Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 523652-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-The Hague: Training services in defence and security materials

2021/S 201-523652

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Defensie
National registration number: 27370985
Postal address: Kalvermarkt 32
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CB
Country: Netherlands
Contact person: Miranda Clement
E-mail: MJ.Clement@mindef.nl
Telephone: +31 657320827
Internet address(es):
Main address: http://www.defensie.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=187141
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

(schiet)instructeurs CLAS Ministerie van Defensie

Reference number: 19370719 en 19469061
II.1.2)Main CPV code
80600000 Training services in defence and security materials
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Publicatie van Vooraankondiging ten behoeve van de inzet van (schiet)instructeurs voor het Commando Landstrijdkrachten van het ministerie van Defensie.

Ondernemers kunnen hun belangstelling voor deze dienstverlening schriftelijk kenbaar maken op Negometrix.

De eerste uitnodiging voor een offerte-aanvraag wordt naar verwachting 25 oktober 2021 open gesteld. Bij interesse in deze opdracht wordt u verzocht zich zo snel mogelijk aan te melden en een verzoek tot toelating in te dienen via Negometrix.

Zie ook de toelichting bij de beschrijving op Negometrix behorende bij deze publicatie.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
80600000 Training services in defence and security materials
80620000 Training and simulation in firearms and ammunition
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Exacte informatie zal opgenomen worden in de offerte-aanvra(a)g(en).

II.2.4)Description of the procurement:

Er is een (tijdelijk) instructeurstekort t.b.v. de opleidingen binnen de CLAS. Besloten is dat dit kan worden opgelost door het aantrekken van externe (civiele en ex-militaire) (schiet)instructeurs.

Deze dienst wordt geïdentificeerd als sociale en andere specifieke diensten (hierna: SAS-diensten).Defensie heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden door middel van een vereenvoudigde SAS-procedure (artikel 2.38, Aanbestedingswet 2012).

De SAS-procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen, een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen aangeven of ze belangstelling hebben in deze dienstverlening. Bij interesse kunnen ondernemers zich registreren en aanmelden en een verzoek tot toelating indienen via Negometrix.

Aan de toegelaten ondernemers zal, indien er een concrete behoefte aan instructeurs is, een offerte-aanvraag worden verzonden via Negometrix.

Alle specificaties, voorwaarden, normen, procedure en eventuele gunningscriteria worden vermeld in de offerte-aanvraag. Deze kunnen per aanvraag verschillen.

Als u aan de eisen van de offerteaanvraag voldoet, kunt u een offerte indienen.

Zodra de indieningstermijn is verstreken, worden de offertes beoordeeld.

De opdracht(en) worden gegund zonder verdere bekendmaking. Deelnemende partijen ontvangen in het kader van transparantie wel een bericht over de gunningsbeslissing (via Negometrix).

II.2.14)Additional information

De in te zetten instructeurs dienen als militair (onderofficier) aangesteld te worden (reservist).

Aanstelling is onbezoldigd. Facturering en werkwijze zal worden opgenomen bij de offerte-aanvraag.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
14/10/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deze vooraankondiging blijft ‘open’ staan (gepubliceerd) totdat de oorspronkelijke in de vooraankondiging aangegeven geldigheidstermijn teneinde komt, of tot de ontvangst van een aankondiging van een gegunde opdracht waarin staat dat geen verdere opdrachten zullen worden gegund gedurende de periode waarop de oproep tot mededinging betrekking heeft.

Ondernemers kunnen hun belangstelling voor deze dienstverlening gedurende deze periode elektronisch kenbaar maken via Negometrix.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021