Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 516817-2021

Submission deadline has been amended by:  572239-2021
12/10/2021    S198

Poland-Świdwin: Refuse and waste related services

2021/S 198-516817

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
National registration number: 6721759451
Postal address: ul. Połczyńska 32
Town: Świdwin
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 78-301
Country: Poland
E-mail: 21blt.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261533509
Internet address(es):
Main address: www.21blt.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platfromazakupowa.pl/pn/21blot
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Wojskowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, gastronomicznych i medycznych

Reference number: ZP/47/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

c) odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

d) odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 09.

Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 a, b, c do SWZ – Projekt umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Garnizon Świdwin – odpady komunalne i płynne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 1 – Garnizon Świdwin

- ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin (kompleks koszarowy)

- ul. Wiejska, 78-300 Świdwin

- ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin (kompleks lotniskowy)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 1 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 - Garnizon Świdwin – odpady gastronomiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 2 - Garnizon Świdwin

– ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na odbiór nieplanowany / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu nr 2 korzysta z prawa opcji gwarantując 50% realizacji zamówienia. Pozostałe 50% w zadaniu nr 2, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Garnizon Mrzeżyno – odpady komunalne i płynne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 3 - Garnizon Mrzeżyno

– ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno

−ul. Marynarska 4, 72-331 Mrzeżyno

- ul. Polna nr 1, 72-350 Niechorze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 3 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – Garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 4 - Garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów

− ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno

− ul. Zagórska 21, 78-320 Trzebiatów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na odbiór nieplanowany / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu nr 4 korzysta z prawa opcji gwarantując 50% realizacji zamówienia. Pozostałe 50% w zadaniu nr 4, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 – Garnizon Trzebiatów - odpady komunalne i płynne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 5 Garnizon Trzebiatów

− ul. Zagórska 20-21, 78-320 Trzebiatów

− Kłodkowo – Strzelnica Garnizonowa, 72-321 Trzebiatów

− Plac ćwiczeń – ul. Łąkowa, 72-321Trzebiatów

− Pruszcz Gryficki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 5 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadnie nr 6 – Garnizon Mirosławiec - odpady komunalne i płynne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 6 Garnizon Mirosławiec

− 78-651 Mirosławiec Górny (kompleks koszarowy)

− 78-651 Mirosławiec Górny (kompleks lotniskowy)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 6 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 - Garnizon Mirosławiec odpady gastronomiczne

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 7 Garnizon Mirosławiec

− 78-651 Mirosławiec Górny

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na odbiór nieplanowany / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu nr 7 korzysta z prawa opcji gwarantując 50% realizacji zamówienia. Pozostałe 50% w zadaniu nr 7, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8 – Garnizon Świdwin odpady medyczne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 8 – Garnizon Świdwin

− ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach 18 01 03*,

18 01 09.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 8 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenia na:

Zadanie nr 1,3,5,6:

a) Wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) Uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych, na terenie objętym zamówieniem, wydanych na podstawie decyzji organów administracji państwowej, o której mowa w przepisach ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.(tj. DZ.U z 2020r. poz.797 z poź. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. z póź. zmianami (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391),

c) Oświadczenie o wartości przelicznika dla odpadów stałych segregowanych o kodzie 15 , który będzie stosowany do przeliczania objętości odpadów na ich masę . Masa odpadów używana będzie wyłącznie do generowania kart odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Masa odpadów nie będzie wykorzystywana do rozliczeń finansowych między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zadanie nr 2,4,7:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na prowadzenie działalności

w zakresie transportu odpadów gastronomicznych jako produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategoria 3 zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.

z 2008 roku, nr 213, poz.1342 ze zm.).

Zadanie nr 8:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Wyżej wymienione dokumenty muszą dotyczyć terytorium, które będzie obsługiwany przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, podanego przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek spełniają Wykonawcy, którzy dysponują,co najmniej:

zad. 1 garnizon Świdwin

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 – min15 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,24 m3 – min37 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,12 m3 – min8 szt.,

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o poj. 1,1m3 - min.9 szt.,

- pojemniki na odpady z papieru i tektury o poj.1,1 m3-min. 8 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 0,24 m3 - min. 1 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z metalu o poj. 1,1 m3 - min. 1 szt.

- min.1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zad.2 garnizon Świdwin

-pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy - 20 szt., wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3,

- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3, wysokość nie wyższa niż 247 mm, pojemność nie mniejsza 15l – 10 szt.

zad 3 garnizon Mrzeżyno

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min 8 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,24 m3 – min 17 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,12 m3 – min 3 szt.,

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poj. 0,12 m3 – min. 2 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o poj. 0,24 m3 – min. 10 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kryte) o poj.1,1 m3-min. 1 szt.

- pojemniki na odpady z papieru i tektury (kryte) o poj.0,24 m3-min. 4 szt.,

- pojemniki na odpady z papieru i tektury (kryte) o poj.0,12 m3-min. 2 szt.,

- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zad.4 garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów

- pojemnik o pojemności od 60l do 80l każdy wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3 - 2 szt. (Mrzeżyno),

- pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3 - 8 szt. (Trzebiatów),

- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3, wysokość nie wyższa niż 247 mm, pojemność nie mniejsza 15l – 6 szt. (Trzebiatów).

zad 5 garnizon Trzebiatów

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 11 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - PET (siatka) o pojemności 1,1 m3 - min 2 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 1,1m3 - min. 1 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury(kryte) o poj.1,1 m3-min. 2 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury(kryte) o poj.0,12 m3-min 1 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury(kryte) o poj.0,24 m3-min.1 szt.

- pojemniki na odpady z papieru i tektury(kryte) o poj.1,1 m3-min. 2 szt.

- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zad 6 garnizon Mirosławiec

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 42 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o poj. 1,1m3 - min.9 szt.,

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury o poj.1,1 m3-min. 4 szt.

- pojemniki na odpady z papieru i tektury o poj.1,1 m3-min. 5szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 1,1 m3 - min. 3 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z metalu o poj. 1,1 m3 - min. 1 szt.

- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zadanie nr 7 garnizon Mirosławiec

-pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy 20 szt., każdy wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3

- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3), wysokość nie wyższa niż 247 mm, pojemność nie mniejsza 15l – 5 szt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W przypadku, w którym Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje:

-ilością pojemników stanowiącą sumę ilości pojemników wymaganych dla poszczególnych zadań;

-co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do opróżniania pojemników

i wywozu stałych odpadów komunalnych, w przypadku składania oferty na zadania nr 1,3,5,6;

- co najmniej jednym pojazdem do wywozu nieczystości płynnych w przypadku składania oferty na zadania nr 1,3,5,6.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 a,b,c do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

w przypadkach i na warunkach określonych w § 11 projektu umowy na odpady komunalne, w § 9 projektu umowy na odpady gastronomiczne oraz §8 projektu umowy na odpady medyczne.

3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2021
Local time: 11:30
Place:

budynek nr 65, pomieszczenie nr 7, ul.Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jest niejawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 2245801
Fax: +48 2245800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 2245801
Fax: +48 2245800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021