TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 52000-2019

04/02/2019    S24

Hungary-Debrecen: Construction work for water and sewage pipelines

2019/S 024-052000

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 010-017868)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_70582176
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4024
Country: Hungary
Contact person: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internet address(es):
Main address: http://www.debrecen.hu
Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka

Reference number: EKR000020022019
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/01/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 010-017868

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: A kiválasztási szempontok
Instead of:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 96 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az ellenszolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Read:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.5. pontjában) 96 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. Az igazolásban meg kell adni az építési beruházás pontos tárgyát, az ellenszolgáltatás mennyiségét, a teljesítés idejét (annak kezdő és befejező időpontját egyaránt) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 8 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A referencia nyilatkozatból, igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Instead of:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen legalább

— 500 000 m3 földmunkára vonatkozó referenciával, mely tartalmaz töltésépítést és/vagy védőréteg és/vagy talajjavító réteg és/vagy stabilizációs réteg építésére,

— 50 000 m3 földmunkára vonatkozó referenciával, mely tartalmaz nyílt medrű árok és/vagy föld és/vagy burkolt meder építését (ezen két előírás legfeljebb 8 referencia követelményből teljesíthető),

— 25 000 méter zárt vízelvezető rendszer és/vagy csapadékvízelvezető rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmaz csőáteresz építést is (ezen előírás legfeljebb 5 referencia követelményből teljesíthető)

— 100 000 m3 humusz és/vagy alkalmatlan földanyag leszedésére vonatkozó referenciával (ezen előírás legfeljebb 3 referencia követelményből teljesíthető).

Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1. pontban előírt igazolásait.

Finanszírozási feltételek folytatása:

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján a kivitelezési feladatokra megajánlott vállalkozói díj tekintetében fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet,

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

– A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§(3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

VI.3) pont folytatása (1):

14.) Felelősségbiztosítás: Tervezői felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a tervezés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, melynek kárérték limitje 25 000 000 HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 000 000 HUF/év Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes – felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 250 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 500 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosításokat megköti, vagy meglévő biztosításait az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A fel.bizt-okról szóló ajánlatokat a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az AK jogosult másolatot készíteni. A fel.biztról szóló kötvényt V. a szerződés megkötését követő 10 m.napon belül köteles M részére bemutatni és arról egy másolatot adni.

Read:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesített összesen legalább

— 500 000 m3 földmunkára vonatkozó referenciával, mely tartalmaz töltésépítést és/vagy védőréteg és/vagy talajjavító réteg és/vagy stabilizációs réteg építésére,

— 50 000 m3 földmunkára vonatkozó referenciával, mely tartalmaz nyílt medrű árok és/vagy föld és/vagy burkolt meder építését (ezen két előírás legfeljebb 8 referencia követelményből teljesíthető),

— 25 000 méter zárt vízelvezető rendszer és/vagy csapadékvízelvezető rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciával, mely tartalmaz csőáteresz építést is (ezen előírás legfeljebb 5 referencia követelményből teljesíthető)

— 100 000 m3 humusz és/vagy alkalmatlan földanyag leszedésére vonatkozó referenciával (ezen előírás legfeljebb 3 referencia követelményből teljesíthető).

Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény M1. pontban előírt igazolásait.

Finanszírozási feltételek folytatása:

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján a kivitelezési feladatokra megajánlott vállalkozói díj tekintetében fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

– Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Kormányrendelet,

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

– A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§(3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

VI.3) pont folytatása (1):

14.) Felelősségbiztosítás: Tervezői felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a tervezés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni, melynek kárérték limitje 25 000 000- HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 000 000- HUF/év Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes – felelősségbiztosítást is tartalmazó – építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 250 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 500 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosításokat megköti, vagy meglévő biztosításait az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A fel.bizt-okról szóló ajánlatokat a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az AK jogosult másolatot készíteni. A fel.biztról szóló kötvényt V. a szerződés megkötését követő 10 m.napon belül köteles M részére bemutatni és arról egy másolatot adni.

Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk
Instead of:

1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176

5.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

6.) Jelen beszerzés oszthatatlan, a részekre történő ajánlattétel a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen, így a részajánlattétel lehetősége nem értelmezhető.

8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

11.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

12.) Ajánlati biztosíték összege: 15 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

Read:

1.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

2.) Az ajánlati felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!

3.)Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176

5.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

6.) Jelen beszerzés oszthatatlan, a részekre történő ajánlattétel a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen, így a részajánlattétel lehetősége nem értelmezhető.

8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

11.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.

12.) Ajánlati biztosíték összege: 15 000 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

VII.2)Other additional information:

A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek.