We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 51531-2019

01/02/2019    S23

Poland-Katowice: Parts of coal or rock cutting machinery

2019/S 023-051531

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 015-032470)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi, łączników i pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Reference number: 701900014
II.1.2)Main CPV code
43613000 Parts of coal or rock cutting machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ, z podziałem na 13 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 015-032470

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert. Miejsce:
Instead of:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 5.2.2019 r. o godz. 9:15 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 pokój nr 117, POLSKA.

Read:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 21.2.2019 r. o godz. 9:00 w: Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 117, POLSKA.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 05/02/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 21/02/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 05/04/2019
Read:
Date: 21/04/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 05/02/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 21/02/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: