A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 516823-2022

23/09/2022    S184

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 184-516823

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15722720251
Postai cím: Mogyoródi Út 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Anikó
E-mail: aniko.penzes@katved.gov.hu
Telefon: +36 208200571
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001114092022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001114092022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzszimulációs ház kivitelezése II.

Hivatkozási szám: EKR001114092022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tűzszimulációs ház kivitelezése a 2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlanon.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214000 Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2081 Piliscsaba, Fő út 1602/4 hrsz. ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db tűzszimulációs ház építése. Bruttó alapterület: 110,65 m2. Az építmény hasznos alapterülete: fszt.: 81,86 m2, em.: 63,88 m2, tetőtér: 14,82 m2.

Funkció leírása: Az épület egy kétszintes ház mása, amelyben megtalálható minden olyan helyiség, ami tűzoltás és katasztrófaelhárítás szempontjából legtöbbször előfordulhat, mint potenciális beavatkozási feladat. A földszinten garázs, illetve a gázmérő helyiségek, valamint az emeleti szintre vezető lépcsőház tüzeit és annak oltását lehet szimulálni.

A felső emeleti szinten egy tipikus lakás lesz kialakítva, konyhával, konyhai berendezésekkel és szobákkal. Ezen a szinten lehet szimulálni a „Flash Over” jelenséget is.

Az épületen belüli szobákban, helyiségekben kell telepíteni a tűzhelyszíneket. Minden kiképző helyiség legalább két menekülési útvonallal lesz ellátva. Az emeleti szint több helyiségéhez erkély csatlakozni. Az épülethez külső lépcső kerül kialakításra az erkély környezetében, mely külső megközelítést biztosít az emeleti szinthez és a tetőhöz.

Minden kiképző helyiségben kiépítésre kerül tűzivíz elvezető rendszer. Az épület tartalmazza az összes alapvető, lakásra jellemző elektronikát, világítást, a betáplálásokat és világítási védelmet.

A tűzszimulációs ház környezetében kiépül 3 db gyakorló tűzcsap, illetve az épület környezetében a megfelelő méretű (min. 12,0 m széles), szilárd burkolattal ellátott tűzoltási felvonulási terület.

A szimulációhoz szükséges vezérlés, gépészet, technológia kiépítése NEM AJÁNLATTEVŐ FELADATA.

Főbb munkanemek:

- építészeti, statikai munkák (zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, ácsmunka, vakolás és rabicolás, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés)

- elektromos munkák (erősáram)

- épületgépészeti munkák

- külső munkák (földmunka, útépítés, szegélyépítés, védőcső kiépítése, gáztartály telepítése)

- külső közmű (terület előkészítés, vízvezeték építése, csapadékvíz csatorna építése)

Az épület alapozása a talajmechanikai szakvéleménynek megfelelő helyszíni, földpartok közé öntött vasbeton sávalapozás. Összes betonmennyiség: 102,65 m3.

Az épület felmenő szerkezetei statikailag méretezett 30 cm vastag vasbeton falak, melyekbe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 164,71 m3.

Az épület tetőszerkezetei statikailag méretezett 20 és 30 cm vastag vasbeton lemezek, melybe műanyagszál adagolás kerül. Összes betonmennyiség: 67,07 m3.

Tetőfedés: Fémlemezfedés:

Teljes felületű aljzatra 0,7 mm vastag bevonatolt alumínium lemezből készített, építészterv szerinti korc tengelytávolságú, géppel előprofilozott lemezsávokból készített kettős állókorcos fémlemezfedés, hófogók, felépítmények mögött 1.5 m hosszon tömített korcokkal, szélszívásra méretezett álló- és mozgófércekkel rögzítve. 152,08 m2

Talajon fekvő padló hőszigetelése EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés. Talajon fekvő padló talajnedvesség elleni szigetelése legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva. Üzemi- használati víz elleni bevonatszigetelés 2 komponensű, cement-műanyag bázisú, használati víz elleni bevonatszigetelés, 2 rétegben fölhordva, a második rétegben lúgálló üvegszövet ágyazásával. Padló: Ipari beton padló + aljzatbeton egyben, 2 mm kéregerősítéssel, csiszolva. Min. C25/30, acél szálerősítés 25 kg/m3. Kéregerősítés 2-3 mm kvarchomok. 192,77 m2. Felületvédelem 2 réteg alapozó gyantával. A padló burkolatnak nagy hőterhelést és hirtelen gyors hőingadozást kell kibírnia, valamint a nagy mennyiségű oltóvíz hatásának. Oltóvíz elvezetése összefolyón keresztül.

A teljesítés helye szerinti ingatlanon az AK által kötött vállalkozási szerződés eredményeként jelenleg egy tűzoltólaktanya kivitelezése zajlik, így a nyertes AT-nek az organizációt és a szerződést e körülményre tekintettel kell megszerveznie és teljesítenie. AK továbbá olyan tűzszimulációs eszközöket vásárolt, illetve rendelt meg, amelyek beépítésére és beüzemelésére a közbeszerzés tárgya szerinti Létesítményben kerül sor, így a nyertes AT köteles a tűzszimulációs eszközök beszállítójával, beüzemelőjével fokozottan együttműködni.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a szerződés teljesítéséhez egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, hatósági előírás vagy a nyertes AT sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási és egyéb szükséges feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

A szerződéses feladatra a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részletterv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

A nyertes AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán szükség szerint minden olyan mérnöki, dokumentálási és egyéb feladat ellátása (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott szerződéses feladat teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3. pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban, min. 0 max 36 hó] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0.-15-2016-00019

II.2.14)További információk

- Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza.

- A Kbt. 27.§(3) és a 257/2018(XII.18.) Kr. 21.§(10) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356

- A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

- AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. AK-nak ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt.74.§ (1)) AK felhívja az AT-k figyelmét a 321/2015.(X.30.) Kr. 3-7.§-aira.

Előzetes igazolási mód:

A 321/2015.(X.30.) Kr. 1.§ (1) szerint: EEKD. AT az alkalmasságot igazoló AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kr. 15.§ (1) bek.) Az alk. ig. részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt.67.§(4) bek szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az AT a Kbt. 67.§(4)bek. szerint nyilatkozik (Kr.15.§ (2) bek.)

AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. és a Kr.1.§(7)bek., 8.§, 10.§,14.§ és 16.§ szerint jár el.

Az EEKD kitöltésére irányadó a Kr. 4.§, 6.§ (1)-(2) bek. AT-nek a 62.§(1) kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a Kr. 8.§ ib) és ic) alpontjaiban, illetve a 10.§ gb) és gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A kizáró okokat a Magyarországon letelepedett AT a Kr. 8.§, a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr.10.§ szerint köteles igazolni.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az EEKD benyújtása az EKR-ben történik. Az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni a feltételnek való megfelelést. AK EEKD-ban elfogadja a GSZ-k egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása kapcsán (Kr. 1.§ (1) Az EEKD kapcsán AK a Kbt. 41/A. § szerint jár el.

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (11) és (11a) bek. szerint jár el. Ha a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, az azt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy e tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.

Az alk. követelménynek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZ-től olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a GSZ nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

SZ1) Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ-nek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. Előzetese igazolás módja: EEKD nyilatkozat.

Utólagos igazolás: az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem magyarországi letelepedésű GSZ-nek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján, a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya (épület építése) szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. §-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalmat érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó dokumentumok bekérése az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bek.-nek és 19. § foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlatkérő csak akkor nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (épület építése) szerinti nettó árbevétele nem éri el az 80 000 000 forintot.

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalmat érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték

AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik. Az utólagos igazolás AT nyilatkozata alapján történik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra be kell nyújtania a jelen felhívás feladásától legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, épület építésére vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolás(oka)t legalább az alábbi tartalommal:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe,

valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy

e-mail címe,

c) a teljesítés helye,

d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, mennyisége az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban).

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pont szerint meghatározott fogalmat érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték.

AK a Kr.21.§ (2) bek. kapcsán a 21.§ (2a) bek. a) pont, valamint a Kr.1.§ (3) bek. szerint jár el. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó.

M2) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra be kell nyújtania azon szakemberekről szóló nyilatkozatát, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, továbbá szakmai tapasztalatukat.

A szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható.

A fentieken túl szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.

A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajzban a szakmai (többlet) tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni. AK csak egész hónapokat vesz figyelembe.

Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá a Kbt. 65. § (6),(7), (9) és (11) bekezdése is.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M1) és M2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M1) és M/2) pontban meghatározott dokumentum benyújtása helyett.

AK előzetes igazolásként elfogadja az EEKD szerinti nyilatkozatot (ALFA pont), az igazolás(ok) benyújtása a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra történik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az AT a szerz. teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (azaz 96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (azaz 60 hónapon) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített összesen

legalább 1 db, összesen legalább 120 m2 hasznos alapterületű, a jelen felhívás szerinti épület fogalomnak megfelelő építmény építésére vonatkozó referenciát

Ajánlatkérő ”épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 8. pont szerint meghatározott fogalmat érti, míg ”építés” alatt az épület újonnan történő felépítését, továbbá az OTÉK 1. sz. melléklet. 17. pont szerinti bővítését vagy a 8. pont szerinti átalakítását érti. Az OTÉK 1. sz. melléklet 36. pontja szerinti felújítás csak akkor fogadható el, ha nem önmagában képezi az építési munka tárgyát, hanem építéssel és/vagy bővítéssel és/vagy átalakítással együtt végezték.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be ajánlatában az alábbi szakembereket:

M2)1. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M2)2. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M2)3. Legalább 1 fő szakember, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.§ és 39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a GSZ megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett GSZ által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az AK a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.

Az előírt alk. köv. a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alk. ig. irányadó a Kbt. 65.§(6)(7)(9)(11) bek is. A Kbt. 65.§(7) bek alapján, az előírt alk. köv. az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kap. rendelk. bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Egy szakember több alk. feltételre is jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

- késedelmi kötbér: (alapja a tart. keret nélküli váll. díj, mértéke 1%, max. 20 nap)

- meghiúsulási kötbér (alapja a tart. keret nélküli váll. díj, mértéke 30%)

- telj./jóltelj. bizt. (5%),

- előleg-visszafizetési bizt. (elszámolható váll. díj. 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözete),

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés pénzneme: HUF. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követő nap. A jótállási idő az Étv. szerinti épületek esetében a 181/2003.(XI.15.) Korm. r. 3.§ (1) bek. szerint, míg az épületnek nem minősülő műtárgyak esetében legalább 36 hónap.

Részszámlázás (6 db rész szla a szerz. tervezet szerinti teljesítés arányában), finanszírozás módja (szállítói), előleg (30%), jóváírás 1-4. részszla-ban, részl. szabályok a szerz. tervezet szerint. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és a 272/2014. Kr. rendelkezései az irányadóak. Tartalékkeret: 2%.

A finanszírozás módja: szállítói. Támogatási intenzitás: 100,000000%

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/10/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/10/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1a)-(1d) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az AK és a GSZ-k között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

2. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR r. szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

3. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett GSZ-k tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző GSZ-nek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

4. z ajánlat (AJ) összeállítása során az ajánlattevőnek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12 §-ában és a Kbt. 41/A.§(1)-(6) bek. foglaltakra.

5. Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

6. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

7. A Kbt. 35.§(8): AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.

8. AK a Kbt.71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

9. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28.§(3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében: P1), M1), M2)

10. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)c). Az értékelési részszempontokkal kapcsolatos további információk a közbeszerzési dokumentációban. Módszer: Minőségi szempontok: egyenes arányosítás, ár szempont: fordított arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. AK a II.2.5. pont szerinti ár szempont esetében a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjat értékeli.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.(321/2015. Kr. 13.§)

12. AK a Kbt.39.§(1) alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat (kd), a GSZ-k számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66.§(2),(6) bek, a 67.§(4) bek szerinti nyilatkozatokat, és a Kbt. 65.§(7) alapján nyilatkozni kell a kapacitást biztosító szervezetek tekintetében, nemleges tartalom esetén is. Változásbejegyzési eljárás és a képviseleti jog igazolása tekintetében a dokumentációban részletezettek szerint kell eljárni. Az ajánlatnak a Kbt. 66.§(5) alapján felolvasólapot kell tartalmaznia. A Felolvasólap EKR űrlap. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat nemleges tartalom alapján is kitöltendő.

14. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az AJ-hoz csatolni: a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.

15. Ak a Kbt. 131.§(4)-(5) bek. 138.§(1)-(2), 136.§ (2) alkalmazza.

16. Helyszíni bejárás időpontja: 2022.10.03.11:00h, helye: teljesítés helye.

17. AK nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.

18. AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

19. AK felhívja az érdeklődő GSZ-k figyelmét arra, hogy adott esetben sor kerülhet az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, így az eljárást e körülményre tekintettel kövessék nyomon.

20. AK tájékoztatja az GSZ-ket, hogy a 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt a Kbt.81.§(11) alapján 60 napot ért.

21. A nyertes AT a kivitelezési munkák tekintetében teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) köteles kötni. A nyertes AT köteles az általa megkötött biztosítás hatályát a Munkaterület átvételétől kezdődően a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számított 60. (hatvanadik) napig fenntartani, min. 30M Ft/ káresemény és 100M Ft /kárév biztosítási összeg erejéig. Az építési-szerelési biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. A biztosítással kapcsolatos részletes előírásokat a szerz. terv.tart. Ak felhívja a figyelmet a 322/2015. Kr. 26.§-ra.

22. Tov. inform. a KD tart.

23. Kieg. tájék: EKR keresztül.

24. A műszaki dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetéseket az ajánlattétel során be kell árazni, szakmai ajánlat keretében nyomtatott formában cégszerűen aláírva az ajánlathoz (.pdf és .xls formátumban is) csatolni kell.

25. AK a Kbt. 61.§(4) bek figyelemmel megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattételt. A beruházás 1 helyszínen valósul meg, műszakilag és funkcionálisan is egységet képez, így az építési munka egymásra épülő munkafolyamatokat feltételez. A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a jogerős építési engedély és a kivitelezési tervdokumentáció alapján végezze el a kivitelezést. A felelősségi körök elhatárolása és a jótállási igények érvényesíthetősége nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását.

26. A II.2.7. pontban foglalt 6 hónap alatt a szerz. tervezet szerinti 180 nap értendő.

27. AT-nek nyilatkoznia kell a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A felhívás II.2.5. pontjához: A minőségi értékelési részszempontokhoz kapcsolódóan AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi pont meghatározása egyenes arányosítás alapján történik. Ha a 266/2013 Korm. rendelet által előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felül további, egész hónapokban meghatározható szakmai tapasztalatot az ajánlattevő nem mutat be, akkor 0 (nulla) pontot kap. A maximálisan elfogadott többlet tapasztalat 36 hónap, ami 100 pontot jelent, ugyanakkor az e feletti megajánlás is 100 pontot jelent. Ajánlatkérő a 36 hónapnál magasabb megajánlások esetén a képlet alkalmazása során minden esetben a maximálisan megajánlható 36 hónaphoz viszonyít, mint legjobb megajánláshoz, még akkor is, ha az ajánlattevő esetleg a 36 hónapnál magasabb megajánlást tesz.

Ajánlatkérő a minőségi értékelési részszempontok szerinti megajánlások alátámasztására az alábbi dokumentumok benyújtását írja elő: nyilatkozat az adott értékelési részszempontra jelölt szakember(ek)ről és a ”többlet” szakmai tapasztalat(ok)ról, az adott szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajza, amelyből az értékelési részszempont szerinti feltételek egyértelműen megállapíthatók, szükség szerint az érintett szakember(ek) végzettségét igazoló dokumentum(ok). Több szakembernek ugyanarra az alkalmassági feltételre vonatkozó bemutatása esetén Ajánlatkérő a vonatkozó iratmintában első helyen megjelölt szakember tapasztalatát fogja figyelembe venni. (Ez esetben az iratmintát valamennyi szakember tekintetében be kell nyújtani és egyértelműen utalni kell arra, hogy melyik szakember az ”első” helyen megjelölt.) Az értékelés alá vont szakembert az ajánlatban az ajánlattételkor meg kell nevezni, melynek elmaradása esetén az ajánlat érvénytelen.

AK felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági felt. teljesítéséhez nem szükséges a jogosultság megléte.

A II.2.4. pont folytatása: HOMLOKZATBURKOLAT: Látszóbeton felület: Statikailag méretezett vasbeton falak külső síkja látszóbeton minőségben kivitelezendő. A zsaluba matricázat ragasztva. Korcolt fémlemez burkolat: kettős állókorcos fémlemez fedés, 5 cm magas trapézlemez alátéttel. Lábazati burkolat: 1,5 mm vastag acéllemez. NYÍLÁSZÁRÓK: Tokszerkezet utólag szerelhető saroktok, ajtólap egyedi lakatos szerkezet. Ajtók száma 17 db. Az épületben vízfogyasztás nem történik, így komfort igényt kiszolgáló vízellátó és szennyvíz elvezető rendszer nem létesül. Az oltásból eredő szennyezett víz elvezetését és esővíz elvezetése gravitációsan történik, valamint technológiai igényként egy száraz tűzivíz hálózat létesül (10 fm). A helyiségekben elhelyezett padlóösszefolyókat tűzálló kivitelben kell elhelyezni, a kilépő csatorna vezetéket tűzvédelmi szigeteléssel, burkolással kell ellátni. Összesen: 46 fm. Az épület részére biztosítandó normál áramszolgáltatói betáplálás: 47,0kW (3x100A). A fenti energiaigény kiszolgálása az épület mellett lévő OKF tűzoltólaktanyából biztosítható. Az erősáramú villamos hálózat feszültsége: 3N~230/400V 50Hz, 3fázisú, nullázott rendszerű. A hálózatszerelésnél általánosan falon kívüli védőcsőbe húzott rézerű kiskábelek kerülnek alkalmazásra. Az épületet az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján nem szükséges ellátni külső villámvédelmi berendezéssel az elvégzett kockázatelemzés alapján. Az épület körül tervezett útépítés kapcsán 200 m2 térkő burkolat kerül kiépítésre „B” terhelésre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2022