Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 524257-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Raamsdonksveer: Sewerage management services

2021/S 201-524257

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Geertruidenberg
National registration number: 71794904
Postal address: Vrijheidstraat 2
Town: RAAMSDONKSVEER
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4941DX
Country: Netherlands
Contact person: Rick Roovers
E-mail: r.roovers@inkoopwestbrabant.nl
Telephone: +31 162579579
Fax: +31 162579533
Internet address(es):
Main address: http://www.geertruidenberg.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f772880efd8cc0c33ced2b5a80a0f3c3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f772880efd8cc0c33ced2b5a80a0f3c3
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rioolploeg klein onderhoud gemeente Geertruidenberg

Reference number: GEE/SIW/RRS/2021/008802
II.1.2)Main CPV code
90480000 Sewerage management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg, hierna te noemen aanbestedende dienst of opdrachtgever, is voornemens de opdracht voor de rioolploeg klein onderhoud aan te besteden. De dienstverlener wordt hierna aangeduid als (potentiële) inschrijver of opdrachtnemer.

Dit beschrijvend document is bedoeld om partijen de mogelijkheid te bieden op een goede en juiste wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

gemeente Geertruidenberg

II.2.4)Description of the procurement:

Alle in het beschrijvend document, bijbehorende bijlagen en Nota(‘s) van inlichtingen genoemde aantallen zijn indicatief. De inschrijver kan hieraan geen rechten ontlenen ten aanzien van de in de inschrijving aangeboden tarieven. De aantallen kunnen variëren tot een maximum van 4000 uur voor de rioolploeg en een aantal van 3000 stuks aan meest voorkomende materialen. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke aantallen. Er is geen sprake van een afnameverplichting.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2023. De overeenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Duur van de overeenkomst

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies,

- Schending verplichtingen o.b.v. milieu- sociaal- of arbeidsrecht

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische en beroepsbekwaamheid - Kerncompetentie 1,

- Technische en beroepsbekwaamheid - certificering 1,

- Technische en beroepsbekwaamheid - certificering 2,

- Beroepsbevoegdheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee (2) jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2023. De overeenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021