Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 518104-2022

Submission deadline has been amended by:  701328-2022
23/09/2022    S184

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)

2022/S 184-518104

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: RAV Brabant Midden-West-Noord
National registration number: 18722105
Postal address: Gruttostraat 14
Town: 'S-HERTOGENBOSCH
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5212VM
Country: Netherlands
Contact person: Carolien Jobse
E-mail: ravsecdir@ravbrabantmwn.nl
Telephone: +31 736804050
Internet address(es):
Main address: http://www.ravbrabantmwn.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/04f95912-2651-e89f-d36b-144ed00cd0fe
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Digitaal via TenderNed
Town: www.tenderned.nl
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd062c76fce48191423067eb47f8998a
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Digitaal via TenderNed
Town: www.tenderned.nl
Country: Netherlands
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RAV Brabant MWN navigation and information system (NIS)

II.1.2)Main CPV code
38112100 Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Opdrachtgever is op zoek naar een partner die ons een end-to-end oplossing kan bieden (inclusief soft- en hardware). Deze partner zorgt voor ‘ontzorging’ op het gebied van soft- en hardware, updates en upgrades en heeft een 24/7 support helpdesk. De oplossing is tevens ook future proof.

Andere vereisten zijn ;

• de hardware is gemakkelijk te vervangen door RAV BMWN bij defecten;

• de oplossing heeft een precieze locatie bepaling zonder een (noemenswaardige) vertraging;

• de oplossing heeft een hoge response tijd op het gebied van GNSS signaal en dataverkeer;

• de oplossing moet stabiel zijn en een hoge beschikbaarheid hebben.

Tevens moet de oplossing ook inclusief een aanzienlijke hoeveelheid aan geo-informatie en POI’s bevatten. RAV Brabant moet ook in de gelegenheid zijn om deze zelf op een makkelijke manier te kunnen aanvullen en beheren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34933000 Navigation equipment
48814000 Medical information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

De waarde van deze geschatte totale omvang bedraagt ca. 700.000 euro excl. BTW. Deze waarde bestaat uit levering van 100 gebruiksklare Navigatie- en Informatiesystemen inclusief beheer, onderhoud en support, 15 reserve Navigatie- en Informatiesystemen en een optionele additionele aanschaf van maximaal 50 gebruiksklare Navigatie- en Informatiesystemen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2x 2 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optionele additionele aanschaf van maximaal 50 gebruiksklare Navigatie- en Informatiesystemen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristiche activiteiten,

- Corruptie,

- Betaling van belastingen en sociale premies,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Fraude,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Ernstige beroepsfout,

- Vervalsing van de mededinging,

- Belangenconflict,

- Valse verklaring,

- Onrechtmatige beinvloeding,

- Betaling van belastingen en sociale premies

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Langere looptijd is noodzakelijk vanwege de implementatietermijn en daarnaast is de afschrijvingstermijn van de Navigatie- en Informatiesystemen langer dan 4 jaar.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 091-249605
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2022
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/12/2022
Local time: 16:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Opdrachtnemer verplicht om jaarlijks, te weten uiterlijk op 1 oktober – en voor de eerste maal op 1 oktober 2024 -, schriftelijk een voorstel aan Opdrachtgever te doen, gebaseerd op Value Engineering. Een dergelijk voorstel bevat de volgende onderdelen:

(i) een omschrijving van de onderdelen van de Nadere Overeenkomst en de daarin omschreven opdracht waar de Value Engineering betrekking op heeft en een omschrijving en onderbouwing van de voorgestelde wijzigingen daarin, alsmede de datum van implementatie daarvan;

(ii) een onderbouwde omschrijving van de mogelijke besparingen voor de resterende duur van de desbetreffende Nadere Overeenkomst alsmede voor de duur van de eventuele verlengingsmogelijkheden van de desbetreffende Nadere Overeenkomst, welke voortvloeien uit de voorgestelde wijzigingen;

(iii) een risico analyse van de gevolgen van de implementatie van de voorgestelde wijzigingen, alsmede een omschrijving van de maatregelen om de geconstateerde risico’s uit te sluiten of te beperken.

Value engineering wordt niet gezien als wezenlijke wijziging.

Er word met twee partijen een raamovereenkomst en een nadere overeenkomst inzake de testfase gesloten. Met degene die de testfase het beste heeft afgesloten, wordt vervolgens een NOK deployment gesloten. De andere raamovereenkomst wordt beëindigd.

Afhankelijk van de situatie of er 3 of meer aanvragen zijn ontvangen door VZVZ voor VZVZ "XIS type goedkeuring" voor ZORG-ID Smart. Als VZVZ slechts 0, 1 of 2 aanvragen heeft ontvangen, heeft RAV het recht om de open procedure te beëindigen en een procedure van onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking te starten.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Zeeland - West Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4854 GW
Country: Netherlands
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022