Supplies - 516543-2019

31/10/2019    S211

Slovakia-Bratislava: Liquefied-gas containers

2019/S 211-516543

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 149-366403)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
National registration number: 35815256
Postal address: Mlynské Nivy
Town: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 825 11
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telephone: +421 262624282
Internet address(es):
Main address: https://www.spp.sk/sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.1)Name and addresses
Official name: Tatra Tender s.r.o.
National registration number: 44119313
Postal address: Krčméryho 16
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 04
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Tomáš Uríček
E-mail: tomas.uricek@tatratender.sk
Telephone: +421 917502395
Internet address(es):
Main address: http://www.spp.sk/sk/
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technológie čerpacích staníc L2CNG

Reference number: KR-VS-163-18
II.1.2)Main CPV code
44612000 Liquefied-gas containers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie štrnástich čerpacích staníc L2CNG.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/10/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 149-366403

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 31/10/2019
Local time: 12:00
Read:
Date: 15/11/2019
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 31/10/2019
Local time: 13:00
Read:
Date: 15/11/2019
Local time: 15:00
VII.2)Other additional information: