Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 516405-2021

12/10/2021    S198

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 198-516405

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 191-494225)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40–635
Country: Poland
Contact person: Magdalena Domagała
E-mail: mdomagala@gcm.pl
Telephone: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.165.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia

Dostawa leków:

zad. 1 - zad. 14

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 14.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 14 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Pełny opis w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-494225

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 14.10.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 19.10.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 14/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 19/10/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 10/02/2022
Read:
Date: 15/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 14/10/2021
Local time: 11:15
Read:
Date: 19/10/2021
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: