TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520161-2021

13/10/2021    S199

Slovakia-Bratislava: Hire of buses and coaches with driver

2021/S 199-520161

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 107-281302)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská inovačná a energetická agentúra
National registration number: 00002801
Postal address: Bajkalská
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82799
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telephone: +421 258248207
Internet address(es):
Main address: www.siea.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Reference number: NL032021
II.1.2)Main CPV code
60172000 Hire of buses and coaches with driver - CB44
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v

opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE),

implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie

bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej

doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie

vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v

meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo

autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-281302

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk
Instead of:
Date: 14/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 09/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky otvárania ponúk
Instead of:
Date: 14/10/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 09/11/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information:

Verejný obstarávateľ súčasne upravuje opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch Časť C.1 Opis predmetu zákazky, bod Technická špecifikácia nasledovne:

- Pôvodné znenie Autobus bude vhodný na prepravu 30 a viac osôb (okrem vodiča). Autobus bude jednopodlažný s dĺžkou minimálne 9 metrov a maximálne 18 metrov.

- Nové znenie: Autobus bude vhodný na prepravu 27 a viac osôb (okrem vodiča). Autobus bude jednopodlažný s dĺžkou maximálne 18 metrov.