Szolgáltatások - 520537-2022

23/09/2022    S184

Magyarország-Kaposvár: Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 184-520537

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Telefon: +36 306226177
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kaposvar.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Telefon: +36 306226177
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://zalaegerszeg.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Telefon: +36 306226177
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.vpmegye.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15727000207
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Telefon: +36 306226177
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://dunaujvaros.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729590211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Telefon: +36 306226177
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://tatabanya.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733658218
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Telefon: +36 306226177
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szombathely.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ESCO szolgáltatás nyújtása

Hivatkozási szám: EKR000977472022
II.1.2)Fő CPV-kód
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közös Ajánlatkérők az ún. „KaposGrid” projekt keretében egyeztető tárgyalások útján elhatározták, hogy az energia hatékony felhasználása, a kommunális energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében településeiken közös erővel SMART GRID hálózatra épülő, átfogó energetikai modernizációs, azaz energia infrastruktúra korszerűsítési beruházást hajtanak végre.

Közös Ajánlatkérők, mint 6 Megyei Jogú Város 2016. október 20-án konzorciumi szerződést kötött a KaposGrid projekt megvalósítása céljából "KaposGrid Smart Urban Energy Project" néven. A konzorciumi szerződés megkötésekor Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát választották a Konzorcium vezetőjének, Közös Ajánlatkérők képviselőjének.

Az Energiahatékonysági Szolgáltatás keretében, mintegy a szolgáltatás előkészítéseként a Nyertes Ajánlattevő a Műszaki leírásban meghatározottak szerint, saját költségére és saját kockázatára szolgáltatás keretében megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítést végez, majd a korszerűsítési szolgáltatások megvalósulását követően azok üzemeltetését és karbantartását végzi a szerződében meghatározott időtartamra. A Nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti feladatait, ún. ESCO konstrukció, ESCO szolgáltatás keretében valósítja meg, azaz mind az energiahatékonysági korszerűsítési tevékenységet, mind pedig az üzemeltetési és karbantartási feladatokat magában foglaló szolgáltatást nyújt akként, hogy a Nyertes Ajánlattevő valamennyi szerződés szerinti feladatát saját költségén és saját kockázatára végzi el (továbbiakban: ESCO szolgáltatás vagy úgy is, mint Energiahatékonysági szolgáltatás). Az ESCO szolgáltatás ellenértékeként Közös Ajánlatkérők szolgáltatási díjat fizetnek a Nyertes Ajánlattevő részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71314000 Energetikai és azzal kapcsolatos szolgáltatások
71314200 Energiagazdálkodási szolgáltatások
71314300 Energiahatékonysági tanácsadó szolgáltatások
71314310 Épületek fűtésével kapcsolatos gépészmérnöki szolgáltatások
71315000 Épületekkel kapcsolatos szolgáltatások
71315300 Épületfelmérési szolgáltatások
09332000 Napelemes berendezések
31527260 Világítástechnikai rendszerek
34928500 Közvilágítási berendezések
45261400 Szigetelési munkák
45453100 Felújítás
50232100 Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások
50232110 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár, Zalaegerszeg, Veszprém, Dunaújváros, Szombathely, Tatabánya, a felsorolt városokon belül a kivitelezés pontos helyszíneit a Műszaki Leírás határozza meg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Energiahatékonysági Szolgáltatás keretében, mintegy a szolgáltatás előkészítéseként a Nyertes Ajánlattevő a Műszaki leírásban meghatározottak szerint, saját költségére és saját kockázatára szolgáltatás keretében megvalósuló energiahatékonysági korszerűsítést végez, majd a korszerűsítési szolgáltatások megvalósulását követően azok üzemeltetését és karbantartását végzi a szerződében meghatározott időtartamra.

Az esco szolgáltatói szerződés egy energetikai beruházási és egy üzemeltetési-szolgáltatói szerződést foglal magában. Az energetikai beruházás komplex és költséges, természetéből adódóan megtérülése (és ezzel összhangban az beruházás révén létrehozott eszközök avulása) iparági benchmarkok alapján tipikusan 2-20 éves időtartamúak (beruházás altípusától függően: napelem, közvilágítás, épület-energetikai korszerűsítés). Ezzel összhangban a nemzetközi gyakorlatban a tipikus esco szolgáltatási szerződések is 2-20 éves futamidejűek. A meghatározott szerződéses konstrukció alapvető hosszútávú szerződéses kötelmet igényel, tekintettel az egyes beruházások megtérülési idejére.

A KaposGrid projekt során megvalósuló szolgáltatások különösen számszerűsítve az alábbi műszaki tartalmat jelentik:

- 108 épületen épületenergetikai felújítás elvégzése (fűtéskorszerűsítés, belső világítás, szigetelés és nyílászáró-csere),

Épületek száma (db): 108

Éves energia megtakarítás (MWh): 7730

- 112 épületen napelemes rendszer telepítése (9,2 MWp összteljesítményű),

Rendszerek száma (db): 112

Tervezett teljesítmény (kW): 9200

Éves energiatermelés (MWh): 10900

- Közvilágítási felújítás (26679 db lámpatest energiatakarékosabbra cseréje),

Lámpatestek száma (db): 26679

Éves energia megtakarítás (MWh): 7540

4 településen Villamosenergia-tároló létesítése

- 14 MW teljesítményű, 28 MWh kapacitású energiatárolós rendszer telepítése és üzemeltetése.

Tervezett teljesítmény (MW): 14

Tevezett kapacitás (MWh): 28

- legalább 4 településen - komplex, intelligens közvilágítási projekt végrehajtása - legalább 20 000 fénypontra vonatkozóan, melynek része a finanszírozás megteremtése mellett a tervezés, az engedélyeztetés, a kivitelezés, az intelligens vezérlés kiépítése és az üzemeltetés is.

- Smart Grid irányítási és vezérlési rendszer

A) Energiahatékonysági korszerűsítési szolgáltatás elemei:

a) engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

b) épületenergetikai és energiahatékonysági korszerűsítések a Műszaki leírásban meghatározott épületek vonatkozásában

c) napelemes rendszerek kivitelezése

d) energiatároló megoldások kivitelezése

e) közvilágítás korszerűsítés

f) smart-grid rendszerek kiépítése

Az a)-f) pontban foglaltak célja annak előkészítése és biztosítása, hogy a Nyertes Ajánlattevő energiahatékony üzemeltetést tudjon vállalni és energiahatékonysági szolgáltatást tudjon nyújtani a Közös Ajánlatkérők részére. Ezeket a Nyertes Ajánlattevő saját költségén és saját kockázatára köteles elvégezni a Műszaki Leírásban foglaltak szerint. Ezen feladatok részét képezi az engedélyes tervek és kiviteli dokumentáció elkészítése és beszerzése is, amennyiben azok jogszabály alapján szükségesek, és még nem állnak a Közös Ajánlatkérők rendelkezésére. A tervezési feladatokat a Nyertes Ajánlattevő a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelően, kellő szakmai alapossággal köteles ellátni, amelynek során köteles betartani minden jogszabályi előírást, vagy tervezésre vonatkozó szakmai szabályt. A Nyertes Ajánlattevő felelőssége, hogy a tervezési feladatokat olyan határidővel végezze el, amelyek a Szerződés teljesítési határidejéhez megfelelőnek minősül.

B) Üzemeltetés és karbantartás:

Az Energiahatékonysági Szolgáltatás körében korszerűsített, alkalmazott, felszerelt eszközök, berendezések, és a smart-grid rendszer folyamatos üzemeltetése és karbantartása a Közös Ajánlatkérői városokban, a szerződésben meghatározott 144 hónapos időtartamra.

A Nyertes Ajánlattevő az Üzemeltetési Időszak alatt jogosult és köteles az Eszközök saját költségén és saját kockázatára való üzemeltetésére. Az Üzemeltetési Időszak kezdete az az időpont, amikor az Energiahatékonysági korszerűsítési szolgáltatások valamennyi Közös Ajánlatkérő városában, teljes körűen, üzemkész állapotban rendelkezésre állnak, és azok üzemeltetése műszakilag is megkezdődhet, és ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítik.

A Nyertes Ajánlattevő köteles az Energiahatékonysági szolgáltatást az Üzemeltetési Időszak alatt folyamatosan nyújtani, ennek keretében az Eszközöket rendeltetésszerűen az Üzemeltetési Időszakban folyamatosan és üzembiztosan működtetni, karbantartani, szükség esetén javítani, cserélni. Rendeltetésszerű működtetés alatt az európai villamos-gépészeti tervező, szerelő és szolgáltató iparban általánosan elfogadott, hatékony és gazdaságos működtetésére és karbantartására rendszeresen alkalmazott, folyamatosan változó gyakorlatot, módszereket, technikákat, normákat, szabványokat és korlátozásokat szükséges érteni, ideértve minden nemzeti és Európai Uniós szabvány rendelkezését, a vonatkozó önkormányzati rendelkezéseket, szakmai kamarai előírásokat, és minden vonatkozó jogszabályt.

A Nyertes Ajánlattevő felelős azért, hogy az üzemeltetés és az Energiahatékonysági Szolgáltatás a jogszabályoknak, az engedélyeknek és a hatósági előírásoknak megfelelően történjen. A Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minden olyan műszaki, infrastrukturális és személyi feltétellel, amely az üzemeltetési tevékenység megfelelő színvonalú ellátásához szükséges.

A Nyertes Ajánlattevő köteles az üzemeltetéshez szükséges engedélyek saját költségen történő beszerzésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 160-456849
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

ESCO szolgáltatás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján a részvételi felhívást visszavonta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/09/2022