The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 520162-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-The Hague: Adult and other education services

2022/S 184-520162

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ministerie van Buitenlandse Zaken dtv UBR|HIS
National registration number: 50555596
Postal address: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2595 AN
Country: Netherlands
Contact person: Asha Debidien
E-mail: asha.debidien@rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ministerie-van-buitenlandse-zaken-buza
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340561&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340561&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MINBZ - EA Leergang Internationale Betrekkingen

Reference number: 201865003.001.073
II.1.2)Main CPV code
80400000 Adult and other education services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Academie voor Internationale Betrekkingen wil een Dienstverleningsovereenkomst sluiten met één dienstverlener die in staat is de leergang Internationale Betrekkingen te verzorgen. Deze leergang maakt onderdeel uit van het overkoepelende ontwikkel- en werktraject ‘Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (hierna: IBBZ)’. De intentie is dat deze Dienstverleningsovereenkomst op 2 januari 2023 in gaat.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
80400000 Adult and other education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De aan te besteden leergang Internationale Betrekkingen maakt deel uit van het IBBZ-traject. Dit traject behoort tot een van de belangrijkste leerinterventies dat bijdraagt aan het nastreven van de missie en doelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is er om het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) wereldwijd te vertegenwoordigen en het verschil te maken met diplomatie in een sterk veranderend en complex politiek werkveld.

De kernwaarden van BZ zijn: samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en het behalen van resultaten.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Domeinexpertise: kennis / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Rollen in internationale functie / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Logische samenhang leergang / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Didactische samenhang (inclusief drie voorbeelden) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Begeleiding / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Vrije invulling / excursie Brussel? / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Diversiteit / inclusie / Weighting: 5
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2023
End: 01/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De te sluiten dienstverleningsovereenkomst zal een initiële looptijd hebben van twee jaar en zal starten op 2 januari 2023. Daarna kunnen wij de Overeenkomst (eenzijdig) verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. We verlengen de Overeenkomsten maximaal vier keer met elk maximaal twaalf maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

U bent ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister Als Geschiktheidseis geldt dat u – volgens de Eisen die gelden in het land waarin uw onderneming is gevestigd – bent ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een actueel uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (“uittreksel KvK”). Met actueel bedoelen wij een geldig bewijs van inschrijving dat op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder is dan zes maanden (gerekend vanaf de uiterste sluitingsdatum van indiening Inschrijving).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De Inschrijver verklaart dat hij minimaal aan de volgende Eisen voldoet:• er zijn op de Inschrijver geen mogelijke claims bekend waardoor de financieel-economische draagkracht of de continuïteit van de Inschrijver in gevaar kan worden gebracht;• er is Inschrijver niet bekend of gedurende de periode van de uitvoering van de Overeenkomst investeringen noodzakelijk zijn die het bedrijf in een zodanige positie kan brengen dat de financieel-economische draagkracht of de continuïteit daarvan in gevaar kan worden gebracht. U bent passend verzekerd tegen beroepsrisico’s. U bent voldoende verzekerd (beroeps- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) voorde uitvoering van de Opdracht.

Indien wij de Overeenkomst met u sluiten, dan zorgt u ervoor dat u gedurende de duur van de uitvoering van de Opdracht(en) adequaat verzekerd blijft.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Beschrijvend Document

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/03/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2022
Local time: 12:00
Place:

Den Haag

Information about authorised persons and opening procedure:

Paul de Jong - Senior Inkoopadviseur/ Asha Debidien - Projectsecretaris

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: De Commissie van Aanbestedingsexperts
Postal address: 2532 TZ
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De opschortende termijn duurt twintig kalenderdagen, met inachtneming van de Algemene termijnenwet. In deze termijn heeft u de mogelijkheid om rechtsmaatregelen te treffen tegen de Gunningsbeslissing. De opschortende termijn geldt als een fatale termijn. Na de opschortende termijn kunt u geen bezwaar meer maken tegen de Gunningsbeslissing omdat uw rechten dan zijn vervallen. Wij zijn dan vrij een Overeenkomst te sluiten. U leest meer over de opschortende termijn in artikel 2.127 van de Aanbestedingswet 2012.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2022