meghatározott időszakban történő teljesítésére, a pályázati dokumentációban meghatározottak szerint, az alábbiakra vonatkozóan:

a) a beporzást végző rovarokra ható vegyi anyagok környezeti kockázatértékelésének előmozdítása;

b) „omikai” tudományterületek és bioinformatikai megközelítések alkalmazása: a következő generációs kockázatértékelés felé.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A beporzást végző rovarokra ható vegyi anyagok környezeti kockázatértékelésének előmozdítására vonatkozó cselekvési ütemtervek kidolgozása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73110000 Kutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITH52 Parma
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az e tételre vonatkozó cselekvési ütemterv fő célkitűzése azon közelmúltbeli releváns kutatási és kockázatértékelési fejlesztések meghatározása, amelyeket a beporzást végző rovarokra ható növényvédő szerek környezeti kockázatértékelése során esetleg figyelembe kell venni.

Az ütemtervnek meg kell határoznia továbbá a beporzást végző rovarokra vonatkozó további kutatási hozzájárulást igénylő, releváns környezeti kockázatértékelési fejlesztési igényeket. Ennek az információnak relevánsnak kell lennie a beporzást végző rovarokra ható növényvédő szerek környezeti kockázatértékelésére vonatkozó módszerek egységesítése, aktualizálása és harmonizálása, valamint a beporzást végző rovarokra vonatkozó környezeti kockázatértékelésre irányuló rendszeralapú megközelítés kidolgozása és végrehajtása szempontjából.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Omikai” tudományterületek és bioinformatikai megközelítések alkalmazására irányuló cselekvési ütemtervek kidolgozása: Az új generációs kockázatértékelés felé

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73110000 Kutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITH52 Parma
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az e tételre vonatkozó cselekvési ütemterv fő célkitűzése az EFSA prioritásainak meghatározása az „omikai” tudományterületek és a kapcsolódó bioinformatikai megközelítések az élelmiszer-szabályozástanba történő széles körű integrálása érdekében (2030-ig), a következő generációs kockázatértékelésre való áttérés támogatása céljából. Az ebben a témában történő előrelépés az EFSA 2021 és 2027 közötti időszakra szóló stratégiájának végrehajtását is előmozdítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 133-352403
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/01/2022
Helyi idő: 14:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/01/2022
Helyi idő: 14:30
Hely:

EFSA Headquarters. Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, OLASZORSZÁG. Virtuális pályázatbontás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Amennyiben a IV.2.2) szakaszban megadott beérkezési határidő előtti öt naptári napon belül az I.3) szakaszban megadott elektronikus kommunikációs eszközök nem hozzáférhetők, vagy működésükben fennakadások történnek, az ajánlatkérő fenntartja a jogot a határidő meghosszabbítására, és a meghosszabbításnak az I.3) szakaszban megadott internetcímen való közzétételére anélkül, hogy előzetesen közzétenné a jelen hirdetmény helyesbítését. Kérjük a szóban forgó közbeszerzésben érdekelt gazdasági szereplőket, hogy iratkozzanak fel az ajánlati felhívásra az I.3) szakaszban megadott címen, így értesítést kapnak majd az új információk vagy dokumentumok közzétételéről.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2021