Árubeszerzések - 517134-2018

23/11/2018    S226

Magyarország-Budapest: Bútorok

2018/S 226-517134

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bikaliné Bodnár Andrea
E-mail: bikaline.andrea@tf.hu
Telefon: +36 14879200
Fax: +36 13566337

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
39100000 Bútorok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
39100000 Bútorok
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
39141200 Munkalapok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1123 Budapest, Alkotás utca 48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

A Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kialakításra kerül a Testnevelési Egyetem új campusa, a jelenlegi campus infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő kibővítésével, a korábban,az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a 1123 Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2-4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával.

A jelen közbeszerzés tárgya:

A korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területen, a K, B3, B4, B5, B6, B9, B14 épületek mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.

A bútorok többsége asztal, szék és szekrény. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb beszerzési tételek darabszáma:

Íróasztal 369.

Tantermi asztal 569.

Tanári asztal 21.

Étkező asztal 113.

Tárgyaló asztal 44.

Egyéb asztal tartozék 80.

Szék.

Görgős 318.

Rakásolható 2632.

Nem görgős, nem rakásolható 116.

Fotel 22.

Kanapé 16.

Egyéb ülő bútor 38.

Szekrény 432.

Raktári állvány 354.

Öltözőpad 21.

Szemetes irodai 322.

Szemetes szelektív 62.

Fogas 161.

Össz: 5 690 db.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 156-358122

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
31/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 207 549 300.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma: 5.11.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
39100000 Bútorok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
39100000 Bútorok
39120000 Asztalok, szekrények, iróasztalok és könyvszekrények
39141200 Munkalapok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1123 Budapest, Alkotás utca 48.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés megvalósítására mobíliák beszerzése a Testnevelési Egyetem részére adásvételi szerződés keretében.

A Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése keretében kialakításra kerül a Testnevelési Egyetem új campusa, a jelenlegi campus infrastruktúrájának korszerűsítésével és eredeti helyszínen történő kibővítésével, a korábban,az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. szám alatti területek bevonásával, új sportlétesítményeknek a 1123 Budapest XII. kerület, Csörsz utca 2-4. szám alatti ingatlanon történő megvalósításával, valamint új vízisport-telep és rekreációs központ Velence város területén (Velence 1111 helyrajzi számú területen) történő létrehozásával.

A jelen közbeszerzés tárgya:

A korábban, az Országos Sportegészségügyi Intézet által használt, 1123 Budapest XII. kerület, Alkotás utca 48. számalatti területen, a K, B3, B4, B5, B6, B9, B14 épületek mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.

A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.

A bútorok többsége asztal, szék és szekrény. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A főbb beszerzési tételek darabszáma:

Íróasztal 369.

Tantermi asztal 569.

Tanári asztal 21.

Étkező asztal 113.

Tárgyaló asztal 44.

Egyéb asztal tartozék 80.

Szék.

Görgős 318.

Rakásolható 2632.

Nem görgős, nem rakásolható 116.

Fotel 22.

Kanapé 16.

Egyéb ülő bútor 38.

Szekrény 432.

Raktári állvány 354.

Öltözőpad 21.

Szemetes irodai 322.

Szemetes szelektív 62.

Fogas 161.

Össz: 5 690 db.

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírásnem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.).

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 222 891 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Balaton Bútor Kft.
Postai cím: Házgyári út 4.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Extra mennyiség: 144 db bútor

Az extra mennyiségigénylés teljesítési helye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Az Eladó teljesítési határideje: a szerződésmódosítás hatályba lépése napjától számított 40 nap.

Vevő köteles az Eladó a Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Extra mennyiségigénylésben megjelölt árak alapján összesen 15 341 700 Ft + áfa, azaz tizenötmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszáz forint + áfa, összesen bruttó 19 483 959,-Ft extra mennyiségigény vételár Eladó részére történő megfizetésére.

Eladó a szerződés II.2. pont szerinti extra mennyiségigény határidőben történő maradéktalan teljesítése (valamennyi Beszerzési tárgy helyszínre szállítása és a II.3) pont szerinti munkák befejezése) alapján, a Vevő által kiállított írásbeli teljesítésigazolás kézhezvételét követően egy darab számla (100 %) benyújtására jogosult. Mely számlát postai úton megküld a Testnevelési Egyetem, Gazdasági Igazgatóság 1525 Budapest, Pf.: 69 címére.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Az időközben felmerülő új ajánlatkérői igényre tekintettel további bútorok leszállítása szükséges. A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történik. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10 %-át

Valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 207 549 300.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 222 891 000.00 HUF