Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 518569-2021

13/10/2021    S199

Slovakia-Martin: Medicinal products for the musculo-skeletal system

2021/S 199-518569

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica Martin
National registration number: 00365327
Postal address: Kollárova 2
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 03659
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Diana Ďubáková / Ing. Monika Klobušická
E-mail: diana.dubakova@unm.sk
Telephone: +421 434203425 / 434203597
Fax: +421 434131620
Internet address(es):
Main address: https://www.unm.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434595
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Liečivá pre muskuloskeletárny, dýchací systém, antiparazitárne výrobky

Reference number: 106/VS/UVO/09/21Du
II.1.2)Main CPV code
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre muskuloskeletárny, dýchací systém, antiparazitárných výrobkov. Predmet zákazky je rozdelený do 16 samostatných ucelených častí.

Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 č. až 16). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 409 223.06 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

M01AB55 diklofenak a orfenadríniumcitrát, kombinácia pre parenterálne podanie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenie:1 infúzna fľaša s objemom 250 ml a obsahom 75 mg / 30 mg liečiva.

Predpokladané plnenie je 6 200 infúznych fliaš s obsahom 75/30 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 298.65 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

M03AB01 suxametóniumchlorid pre parenterálne podanie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenie: 1 liekovka s obsahom 100 mg liečiva.

Predpokladané plnenie je 4 400 liekoviek s obsahom 100 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 680.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

M03AC04 atrakúrium pre parenterálne podanie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenie: 1 ampulka s obsahom zodpovedajúcemu 50 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 4 000 ampúl s obsahom 50 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 272.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

M03AC09 rokuróniumbromid pre parenterálne podanie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 liekovka s obsahom zodpovedajúcemu 50 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 13 000 liekoviek s obsahom 50 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

M03AX01 botulotoxín pre parenterálne podanie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 liekovka s obsahom 100 IU liečiva a 1 liekovka s obsahom 500 IU liečiva

Predpokladané plnenie je 96 liekoviek s obsahom 100 IU liečiva a 72 liekoviek s obsahom 500 IU liečiva v registrovaných liekoch kategorizovaných so spôsobom úhrady "A" počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 968.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

M05BX04 denosumab pre parenterálne podanie

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia:1 liekovka s obsahom zodpovedajúcemu 120 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 840 liekoviek s obsahom 120 mg liečiva v registrovaných liekoch kategorizovaných so spôsobom úhrady "A" počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 187 479.60 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

P01AB01 metronidazol pre perorálne podanie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33691000 Antiparasitic products, insecticides and repellents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 tableta s obsahom 250 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 76 800 tabliet s obsahom 250 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 942.40 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R03AC02 salbutamol pre inhalačné podanie

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia:1 liekovka s objemom 20 ml a obsahom 100 mg liečiva a 1 hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilom s objemom 10 ml a obsahom 100 mikro g liečiva v 1 dávke (vstreku)

Predpokladané plnenie je 900 liekoviek s obsahom 100 mg liečiva a 380 hliníkových tlakových nádobiek s dávkovacím ventilom a objemom 10 ml v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 647.60 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R03BB01 ipratrópium bromidanhydricum pre inhalačné podanie

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilom a náustkom s objemom 10 ml a obsahom 20 mikro g liečiva v 1 dávke (vstreku)

Predpokladané plnenie je 1 660 hliníkových tlakových nádobiek s dávkovacím ventilom a náustkom s objemom 10 ml v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 697.80 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R03CA02 efedrín pre parenterálne podanie

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 ampulka s obsahom zodpovedajúcemu 50 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 3 800 ampúl s obsahom 50 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 219.20 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R03DA05 aminofylín pre parenterálne podanie

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 ampulka s obsahom zodpovedajúcemu 240 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 17 000 ampúl s obsahom 240 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 324.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R05CA03 guajfenezín pre parenterálne podanie

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1ampulka s obsahom zodpovedajúcemu 500 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 7 200 ampúl s obsahom 500 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 896.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R05CB01 acetylcysteín pre parenterálne podanie

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 liekovka s obsahom 300 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 13 000 liekoviek s obsahom 300 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 666.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R05CB06 ambroxol pre perorálne podanie

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 liekovka s objemom 100 ml a obsahom 15 mg liečiva v 5 ml sirupu a 1 liekovka s objemom 100 ml a obsahom 7,5 mg liečiva v 1 ml roztoku

Predpokladané plnenie je 1 340 liekoviek s objemom 100 ml a obsahom 15mg liečiva v 5 ml sirupu a 400 liekoviek s objemom 100 ml a obsahom 7,5 mg liečiva v 1 ml roztoku v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 653.81 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R06AX bisulepín pre parenterálne a perorálne podanie

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 ampulka s obsahom zodpovedajúcemu 1 mg liečiva a 1 tableta s obsahom zodpovedajúcemu 2 mg liečiva.

Predpokladané plnenie je 15 000 ampúl s obsahom 1 mg liečiva a 14 000 tabliet s obsahom

2 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 018.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

R07AA02 phospholipida pulmonis suis pre parenterálne podanie

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Univerzitná nemocnica Martin, Nemocničná lekáreň, Kollárová 2, 036 59 Martin, Slovenko

II.2.4)Description of the procurement:

Požadované balenia: 1 liekovka s obsahom 120 mg liečiva.

Predpokladané plnenie je 180 liekoviek s obsahom 120 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 960.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účastí týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladov v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia".

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2.Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 2 časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.13 časti A. týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Zábezpeka je stanovená pre každú časť osobitne:

pre časť č. 1 vo výške 360,- EUR

pre časť č. 2 vo výške100,- EUR

pre časť č. 3 vo výške 75,- EUR

pre časť č. 4 vo výške 195,- EUR

pre časť č. 5 vo výške 230,- EUR

pre časť č. 6 vo výške 1 875,- EUR

pre časť č. 7 vo výške 120,- EUR

pre časť č. 8 vo výške 30,- EUR

pre časť č. 9 vo výške 50,- EUR

pre časť č. 10 vo výške 25,- EUR

pre časť č. 11 vo výške 65,- EUR

pre časť č. 12 vo výške 50,- EUR

pre časť č. 13 vo výške 40,- EUR

pre časť č. 14 vo výške 60,- EUR

pre časť č. 15 vo výške 95,- EUR

pre časť č. 16 vo výške 760,- EUR

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

5. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača (pre každú časť samostatne) presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania.

7.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

8. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021