We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 521796-2022

23/09/2022    S184

Netherlands-Almere: Health and social work services

2022/S 184-521796

Social and other specific services – public contracts

Prior information notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Almere
National registration number: 162046567
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Almere
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1315 HR
Country: Netherlands
Contact person: Suzanne Boezaart
E-mail: Inkoop@almere.nl
Telephone: +31 365399242
Internet address(es):
Main address: http://www.almere.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d7b8d6eefc76f1f10745d450eef5ff7a
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jeugdhulp met verblijf

Reference number: IA2021.01.10
II.1.2)Main CPV code
85000000 Health and social work services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze Open House inkoopprocedure betreft de regionale inkoop van Jeugdhulp met verblijf voor de Regio Flevoland (gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.

De Opdracht behelst het uitvoeren van onderstaande vormen van Jeugdhulp met Verblijf voor jeugdigen (18-) in het kader van de Jeugdwet. Voor de verblijfsvormen pleegzorg en gezinshuiszorg is deze leeftijdsgrens opgehoogd van 18 naar 21 jaar.

De Opdracht behelst de volgende vormen van Jeugdhulp met Verblijf:

1. Pleegzorg

2. Begeleid wonen

3. Behandeld wonen

4. Jeugdzorg Plus

5. Milieu voorziening

6. Intensieve ambulante jeugdhulp als alternatief of aanvulling voor de hierboven genoemde verblijfsvormen

Er kan uitsluitend worden toegetreden tot het systeem gedurende de inschrijffase van deze procedure. Na verstrijken van de uiterste inschrijfdatum kan er niet meer toegetreden worden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Regio Flevoland

II.2.4)Description of the procurement:

nog niet bekend

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
29/09/2022

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De regio Flevoland verwacht op 29 september 2022 de opdracht te publiceren. Gezien de krappe planning, willen wij u hierop alvast attenderen.

Onder voorbehoud is de planning als volgt:

Publicatie 29 september 2022

Uiterste datum indienen vragen 7 oktober 2022

Uiterste datum beantwoording vragen door opdrachtgever 12 oktober 2022

Uiterste datum inschrijving door aanbieders 19 oktober 2022

Voorlopige gunning 21 oktober 2022

Definitieve gunning 1 november 2022

Contracteren en implementatieperiode november – december 2022

Ingangsdatum overeenkomst 1 januari 2023

De gekozen inkoopprocedure betreft een non-selectieve inkoopprocedure: “open systeem van afspraken” (open house). De regio Flevoland is voornemens om diensten in het kader van de Jeugdwet op de markt aan te kopen door overeenkomsten te sluiten met iedere geschikte potentiële jeugdhulpaanbieder (hierna: gegadigde) die zich ertoe verbindt om de omschreven producten te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de regio Flevoland zelf geen selectie maakt onder de mogelijke, belangstellende jeugdhulpaanbieders. De inkoopprocedure is dus niet gericht op het exclusief gunnen van een overheidsopdracht. Potentiële jeugdhulpaanbieders kunnen uitsluitend toetreden tot het systeem gedurende de inschrijffase van deze procedure. Na verstrijken van de uiterste inschrijfdatum kan er niet meer toegetreden worden. Deze keuze is voornamelijk gelegen in de korte contractduur.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2022