Supplies - 520512-2018

24/11/2018    S227

Denmark-Ballerup: Parts of military vehicles

2018/S 227-520512

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
Postal address: Lautrupbjerg 1-5
Town: Ballerup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2750
Country: Denmark
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
Telephone: +45 61245133
Internet address(es):
Main address: www.fmi.dk
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Anskaffelse af komponenter til pansrede mandskabsvogne

II.1.2)Main CPV code
35420000 Parts of military vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen (herefter "FMI") har indgået en kontrakt om anskaffelse og vedligehold af 309 pansrede mandskabsvogne til erstatning af Forsvarets eksisterende flåde. Kontrakten er tildelt General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, jf. ordretildelingsbekendtgørelse nr. 2015/S 244-443533 vedrørende anskaffelseskontrakten og ordretildelingsbekendtgørelse nr. 2015/S 244-443532 vedrørende vedligeholdskontrakten. Nærværende bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed vedrører en anskaffelse under vedligeholdskontrakten.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 400 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Tildelingen af vedligeholdskontrakten, jf. afsnit II.1.4) er sket efter gennemført udbud med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed offentliggøres, da det er besluttet at anskaffe en række komponenter, som er omfattet af vedligeholdskontrakten, og til de vilkår, der er fastsat heri, til brug for Forsvarets ombygning af en række pansrede mandskabsvogne, som ikke er anskaffet under den til vedligeholdskontrakten hørende anskaffelseskontrakt med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, jf. afsnit II.1.4). Det er FMI's vurdering, at der ikke er tale om en ændring af et grundlæggende element i den udbudte kontrakt. Den angivne værdi i afsnit II.1.7) og V.2.4.) er værdien af de pågældende komponenter.

II.2.5)Award criteria
Criterion: Price 40
Criterion: Performance 30
Criterion: Future development potential and quality assurance 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Tildelingen af vedligeholdskontrakten, jf. afsnit II.1.4) er sket efter et gennemført udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2012/S 101-168365. Kontrakten er tildelt General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH, jf. ordretildelingsbekendtgørelse nr. 2015/S 244-443532. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed indrykkes, da det er besluttet at anskaffe en række komponenter, som er omfattet af vedligeholdskontrakten, og til de vilkår, der er fastsat heri, til brug for Forsvarets ombygning af en række pansrede mandskabsvogne, som ikke er anskaffet under den til vedligeholdskontrakten hørende anskaffelseskontrakt med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH, jf. afsnit II.1.4). Det er FMI's vurdering, at anskaffelsen af de omhandlede komponenter til et andet brug end direkte beskrevet i vedligeholdskontrakten ikke bevirker, at denne rammeaftales karakter er væsentlig forskellig fra den oprindeligt indgåede rammeaftale. Komponenterne anskaffes efter de i rammeaftalen fastsatte vilkår, og den eneste ændring er således, at FMI (det danske forsvar) anvender komponenterne på nogle andre pansrede mandskabsvogne, end de pansrede mandskabsvogne som FMI har anskaffet under den til vedligeholdskontrakten tilhørende anskaffelseskontrakt. Herudover er der tale om et ganske beskedent beløb (1 400 000 DKK) ud af den samlede værdi af anskaffelses- og vedligeholdskontrakten med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH på estimeret 5 200 000 000 DKK. Det er således FMI's vurdering, at der ikke er tale om ændringer af grundlæggende elementer i aftalen.

FMI agter på denne baggrund at gennemføre den beskrevne anskaffelse under rammeaftalen vedrørende vedligehold af Forsvarets pansrede mandskabsvogne med General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH. Anskaffelsen vil ikke blive gennemført før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelsen er offentliggjort.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2012/S 101-168365

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
31/08/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: General Dynamics European Land Systems — Mowag GmbH
Postal address: Unterseestrasse 65
Town: Kreuzlingen
NUTS code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postal code: 8280
Country: Switzerland
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 400 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35921095
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Anskaffelsen vil ikke blive gennemført før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postal address: Carl Jakobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2018