The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 518444-2022

23/09/2022    S184

Magyarország-HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Orvosi felszerelések

2022/S 184-518444

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosító szám: 15355038206
Postai cím: Dr. Imre József Utca 2. 1371/4
Város: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurisné Pethő Zsuzsanna
E-mail: petho.zsuzsa@evp.hu
Telefon: +36 304422406
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.csmekhm.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Patológiai eszközök beszerzése - ROHU450

Hivatkozási szám: EKR000819002022
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban, a ROHU-450 projekt keretében az alábbi orvosi eszközök beszerzését kívánja megvalósítani.

Patológiai eszközök beszerzése az alábbi mennyiségekben:

Komplett kazetta nyomtató rendszer - 1 db, Tárgylemez nyomtató - 1 db, Hűtőlap - 2 db, Metszet terítő vízfürdő - 3 db, Mikroszkóp - 1 db, Mikroszkóp LED - 1 db, Track and sign laboratóriumi informatikai rendszer hardverekkel és szoftverekkel - 1 db, Asztalra helyezhető vegyifülke - 1 db, Melegítőlap - 1 db, Laboratóriumi mosogatógép - 1 db, Folyamatos üzemű vízdesztilláló berendezés - 1 db.

A beszerzendő eszközök részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 132 467.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33100000 Orvosi felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

H-6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József Utca 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Patológiai eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

Komplett kazetta nyomó rendszer - 1 db, Tárgylemez nyomtató - 1 db, Hűtőlap - 2 db, Metszet terítő vízfürdő - 3 db, Mikroszkóp - 1 db, Mikroszkóp LED - 1 db, Track and sign laboratóriumi informatikai rendszer hardverekkel és szoftverekkel - 1 db, Asztalra helyezhető vegyifülke - 1 db, Melegítőlap - 1 db, Laboratóriumi mosogatógép - 1 db, Folyamatos üzemű vízdesztilláló berendezés - 1 db.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a teljesítés során az eszközök helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, betanítása 2 főnek, valamint a magyar nyelvű nyomdai vagy elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsátása is Ajánlatkérő részére. További részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

VI.3) További információk rovat folytatása:

23. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét, azonban a jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő eszközök egy, a teljesítés helyén már részben rendelkezésre álló berendezéshez kapcsolódnak, azokkal műszaki és funkcionális egységet alkotnak, továbbá Ajánlatkérő egyazon egészségügyi létesítményben kívánja a beszerzendő eszközöket üzemeltetni, használni. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező, műszaki és funkcionális egységbe tartozó eszközök esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a részajánlattétel biztosítása, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A beszerezni kívánt eszközök egy komplex rendszert alkotnak, a megvalósíthatóságot nehezítené a részekre bontás. Az egyértelmű felelősségvállalást, a feladatok elhatárolását, a gazdaságos beszerzési mennyiséget csak egyben történő ajánlattétellel és teljesítéssel lehet biztosítani. Fentiekre tekintettel a részajánlattétel biztosítása gazdasági és funkcionális szempontból nem lehetséges.

24. Valamennyi értékelési szempont esetén az adható pontsázmok alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszerei: Ár szempont esetében fordított arányosítás, 1-4. minőségi szempontok esetében: Egyenes arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójának 2. pontja alapján, 5-6. minőségi szempontok esetében: abszolút értékelési módszer.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.) Szállítás vonatkozásában előteljesítés vállalása napokban (min. 0- max. 30 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.) Komplett kazettanyomtató rendszer: Meghatározott mennyiségű kazetta nyomtatására elegendő tintapatron (min. 20.000 - max. 60.000 db) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.) Tárgylemez nyomtató: Meghatározott mennyiségű kazetta nyomtatására elegendő tintapatron (min. 20.000 - max. 60.000 db) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4.) Metszet terítő vízfürdő: Szabályozható hőmérséklet (min. 50 - max. 75 C°) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5.) Mikroszkóp - 3 állású magasságban állítható fókuszgombok (durva-/közepes-/finom fókuszálási lehetőség) (Igen/Nem) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6.) Track&sign laboratóriumi inf. rendszer: Patológiai leletező rendszerből közvetlen hozzáférés a digitális metszetekhez (Igen/Nem) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

ROHU-450 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

A II.7. pontban meghatározott időtartam naptári napokban értendő.

A beszerzés fedezetét az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU-450 Development and Testing of Efficient Screening and Prevention Programs - DESP. című projekt vissza nem térítendő támogatása biztosítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 109-307257
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3346-47-1/2022
Elnevezés:

Patológiai eszközök beszerzése - ROHU450

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/09/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 13010126241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: ujeuropazrt@gmail.com
Telefon: +36 302211834
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132 467.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

alválllakozó által elvégzendő feladatok szállítás koordinálása, gyakorlati tapasztalatok megosztása, valamint az üzembe helyezés minőségbiztosítása munkanemek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adatai:

Új Európa Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. 2. em., 13010126241)

A nyertes ajánlattevőn túl ajánlatot nyújtottak be:

QANTASCOPE Hungary Kft. (2100 Gödöllő Ipari Park, Moór János Utca 3-5. HRSZ.: 8071/29, 24184739213)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § -a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2022