Supplies - 51531-2019

01/02/2019    S23

Poland-Katowice: Parts of coal or rock cutting machinery

2019/S 023-051531

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 015-032470)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi, łączników i pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Reference number: 701900014
II.1.2)Main CPV code
43613000 Parts of coal or rock cutting machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ, z podziałem na 13 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 015-032470

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert. Miejsce:
Instead of:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 5.2.2019 r. o godz. 9:15 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 pokój nr 117, POLSKA.

Read:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 21.2.2019 r. o godz. 9:00 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 117, POLSKA.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 05/02/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 21/02/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 05/04/2019
Read:
Date: 21/04/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 05/02/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/02/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: