Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Termékek biztosítása IT-infrastruktúrával és -műveletekkel kapcsolatos szolgáltatásoknak az EBB csoportnál történő támogatása céljából

2017/S 247-516960

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org
A felhasználói oldal címe: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Termékek biztosítása IT-infrastruktúrával és -műveletekkel kapcsolatos szolgáltatásoknak az EBB csoportnál történő támogatása céljából

Hivatkozási szám: OP-1456
II.1.2)Fő CPV-kód
30200000 Számítógépek és tartozékaik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás tárgya egyedi hardver- és szoftvertermékek beszerzési csatornájának létrehozása (és a termékek telepítése, karbantartása, integrációja és kapcsolódó szolgáltatások) IT-végfelhasználói, IT-infrastruktúrával kapcsolatos, hálózati és egységes kommunikációs szolgáltatások támogatása céljából, valamint az Európai Beruházási Bank Információtechnológiai Részlegének érintett szervezeti egységei tevékenységeinek támogatása céljából.

Több féllel kötött keretmegállapodások megkötésére kerül sor legfeljebb 3 szolgáltatóval.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000 Számítógépek és tartozékaik
30230000 Számítógéppel kapcsolatos eszközök
30210000 Adatfeldolgozó gépek (hardver)
32420000 Hálózati berendezések
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
51610000 Számítógéppel és információfeldolgozó berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
50320000 Személyi számítógép javítása és karbantartása
72610000 Számítógépes támogatási szolgáltatások
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
A teljesítés fő helyszíne:

Az EBB luxembourgi irodái.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EBB beszerzési csatornát kíván létrehozni és fenntartani – legfeljebb 3 szolgáltatóval – az EBB-nél használt, (különböző harmadik fél forgalmazók által biztosított) egyedi hardver- és szoftvereszközök beszerzéséhez és megújításához (és azok telepítéséhez, karbantartásához, integrációjához és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz), több féllel kötött keretmegállapodás útján, a verseny ismételt meghirdetésével.

A beszerzési csatornát az alábbiakra kiterjedő termékkatalógus formájában kell biztosítani:

— IT-hardverek;

— szoftverek;

— kapcsolódó szolgáltatások.

A további részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 84
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szolgáltatási keretmegállapodást 4 éves kezdeti időtartamra kötik, és 3 alkalommal hosszabbítható, alkalmanként 1 évvel (a teljes időtartam maximum 7 év).

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: A szóban forgó termékek beszerzése kulcsfontosságú az EBB számára, és a támogatás legjobban a szolgáltatókkal fenntartott hosszú távú partnerkapcsolat révén biztosítható, amennyiben az bizalomra épül és annak hosszú távú fenntartására, valamint ha a szolgáltatók befektetése – a beszerzési csatorna létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos költségek miatt – megtérül.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/03/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/03/2018
Helyi idő: 11:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérésre a pályázatbontásról szóló írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.3)További információk:

A piacra jutás szabályai:

A pályázati eljárásban történő részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a EU-szerződések hatálya alá tartozó minden természetes és jogi személy (vagyis az EU-ban regisztrált valamennyi gazdasági szereplő és valamennyi uniós állampolgár számára).

Az EBB beszerzési eljárásai nem tartoznak a WTO-n belül megkötött kormányzati közbeszerzésről szóló multilaterális megállapodás hatálya alá.

Harmadik országokban (nem EU-országokban) székhellyel rendelkező ajánlattevők nem jogosultak a pályázati eljárásban való részvételre, kivéve, ha valamely harmadik ország és az Európai Unió kétoldalú vagy különleges nemzetközi megállapodásokat kötött a közbeszerzés területén. Amennyiben nincs ilyen megállapodás, vagy a megállapodás nem alkalmazható a meghirdetett szerződésre, a harmadik országbeli országok nem jogosultak a részvételre. A további részletek a http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/ oldalon találhatók.

A közbeszerzés területén kötött releváns nemzetközi megállapodások a következők:

— A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Albániában, Montenegróban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában székhellyel rendelkező gazdasági szereplőkre vonatkozó stabilizációs és társulási megállapodások.

— Az Izlandon, Norvégiában és Liechtensteinben székhellyel rendelkező gazdasági szereplőkre vonatkozó EGT-megállapodás.

A piacra jutás fenti szabályai egyéni és konzorciumi partnerként pályázókra egyaránt vonatkoznak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a piacra jutás szabályai nem vonatkoznak az alvállalkozókra, azaz részvételre jogosult ajánlattevők konzorciuma részvételre nem jogosult országból is választhat alvállalkozót.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2017