Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 523592-2021

15/10/2021    S201

Magyarország-Budapest: Fénykép

2021/S 201-523592

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15321226242
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Telefon: +36 12677009
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hnm.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

André Kertész fotógyűjteményének adásvétele

Hivatkozási szám: EKR000572912021
II.1.2)Fő CPV-kód
22315000 Fénykép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

André Kertész fotógyűjteményének adásvétele

II.2.2)További CPV-kód(ok)
22315000 Fénykép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: US United States
A teljesítés fő helyszíne:

A fényképek átadásának helye: 6911 6th Avenue, Brooklyn, New York 11209 (USA), ahonnan az AK szállítja a fényképeket a székhelyére (I.1) pont szerinti címre)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzés tárgya: André Kertész fotógyűjteményének („Magyarországi emlékek 1913-1923 / André Kertész későbbi kollázsa”) adásvétele, illetőleg az egyedileg azonosított fényképekre vonatkozó egyes felhasználási jogok megszerzése műtárgy adásvételi szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett:

összesen 1163 db fénykép a következő csoportokba sorolva:

- kontaktok (943 db),

- vintázsok (59 db),

- polaroidok (151 db),

- André Kertész-kollázs (1 db),

- ún. személyes képek (9 darab)

az Ajánlatkérő (AK) által megismert összetételben, egyedileg azonosítva, a Magyar Nemzeti Múzeum által készített szakvéleményben foglaltak szerint.

A fényképek egyedi azonosítóit a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglalt képjegyzék tartalmazza

Az adásvételre az André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint kerül sor.

További részletes elvárások és a kötendő szerződés tervezete a KD-ban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 176-457132

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

André Kertész fotógyűjteményének adásvétele

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc.
Nemzeti azonosító szám: 210363271
Postai cím: Dundas Street west 1356
Város: Toronto
NUTS-kód: CA Canada
Postai irányítószám: M6J1Y2
Ország: Kanada
E-mail: Kovacs.Attila@krs.hu
Telefon: +36 309249041
Internetcím: http://www.krs.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 100 000.00 USD

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/10/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
22315000 Fénykép
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
22315000 Fénykép
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: US United States
A teljesítés fő helyszíne:

A fényképek átadásának helye: 6911 6th Avenue, Brooklyn, New York 11209 (USA), ahonnan az AK szállítja a fényképeket a székhelyére (I.1) pont szerinti címre)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: André Kertész fotógyűjteményének („Magyarországi emlékek 1913-1923 / André Kertész későbbi kollázsa”) adásvétele, illetőleg az egyedileg azonosított fényképekre vonatkozó egyes felhasználási jogok megszerzése műtárgy adásvételi szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett:

összesen 1163 db fénykép a következő csoportokba sorolva:

- kontaktok (943 db),

- vintázsok (59 db),

- polaroidok (151 db),

- André Kertész-kollázs (1 db),

- ún. személyes képek (9 darab)

az Ajánlatkérő (AK) által megismert összetételben, egyedileg azonosítva, a Magyar Nemzeti Múzeum által készített szakvéleményben foglaltak szerint.

A fényképek egyedi azonosítóit a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglalt képjegyzék tartalmazza

Az adásvételre az André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint kerül sor.

További részletes elvárások és a kötendő szerződés tervezete a KD-ban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 100 000.00 USD
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc.
Nemzeti azonosító szám: 210363271
Postai cím: Dundas Street west 1356
Város: Toronto
NUTS-kód: CA Canada
Postai irányítószám: M6J1Y2
Ország: Kanada
E-mail: Kovacs.Attila@krs.hu
Telefon: +36 309249041
Internetcím: http://www.krs.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor, figyelemmel arra, hogy a módosítás a módosítás nem lényeges.

Kbt. 141. § (6):

A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A szerződésmódosításának napja: 2021.09.01.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

1. A Felek 2021. szeptember 1-én műtárgy adásvételi szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek tárgya az André Kertész fotógyűjteményének adásvétele, azaz a Szerződés 1-es számú mellékletben található, André Kertész fényképeinek egy gyűjteménye (a továbbiakban: „Fényképek”) adásvétele.

2. Jelen szerződésmódosításra arra figyelemmel kerül sor, hogy a Szerződés 3.06. szakaszában rögzített „Végső Zárási Időpontig” a Vevő nem tudta biztosítani a Szerződés 5.01. szakasza szerinti ellenőrzésért felelős személy jelenlétét az átadás helyén, ezért kezdeményezte az Eladási Ügynöknél a „Végső Zárási Időpont” módosítását.

3. A Vevő és az Eladási Ügynök egyetértőleg rögzítik, hogy a Szerződés 3.06. szakaszában rögzített „Végső Zárási Időpont” olyan, a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem lényeges feltételnek minősül, amely tekintetében a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, figyelemmel arra is, hogy

a) a szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, figyelemmel arra is, hogy a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlattevő, az Eladási Ügynök vett részt;

b) a szerződésmódosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Eladási Ügynök) javára nem változtatja meg, mivel a Szerződés 3.06. szakaszában rögzített „Végső Zárási Időpont” változása nem teszi az Eladási Ügynök teljesítését könnyebbé vagy terhesebbé; továbbá

c) a szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői (eladói) kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mivel a Szerződés 3.06. szakaszában rögzített „Végső Zárási Időpont” változása nem jelent új kötelezettséget az Eladási Ügynök számára.

4. A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltakra figyelemmel kijelenthető, hogy jelen szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs, azt a Vevő és az Eladási Ügynök a jogszabályi feltételeknek megfelelően végrehajthatja.

A szerződésmódosítás tartalma

5. A fenti 1-4. pontban foglaltakra tekintettel a Vevő és az Eladási Ügynök megegyeznek Szerződés 3.06. szakaszában rögzített „Végső Zárási Időpont” módosításában, az alábbiak szerint.

Eredeti

Section 3.06 The Closing. On the terms and subject to the conditions set forth herein, the closing of the transactions contemplated by this Agreement, including the conveyance of the Photographic Prints and the license of the Intellectual Property Rights (the “Closing”), shall take place at the offices of the Kovács Réti Szegheő Attorneys at Law (Zugligeti út 41. H-1121 Budapest, Hungary), the Hungarian law office advising the Selling Agent in connection with the transactions contemplated hereby, following the satisfaction or waiver (by the Party for whose benefit the condition exists) of the conditions to Closing as set forth in Article IV., or such other date as may be agreed to by the Parties (“Closing Date”), each in their sole discretion, but in any event, no later than 26 of August2021 (such date, the “Final Closing Date”).

3.06. szakasz Zárás. A jelen szerződés feltételei és rendelkezései szerint, a jelen szerződésre célzott jogügyletek, ideértve a Fényképek tulajdonjogának átruházását és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok tekintetében felhasználási jog engedését („Zárás”) az Eladási Ügynök hivatali helyiségeiben történik a jelen szerződés 5. cikkében meghatározott feltételek teljesülését vagy ezek alóli felmentést (azon Fél által, aki javára a feltételek fennállnak) követően vagy a Felek által, mindegyik saját mérlegelési körében megállapodott más időpontban („Zárás Időpontja”), de nem később, mint 2021. augusztus 26. („Végső Zárási Időpont”).

Módosított

Section 3.06 The Closing. On the terms and subject to the conditions set forth herein, the closing of the transactions contemplated by this Agreement, including the conveyance of the Photographic Prints and the license of the Intellectual Property Rights (the “Closing”), shall take place at the offices of the Kovács Réti Szegheő Attorneys at Law (Zugligeti út 41. H-1121 Budapest, Hungary), the Hungarian law office advising the Selling Agent in connection with the transactions contemplated hereby, following the satisfaction or waiver (by the Party for whose benefit the condition exists) of the conditions to Closing as set forth in Article IV., or such other date as may be agreed to by the Parties (“Closing Date”), each in their sole discretion, but in any event, no later than 24 of September 2021 (such date, the “Final Closing Date”).

3.06. szakasz Zárás. A jelen szerződés feltételei és rendelkezései szerint, a jelen szerződésre célzott jogügyletek, ideértve a Fényképek tulajdonjogának átruházását és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok tekintetében felhasználási jog engedését („Zárás”) az Eladási Ügynök hivatali helyiségeiben történik a jelen szerződés 5. cikkében meghatározott feltételek teljesülését vagy ezek alóli felmentést (azon Fél által, aki javára a feltételek fennállnak) követően vagy a Felek által, mindegyik saját mérlegelési körében megállapodott más időpontban („Zárás Időpontja”), de nem később, mint 2021. szeptember 24. („Végső Zárási Időpont”).

6. A fenti 5. pontban foglaltakra tekintettel a Felek megegyeznek a Szerződés új (5. számú) melléklettel történő kiegészítésében, amely tartalmazza a zárás javított időpontját

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 100 000.00 USD
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 100 000.00 USD