Supplies - 51965-2021

02/02/2021    S22

Romania-Vedea: Medical equipments

2021/S 022-051965

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea
National registration number: 4318385
Postal address: Comuna Vedea nr. 165, județul Argeș
Town: Vedea
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 117815
Country: Romania
Contact person: Constantin Dragomir
E-mail: licitatii.sfmariapsih@yahoo.com
Telephone: +40 248248109
Fax: +40 248248109
Internet address(es):
Main address: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112253
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spitale
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție echipamente medicale și consumabile medicale

Reference number: 3938
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziție echipamente medicale și consumabile medicale.

Achizitie structurata pe sase loturi – conform cerintelor din caietul de sarcini.

Data-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este a 15-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016. Termenul-limita în care autoritatea contractanta va raspunde, în mod clar si complet, consolidat tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, conform prevederilor din Legea nr. 98/2016, este: a 11-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 817 216.80 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 6
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi. Nu se accepta oferta partiala in cadrul unui lot. Nu se accepta oferta alternativa/lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

CONSUMABILE MEDICALE

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Description of the procurement:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 495.80 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Description of the procurement:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 774 134.45 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

GLUCOMETRU

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38540000 Machines and apparatus for testing and measuring
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Description of the procurement:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 378.15 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

II.2)Description
II.2.1)Title:

DISTRIBUITOARE AUTOMATE DE SĂPUN

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
39831700 Automatic soap dispensers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Description of the procurement:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 907.56 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA.

II.2)Description
II.2.1)Title:

MOBILIER LABORATOR: MASĂ DE LUCRU, SCAUNE, DULAPURI DEPOZITARE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39180000 Laboratory furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Description of the procurement:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA.

II.2)Description
II.2.1)Title:

LAMPĂ STERILIZARE CU UV MONTARE PE TAVAN

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Comuna Vedea, Sat Vedea, Nr. 165, Judetul Arges

II.2.4)Description of the procurement:

Intreaga cantitate de produse conform cerintelor din Caietul de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 800.84 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Prioritizarea masurilor de diagnostic si tratament in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 cu impact asupra pacientilor cu afectiuni psihice atat din mediul urban cat si rural privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii pentru Dotarea Spitalului de Psihiatrie „ Sf.Maria” Vedea, cu echipamente nece... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

TIP FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONDITIONATE DE CLAUZA SUSPENSIVA

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa initial DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art.65 din H.G.395/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire,in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Operatorii economici care participa pe cont propriu vor completa un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatiile altor entitati (terti sustinatori/ subcontractanti) vor completa un DUAE propriu si cate un DUAE pentru fiecare dintre entitatiile pe care se bazeaza.

Operatorii economici care depun oferta in asociere vor completa cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii, inclusiv liderul acesteia.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii,

— Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. - Ofertantii care participa la procedura de atribuire individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, tertii sustinatori si subcontractantii declarati nu trebuie sa se regaseasca in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea proceduri de atribuire

Cerința pentru toate loturile

— Se va prezenta Declaratie privind evitarea conflictului de interese odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator)-(Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si Art. 60 din Legea Nr. 98/2016). Conform art.63 din Legea 98/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Marinescu Georgeta – Manager, Ec. Oprescu Adriana – Director financiar contabil, Dr.Popescu Maria Marilena – Director medical, Ref. Dragomir Constantin - Referent de specialitate achizitii, Ec. Tîrțău Mirona Cristina – Economist, C.J. Trandafir Ionela – Consilier Juridic, Ec. Vișan Loredana – Economist.

Comisia de evaluare:

Ec. Oprescu Adriana – presedinte cu drept de vot Dr.Popescu Maria Marilena - membru Ref. Dragomir Constantin - membru Ec. Tîrțău Mirona Cristina C.J. Trandafir Ionela - membru (Ec. Vișan Loredana -membru de rezerva)

— Alte documente edificatoare dupa caz

Cerința pentru toate loturile.

Nota: 1. Certificatul privind plata taxelor si impozitelor locale vor fi prezentate atat pentru sediul societatii cat si pentru toate punctele de lucru/sediile secundare ale ofertantului.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Cerința pentru toate loturile.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Cerinta 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii, dupa caz, pentru partea din contract pe care acesta urmeaza sa o indeplineasca efectiv trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Leg. nr. 98/2016.

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), respectiv certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerința pentru toate loturile.

Cerinta 2 -Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii (A.N.M.D.M.)-(al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) privind activitatile de import, depozitare si distributie a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform prevederilor Art.3 din Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art.926, art.927 din Legea 95/2006 republicata si actualizata), se va prezenta scanat, semnat conform cu originalul. Se va mentiona in DUAE nr si data Avizului emis de Ministerul Sanatatii.

Cerința pentru toate loturile. Documentele trebuie sa fie VALABILE LA DATA PREZENTARII.

Se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Leg. nr. 98/2016.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienta similara Se solicita o lista a principalelor livrari de produse similare furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat toate produsele aferente loturilor ofertate.

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Proportia de subcontractare Proportia de subcontractare in cazul in care Ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din Contract, DUAE include si informatii privind partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si ACORDUL subcontractantilor cu privire la acest aspect, in temeiul art.55 si art. 174 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va preciza in DUAE: nr si data contractului/documentului care dovedeste experienta in livrari de produse similare. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandari;- procese-verbale de receptie;- certificari de buna executie;- certificate constatatoare. (obs: acordurile cadru nu pot fi luate in considerare, deoarece nu presupune si livrarea efectiva a produselor de catre furnizor, ci doar contractele subsecvente incheiate in baza acordurilor cadru). Nota:1 În cazul unei Asocieri, precum si in cazul in care ofertantul invoca sustinerea unui tert, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor grupului (ofertant, membru al asocierii, tert sustinator). Se va completa DUAE

Se va solicita tuturor ofertantilor, ca ODATA cu depunerea DUAE sa prezinte si ACORDUL DE SUBCONTRACTARE urmand ca documentele justificative care PROBEAZA CELE ASUMATE IN ACORDUL DE SUBCONTRACTARE sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Exercitarea cailor de atac se va face in conformitate cu Legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/01/2021