Szolgáltatások - 518555-2018

24/11/2018    S227

Belgium-Brüsszel: Tudományos támogatás a nitrátokról szóló (91/676/EGK) irányelv végrehajtásához

2018/S 227-518555

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment
Postai cím: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4211
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tudományos támogatás a nitrátokról szóló (91/676/EGK) irányelv végrehajtásához

Hivatkozási szám: ENV.D.1/SER/2018/0035
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szolgáltatási szerződés célkitűzése támogatás biztosítása a Környezetvédelmi Főigazgatóság számára a tápanyagok mezőgazdasági ágazatban történő használatának és kezelésének technikai, tudományos és társadalmi-gazdasági aspektusaira irányulóan, valamint a Bizottság segítése a nitrátokról szóló irányelv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó kötelezettségében. A szerződés a következőket foglalja magában:

— a nitrátokról szóló irányelvhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó témákkal összefüggő, ad hoc alapon történő tudományos, társadalmi-gazdasági és technikai tanácsadás,

— jelentések készítése a tápanyagok használatához és kezeléséhez, valamint a nitrátokról szóló irányelvhez kapcsolódó tudományos, technikai és társadalmi-gazdasági kérdésekről,

— a Bizottsághoz benyújtott jelentések értékelése az irányelv III.2(b) melléklete értelmében engedélyezett eltérés összefüggésében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

36 hónap időtartamú szolgáltatási szerződés, évente több, összesen 3 tevékenységcsoport keretében teljesítendő feladattal.

Nyílt pályázati felhívás – szolgáltatási szerződés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat (lásd a pályázati dokumentáció 1.1. és 1.7. pontját).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/01/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/01/2019
Helyi idő: 10:30
Hely:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIUM, Salle D.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázatonként maximum 2 képviselő vehet részt a pályázatbontáson (a költségeket nem térítik).

A pályázónak szervezési és biztonsági okokból legkésőbb 3 munkanappal a pályázatbontás előtt el kell küldenie a képviselő teljes nevét és személyigazolvány-, illetve útlevélszámát a következő címre: env-tenders@ec.europa.eu

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2018/1046/EU, Euratom rendelet (2018. július 18.) mellékletének 11.1. cikke (e) bekezdésével összhangban olyan új szolgáltatások vagy építési beruházás esetén, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások vagy építési beruházás megismétlését jelentik, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások vagy építési beruházások megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 11.4. pontban előírt feltételekre is figyelemmel.

A közbeszerzési dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételeit az I.1). pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított két éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő két hónapon belül nyújtható be a VI.4.1). pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/11/2018