Services - 516817-2021

Submission deadline has been amended by:  572239-2021
12/10/2021    S198

Poland-Świdwin: Refuse and waste related services

2021/S 198-516817

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
National registration number: 6721759451
Postal address: ul. Połczyńska 32
Town: Świdwin
NUTS code: PL4 Makroregion północno-zachodni
Postal code: 78-301
Country: Poland
E-mail: 21blt.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261533509
Internet address(es):
Main address: www.21blt.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.platfromazakupowa.pl/pn/21blot
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Wojskowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, gastronomicznych i medycznych

Reference number: ZP/47/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

c) odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

d) odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 09.

Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 4 a, b, c do SWZ – Projekt umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Garnizon Świdwin – odpady komunalne i płynne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 1 – Garnizon Świdwin

- ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin (kompleks koszarowy)

- ul. Wiejska, 78-300 Świdwin

- ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin (kompleks lotniskowy)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 1 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 - Garnizon Świdwin – odpady gastronomiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 2 - Garnizon Świdwin

– ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na odbiór nieplanowany / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu nr 2 korzysta z prawa opcji gwarantując 50% realizacji zamówienia. Pozostałe 50% w zadaniu nr 2, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Garnizon Mrzeżyno – odpady komunalne i płynne

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 3 - Garnizon Mrzeżyno

– ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno

−ul. Marynarska 4, 72-331 Mrzeżyno

- ul. Polna nr 1, 72-350 Niechorze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 3 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4 – Garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 4 - Garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów

− ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno

− ul. Zagórska 21, 78-320 Trzebiatów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na odbiór nieplanowany / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu nr 4 korzysta z prawa opcji gwarantując 50% realizacji zamówienia. Pozostałe 50% w zadaniu nr 4, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5 – Garnizon Trzebiatów - odpady komunalne i płynne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 5 Garnizon Trzebiatów

− ul. Zagórska 20-21, 78-320 Trzebiatów

− Kłodkowo – Strzelnica Garnizonowa, 72-321 Trzebiatów

− Plac ćwiczeń – ul. Łąkowa, 72-321Trzebiatów

− Pruszcz Gryficki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 5 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadnie nr 6 – Garnizon Mirosławiec - odpady komunalne i płynne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 6 Garnizon Mirosławiec

− 78-651 Mirosławiec Górny (kompleks koszarowy)

− 78-651 Mirosławiec Górny (kompleks lotniskowy)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

a) sukcesywnym odbiorze i transporcie odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych);

b) opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości płynnych (ścieki);

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 6 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7 - Garnizon Mirosławiec odpady gastronomiczne

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 7 Garnizon Mirosławiec

− 78-651 Mirosławiec Górny

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizację odpadów gastronomicznych kategorii 3,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na odbiór nieplanowany / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe: emisja spalin / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu nr 7 korzysta z prawa opcji gwarantując 50% realizacji zamówienia. Pozostałe 50% w zadaniu nr 7, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8 – Garnizon Świdwin odpady medyczne

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Zadanie nr 8 – Garnizon Świdwin

− ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o kodach 18 01 03*,

18 01 09.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, przy realizacji niniejszego zamówienia, w zadaniu 8 gwarantuje 20% realizacji zamówienia. Pozostałe 80%, stanowi opcję, która zostanie zrealizowana zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi Zamawiającego. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenia na:

Zadanie nr 1,3,5,6:

a) Wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) Uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych, na terenie objętym zamówieniem, wydanych na podstawie decyzji organów administracji państwowej, o której mowa w przepisach ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.(tj. DZ.U z 2020r. poz.797 z poź. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. z póź. zmianami (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391),

c) Oświadczenie o wartości przelicznika dla odpadów stałych segregowanych o kodzie 15 , który będzie stosowany do przeliczania objętości odpadów na ich masę . Masa odpadów używana będzie wyłącznie do generowania kart odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. Masa odpadów nie będzie wykorzystywana do rozliczeń finansowych między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zadanie nr 2,4,7:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) decyzja właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na prowadzenie działalności

w zakresie transportu odpadów gastronomicznych jako produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategoria 3 zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.

z 2008 roku, nr 213, poz.1342 ze zm.).

Zadanie nr 8:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie którego będzie realizowane będzie zamówienie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Wyżej wymienione dokumenty muszą dotyczyć terytorium, które będzie obsługiwany przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, podanego przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a, 1b, 1c do SWZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek spełniają Wykonawcy, którzy dysponują,co najmniej:

zad. 1 garnizon Świdwin

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 – min15 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,24 m3 – min37 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,12 m3 – min8 szt.,

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o poj. 1,1m3 - min.9 szt.,

- pojemniki na odpady z papieru i tektury o poj.1,1 m3-min. 8 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 0,24 m3 - min. 1 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z metalu o poj. 1,1 m3 - min. 1 szt.

- min.1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zad.2 garnizon Świdwin

-pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy - 20 szt., wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3,

- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3, wysokość nie wyższa niż 247 mm, pojemność nie mniejsza 15l – 10 szt.

zad 3 garnizon Mrzeżyno

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min 8 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,24 m3 – min 17 szt.,

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 0,12 m3 – min 3 szt.,

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poj. 0,12 m3 – min. 2 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o poj. 0,24 m3 – min. 10 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury (kryte) o poj.1,1 m3-min. 1 szt.

- pojemniki na odpady z papieru i tektury (kryte) o poj.0,24 m3-min. 4 szt.,

- pojemniki na odpady z papieru i tektury (kryte) o poj.0,12 m3-min. 2 szt.,

- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zad.4 garnizon Mrzeżyno i Trzebiatów

- pojemnik o pojemności od 60l do 80l każdy wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3 - 2 szt. (Mrzeżyno),

- pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3 - 8 szt. (Trzebiatów),

- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3, wysokość nie wyższa niż 247 mm, pojemność nie mniejsza 15l – 6 szt. (Trzebiatów).

zad 5 garnizon Trzebiatów

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 11 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - PET (siatka) o pojemności 1,1 m3 - min 2 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 1,1m3 - min. 1 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury(kryte) o poj.1,1 m3-min. 2 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury(kryte) o poj.0,12 m3-min 1 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury(kryte) o poj.0,24 m3-min.1 szt.

- pojemniki na odpady z papieru i tektury(kryte) o poj.1,1 m3-min. 2 szt.

- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zad 6 garnizon Mirosławiec

- pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o poj. 1,1 m3 - min. 42 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych o poj. 1,1m3 - min.9 szt.,

- pojemniki na odpady opakowaniowe z papieru i tektury o poj.1,1 m3-min. 4 szt.

- pojemniki na odpady z papieru i tektury o poj.1,1 m3-min. 5szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła o poj. 1,1 m3 - min. 3 szt.

- pojemniki na odpady opakowaniowe z metalu o poj. 1,1 m3 - min. 1 szt.

- min. 1 pojazd przystosowany do opróżniania pojemników i wywozu stałych odpadów komunalnych oraz 1 pojazd do wywozu nieczystości ciekłych.

zadanie nr 7 garnizon Mirosławiec

-pojemniki o pojemności od 80l do 120l każdy 20 szt., każdy wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3

- wiaderka z przykrywką wraz z oznaczeniem odpady gastronomiczne kat. 3), wysokość nie wyższa niż 247 mm, pojemność nie mniejsza 15l – 5 szt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W przypadku, w którym Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje:

-ilością pojemników stanowiącą sumę ilości pojemników wymaganych dla poszczególnych zadań;

-co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do opróżniania pojemników

i wywozu stałych odpadów komunalnych, w przypadku składania oferty na zadania nr 1,3,5,6;

- co najmniej jednym pojazdem do wywozu nieczystości płynnych w przypadku składania oferty na zadania nr 1,3,5,6.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 a,b,c do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

w przypadkach i na warunkach określonych w § 11 projektu umowy na odpady komunalne, w § 9 projektu umowy na odpady gastronomiczne oraz §8 projektu umowy na odpady medyczne.

3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2021
Local time: 11:30
Place:

budynek nr 65, pomieszczenie nr 7, ul.Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie jest niejawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 2245801
Fax: +48 2245800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 2245801
Fax: +48 2245800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021