Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 518896-2021

13/10/2021    S199

Poland-Krakow: Combat uniforms

2021/S 199-518896

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 3 Regionalna Baza Logistyczna
National registration number: 121390415
Postal address: ul. Montelupich 3
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-901
Country: Poland
Contact person: Ewa Parfieniuk
E-mail: e.parfieniuk@ron.mil.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej (berety, ocieplacze, ubrania ochronne, kombinezony, ubrania maskujące, kominiarki)

Reference number: 87/2021
II.1.2)Main CPV code
35812000 Combat uniforms
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania.

Zakres zamówienia obejmuje siedem zadań, tj. :

- zadanie nr 1 – Beret WS (polowy) – 1 400 szt.;

- zadanie nr 2 – Ocieplacz ćwiczebny WS – 1 520 kpl.;

- zadanie nr 3 – Ubranie ochronne WS – 1 520 kpl.;

- zadanie nr 4 – Kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu – 3 619 kpl.;

- zadanie nr 5 – Ubranie maskujące WS – 996 kpl.

- zadanie nr 6 – Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS - 1 455 szt.

- zadanie nr 7 - Beret WS (wyjściowy) - 700 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w odpowiednich Wymaganiach Techniczno – Użytkowych stanowiących dokumenty zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2131 wydanie C wersja 1.

Przedmiot zamówienia objęty jest wymaganiami w zakresie znakowania kodem kreskowym.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 127 749.08 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Beret WS (polowy)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18443310 Berets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - berety WS (polowe) w ilości 1 400 szt..

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) 109/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) wzory oferowanego przedmiotu zamówienia - po jednej sztuce beretu WS polowego w każdym kolorze, w rozmiarze 56 (zgodnie z WTU 109/DKWS);

b) wyniki badań tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w pkt. 3. Tablice: 1.2.3 oraz pkt 7. Tablice 5 – WTU Nr 109/DKWS;

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem Zamawiającego.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

- zadanie nr 1 – beret WS (polowy) – 1000 szt.;

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wymagane wadium: 4 000,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ocieplacz ćwiczebny WS

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - ocieplacz ćwiczebny WS w ilości 1 520 kpl..

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) 100/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) wzory oferowanego przedmiotu zamówienia - tj.ocieplacza ćwiczebnego WS w rozmiarze „L”, w każdym kolorze (zgodnie z WTU 100/DKWS);

b) wyniki badań tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium, stwierdzające wymagania zawarte w tabelach nr 8 i 9 WTU100/DKWS;

c) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU.

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

- zadanie nr 2 – ocieplacz ćwiczebny WS – 200 kpl.;

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wymagane wadium: 26 000,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ubranie ochronne WS

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - ubranie ochronne WS w ilości 1 520 kpl..

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) 101/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) jako wzór oferowanego przedmiotu zamówienia - jeden kpl. ubrania ochronnego z ocieplaczem w rozmiarze 104/178/94. (zgodnie z WTU 101/DKWS);

b) wyniki badań laminatu i dzianiny ocieplacza, potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tabeli nr 1 i 3 WTU 101/DKWS;

c) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU oraz dokumentach wystawionych przez producenta/importera lub oferenta o parametrach laminatu i dzianiny ocieplacza.

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

- zadanie nr 3 – ubranie ochronne WS – 200 kpl.;

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wymagane wadium: 71 000,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ubranie maskujące WS

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 5 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - ubranie maskujące WS w ilości 996 kpl..

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) 977/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) jako wzór oferowanego przedmiotu zamówienia - jeden komplet ubrania maskującego WS w rozmiarze L (zgodnie z WTU 97/DKWS);

b) wyniki badań tkaniny zasadniczej, potwierdzone przez akredytowane laboratorium, stwierdzające wymagania zawarte w pkt IV ppkt 1 o parametrach tkaniny zasadniczej – WTU Nr 97/DKWS

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

- zadanie nr 5 – ubranie maskujące WS – 100 kpl.;

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wymagane wadium: 6 400,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 6 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS w ilości 1 455 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) 72/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) jako wzór oferowanego przedmiotu zamówienia - jedną sztukę kominiarki z dzianiny trudnotopliwej w rozmiarze L (zgodnie z WTU 72/DKWS);

b) wyniki badań laboratoryjnych dzianiny zasadniczej, wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające wymagania zawarte w pkt VI tablica 2-9 – WTU Nr 72/DKWS.

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

- zadanie nr 6 – kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS – 300 szt.;

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wymagane wadium: 3 000,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Beret WS (wyjściowy)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18443310 Berets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Materiałowy JAWIDZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 7 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - beret WS (wyjściowy) w ilości 700 szt.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Wymaganiach Techniczno – Użytkowych (WTU) 109A/DKWS stanowiących dokument zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji z 2021 roku.

2. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 30 dni od terminu podpisania umowy;

Zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2021r. – w zależności od tego który z terminów upłynie wcześniej.

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

3. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) jako wzory oferowanego przedmiotu zamówienia - po jednej sztuce beretu w każdym kolorze, w rozmiarze 56 (zgodnie z WTU 109A/DKWS);

b) wyniki badań tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w pkt. 3. Tablice: 1.2.3 oraz pkt 7. Tablice 5 – WTU Nr 109A/DKWS.

4.Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia wskazanych w pkt 3 przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż zamówienie określone jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, nie zobowiązaniem.

W ramach opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo:

- zadanie nr 7 – beret WS (wyjściowy) – 400 szt.;

Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik do SWZ).

Termin dostaw w ramach ewentualnych zamówień opcjonalnych – 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2021 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Wymagane wadium: 1 800,00 zł

2.Zamawiający, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 108-284222
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Beret WS (polowy)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Czesław JUDZIŃSKI P. P. H. MITCHELL EXPORT IMPORT
Postal address: ul. Gałeckiego 2B
Town: Skierniewice
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 96-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 179 304.00 PLN
Total value of the contract/lot: 180 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Ocieplacz ćwiczebny WS

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARLEN S. A.
Postal address: ul. Branickiego 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 02-972
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 079 540.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 112 840.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Szycie, składanie, pakowanie

do 45% w zakresie zadania nr 2

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Ubranie ochronne WS

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ARLEN S. A.
Postal address: ul. Branickiego 17
Town: Warszawa
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 02-972
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 858 020.80 PLN
Total value of the contract/lot: 2 850 040.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Szycie, składanie, pakowanie

do 35% w zakresie zadania nr3

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 5
Title:

Ubranie maskujące WS

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 6
Title:

Kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TRAWENA Sp. z o. o. Sp. k.
Postal address: Trawniki 624C
Town: Trawniki
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 210044
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 953.55 PLN
Total value of the contract/lot: 112 320.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Konfekcjonowanie wyrobów gotowych

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 7
Title:

Beret WS (wyjściowy)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Czesław JUDZIŃSKI P.P.H.MITCHELL EXPORT IMPORT
Postal address: ul. Gałeckiego 2B
Town: Skierniewice
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 96-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 73 150.00 PLN
Total value of the contract/lot: 82 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia,spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4) 8), 9), 10) ustawy Pzp.

2.Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe określone w niniejszym ogłoszeniu w sekcji II 2.4 (w zakresie poszczególnych zadań)

Przedmiotowe środki dowodowe (o których mowa sekcji II 2.4 niniejszego ogłoszenia - odnośnie każdego z zadań) Wykonawca przekazuje w sposób i w terminie określonym w dokumentach zamówienia.

3.Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z którą, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu może najpierw dokonać badania i oceny złożonych ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), obowiązany będzie złożyć wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie,aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia oraz dokumentów wymienionych poniżej:

a)informacji z KRK w zakresie określonym w ustawie Pzp: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2; art. 108 ust. 1 pkt 4-dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a; art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b-odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; art. 109 ust. 1 pkt 3-odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;

b)oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

c)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;

d)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;

e)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

f)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.

5.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy,zamawiający zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w druku OFERTA informacji o przewidywanym w ramach danego zadania podwykonawstwie oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie w ramach danego zadania wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/-com (jeżeli są już znani) wraz z podaniem nazw/firm podwykonawcy/-ców (również w JEDZ część II sekcja D). Na wezwanie Zamawiającego wykonawca przekazuje także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) dotyczące tych podwykonawców.

6.Oferta musi zawierać ponadto wypełniony druk Oferta,formularz cenowy oraz pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób jej złożenia został opisany w dokumentach zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przewidziane dla postępowań, których wartość przekracza progi unijne.

2.Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

-niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, na projektowane postanowienie umowy,

-zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4.Odwołanie powinno zawierać m.in. wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

6.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021