The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 521031-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Driebergen: Research services

2022/S 184-521031

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
National registration number: 422055482
Postal address: Princenhof Park 7
Town: Driebergen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3972 NG
Country: Netherlands
Contact person: Ton Tielens
E-mail: ton.tielens@totender.nl
Fax: +31 53472172
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OBN-2020-123-EG Oorzaken achteruitgang van biomassa van insecten v2.0 29-11-2021

Reference number: OBN 2020-123-EG v2.0 29-11-2021
II.1.2)Main CPV code
73110000 Research services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aankondiging betreft de heraanbesteding van OBN 2020-123-EG gepubliceerd op 20-7-2021. Het betreft onderzoek gevoeligheid bladluizen voor veranderde stoichiometrie van hun waardplanten in natuurgebieden en de achteruitgang van bladluizen agv bestrijdingsmiddelen en de effecten daarvan.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 206 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Minimaal 2 wetenschappelijke artikelen. Tenminste één, maar mogelijk meer artikelen in populair wetenschappelijke tijdschriften (bv. De Levende Natuur, Bodem, Landschap, H2O). Eindrapport en jaarlijkse tussenrapportages.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: De kwaliteit van de onderzoeksstrategie / Weighting: 30
Quality criterion - Name: De kwaliteit van het uitvoeringsplan / Weighting: 30
Quality criterion - Name: De kwaliteit van het team en kwaliteitsborging / Weighting: 30
Price - Weighting: 10
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-618222
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

OBN-2020-123-EG Oorzaken achteruitgang van biomassa van insecten v2.0 29-11-2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stichting Bargerveen
National registration number: 41020049
Postal address: Toernooiveld 1
Town: NIJMEGEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6525ED
Country: Netherlands
E-mail: j.kuper@science.ru.nl
Telephone: +31 647280794
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 206 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 206 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden Nederland
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: Netherlands
E-mail: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Niet voor de opdracht in aanmerking komende inschrijvers dienen indien zij bezwaar hebben tegen de gunningsbeslissing, binnen 20 dagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een kort geding aanhangig gemaakt te hebben. Indien binnen 20 dagen na dagtekening een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de Vereniging van Bos- en Natuurterrein Eigenaren (VBNE) niet

overgaan tot gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. Indien binnen de gestelde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, gaat de VBNE er vanuit dat er geen bezwaren zijn tegen uitvoering van de gunningsbeslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022