A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 521036-2020

02/11/2020    S213

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 213-521036

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése”

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése”

II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Érd-Érd-alsó vonalszakasz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés keretében Érd állomás és Érd-alsó megállóhely között létesítendő ~1,35 km hosszú egybefüggő összekötő vágány építése V= 80 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, a meglévő 30a számú (Budapest-Székesfehérvár) és a 40a számú (Budapest-Pusztaszabolcs) országos vasúti pályahálózatok között.

Az összekötő vágány zöldmezős építésként valósul meg, vasúti összeköttetés jelenleg nincs az adott területen. Az új vasúti összeköttetés kialakítása során térvilágítás, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer, távközlő, vonatbefolyásoló és biztosítóberendezés, új kábelalépítmény és kábelhálózat kerül kiépítésre.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli nyíltvonali- és állomási vágány al-és felépítményének építése ~1,35 vkm hosszban, 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal

— 4 csoport új kitérő beépítése (B60-800, B54-XIII) váltófűtéssel ellátva

— Vasúti műtárgy: ~16,6 m szabad nyílású vasúti híd építése

— 25 kV váltakozó áramú vasúti felsővezeték építése ~2,3 km hosszban

— 4 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés kiépítése (ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerrel) és üzembe helyezése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 17
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF 2015-HU-TM-0003-M

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 209-476538

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500012680
Elnevezés:

„Érd - Érd alsó összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése (PST; V040.10)"

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VR 3040 Konzorcium vezető tagja)
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft. (VR 3040 Konzorcium tagja)
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsut
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8 673 616 270.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2020.10.20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Érd-Érd-alsó vonalszakasz

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében Érd állomás és Érd-alsó megállóhely között létesítendő ~1,35 km hosszú egybefüggő összekötő vágány építése V= 80 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, a meglévő 30a számú (Budapest-Székesfehérvár) és a 40a számú (Budapest-Pusztaszabolcs) országos vasúti pályahálózatok között.

Az összekötő vágány zöldmezős építésként valósul meg, vasúti összeköttetés jelenleg nincs az adott területen. Az új vasúti összeköttetés kialakítása során térvilágítás, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer, távközlő, vonatbefolyásoló és biztosítóberendezés, új kábelalépítmény és kábelhálózat kerül kiépítésre.

Főbb mennyiségek:

— Hézagnélküli nyíltvonali- és állomási vágány al-és felépítményének építése ~1,35 vkm hosszban, 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal

— 4 csoport új kitérő beépítése (B60-800, B54-XIII) váltófűtéssel ellátva

— Vasúti műtárgy: ~16,6 m szabad nyílású vasúti híd építése

— 25 kV váltakozó áramú vasúti felsővezeték építése ~2,3 km hosszban

— 4 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített elektronikus biztosítóberendezés kiépítése (ETCS2 vonatbefolyásoló rendszerrel) és üzembe helyezése.

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 17
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 673 616 270.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VR 3040 Konzorcium vezető tagja)
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
Fax: +36 17002609
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft. (VR 3040 Konzorcium tagja)
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsut
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

II.1. A Szerződés 9.2. pontja rögzíti a teljesítési részhatáridőket. A Szerződés szerint az 1. részteljesítés határideje 2019. december 15. napja, amely időpontig a Vállalkozó által teljesítendő feladat az Érd – Érd-alsó összekötő vágány al- és felépítményének elkészítése, kivéve A/1, A/2, A/3 kitérők és azokat összekötő szakasz beépítése. A teljeskörű, munkavégzésre alkalmas Munkaterület hiánya miatt Vállalkozó benyújtotta a 3. sz. Szerződésmódosítási Kérelmét a Megrendelő részére.

Megrendelő a területszerzési feladatok ellátása keretében kisajátította természetben az Érd, Hírnök utca 16. szám alatt lévő fekvő, 19177 hrsz-ú ingatlant. Az ingatlan megszerzése valamennyi további mérföldkő teljesítéséhez is szükséges, mivel a munkaterület hiányában nem kivitelezhető a tervezett műanyagfésűs alépítmény a biztosító, távközlési, térvilágítási, energiaellátási és váltófűtés számára, illetve nem lehetséges a felsőágyazatot készre építeni, így a vágányszabályozás sem lehetséges. A teljeskörű kivitelezéshez a teljes vasúti pálya átjárhatósága szükséges.

Megrendelő 2019. november 25. napján a 19177 hrsz. ingatlanra vonatkozóan átadta a teljes munkaterületet, az adott területen a Munkaterület rendelkezésre állásának késedelme, mint akadályozó körülmény megszűnt.

Mérnök a Vállalkozó kérelmében megjelölt határidőhosszabbítási igényt maximálisan 5 hónapban jelölte meg megalapozottként.

II.2. A Szerződés keretében megépítendő vasúti pálya nyomvonalában találhatóak az Érd állomáson működő ideiglenes D55 biztosítóberendezés kábelei.

A Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet Műszaki Előírások 3.2 Elvégzendő munkák rövid leírása pontjában foglaltak alapján a teljes értékű biztosító berendezés 2019. július 19. napján kerül átadásra Érd állomáson, addig D55 típusú ideiglenes biztosítóberendezéssel kerül a vonatforgalom lebonyolításra az állomáson. Az épülő velencei úti műtárgy környezeténben található ideiglenes D55 kábel elhelyezkedése akadályozza a tervekben szereplő keresztmetszet kialakításához szükséges munkaterületet. A szivárgó elhelyezése, a vágányszabályozás, a sínhegesztés, a felsővezeték építés és szabályozás, a velencei úti műtárgy dinamikus próbaterhelése, a vasúti pálya minősítése, a megvalósulási tervek elkészítése, és a minősítési dokumentáció összeállítása szintén akadályoztatva van.

A biztosítóberendezés a szoftver javításával, a szükséges vizsgálatokkal, sötétüzemmel együtt 2020. június 30. napján lesz alkalmas a forgalomba- és üzembehelyezésre.

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó 2019. augusztus 26. napján kelt, EO-K-00142 iktatószámú levelével benyújtotta a Nagytétény-Diósd – Érd vonalszakasz 2019. július 19-i ideiglenes üzembe helyezés elmaradása miatt (SZMK-004) a 4. sz. Szerződésmódosítási Kérelmét a Megrendelő részére.

Mérnök nyilatkozata alapján a Vállalkozó kérelmében megjelölt határidőhosszabbítási igényt minden részhatáridő és a végteljesítési határidő vonatkozásában 8,5 hónap időtartamban látta megalapozottnak.

II.3. Megrendelő bankszámlaszáma megváltozott. A V-Híd Zrt. bankszámlaszám adatai megváltoztak. Továbbá az R-KORD Kft. székhelye is megváltozott, amely a számlázási címre is kihatással van. Az R-KORD Kft. ügyvezetőjének személye is megváltozott. Vállalkozó 2020. április 15. napján jelezte, hogy az R-KORD Kft. kapcsolattartójának személye is megváltozott.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a Szerződést módosítani kívánják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A kötbérterhes befejezési határidő meghosszabbítása vált szükségessé a területszerzési eljárás Megrendelőnek fel nem róható elhúzódására tekintettel, illetve az egymásra épülő feladatok téli időszakba történő elcsúszása miatt, valamint a munkaterületet érintő biztosítóberendezés forgalomba helyezésének elmaradása. A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg. A szerződésmódosítás ellenérték növekedéssel nem jár.

Felek a Szerződést módosítani kívánják a a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a bankszámlaszám, székhely és számlázási cím, az adószám, az ügyvezető és kapcsolattartó személyének változása miatt.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8 673 616 270.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 673 616 270.00 HUF