The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 51652-2022

31/01/2022    S21

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2022/S 021-051652

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE "SVETA ANNA" SOFIYa AD
National registration number: 130367715
Postal address: DIMITaR MOLLOV No.1
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1750
Country: Bulgaria
Contact person: MARIYA IVANOVA ZHAYGAROVA
E-mail: otdel.opd@abv.bg
Telephone: +359 29759011
Fax: +359 29759011
Internet address(es):
Main address: http://sveta-anna.eu/bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2391
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна” – София АД

Reference number: 00692-2021-0058
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на процедурата е доставката на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 11.08.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща 3 броя обособени позиции, които включват подпозиции. Офертите могат да се подават:

- за цялата процедура

- за една или повече обособени позиции

Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция. Участници, които не покриват всички подпозиции в дадена обособена позиция се отстраняват от участие за тази обособена позиция.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 893.10 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Реактиви и консумативи за апарат mini API

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов 1, УМБАЛ "Света Анна" – София АД

II.2.4)Description of the procurement:

Реактиви и консумативи за апарат  mini API - Обособена позиция 1 съдържа 7 подпозиции, съгласно количествена спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-602884
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 29868
Lot No: 1
Title:

Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ „Света Анна” – София АД

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: МЕДИКЛИМ ЕООД
National registration number: 204844550
Postal address: ул. “Бесарабия” №.108В ет.1
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1517
Country: Bulgaria
E-mail: office@mediclim.bg
Telephone: +359 24522930
Fax: +359 24518887
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 892.60 BGN
Total value of the contract/lot: 893.10 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/01/2022