Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 524315-2021

Submission deadline has been amended by:  539411-2021
15/10/2021    S201

Netherlands-Utrecht: Data services

2021/S 201-524315

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
National registration number: 12629279
Postal address: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3561 GG
Country: Netherlands
Contact person: Albert van Rooij
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6f157198dbef594eb9eea035d8dc6b6d
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Inlichtingen over deze aanbesteding kunnen uitsluitend worden opgevraagd via TenderNed. Uw onderneming dient hiervoor op TenderNed geregistreerd te zijn.
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internet address(es):
Main address: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6f157198dbef594eb9eea035d8dc6b6d
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming kunt u uitsluitend via TenderNed inzenden. Uw onderneming dient hiervoor op TenderNed geregistreerd te zijn. (Utrecht)
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: https://over-ons.belastingdienst.nl/zakendoen-met-de-belastingdienst/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bedrijfsinformatie Diensten

Reference number: IUC21-640
II.1.2)Main CPV code
72300000 Data services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht heeft betrekking op de levering van bedrijfsinformatie via een online oplossing met betrekking tot specifieke entiteiten en markten voor analytische doeleinden. De toekomstige opdrachtnemer levert een online oplossing, waarin gebruikers data kunnen zoeken, filteren, sorteren, selecteren, categoriseren, presenteren, monitoren en exporteren.

Binnen de Rijksoverheid is er op veel plekken behoefte aan gegevens over entiteiten. Naast de behoefte aan basale informatie bestaat er een behoefte aan:

• FIOD en NWVA: ter ondersteuning van opsporingsactiviteiten;

• Douane: om de financiële gezondheid van partijen waarmee hij samenwerkt te monitoren;

• Defensie en (IUC) Belastingdienst: in de voorbereiding van aanbestedingen, ter ondersteuning van inkopers in het kader van risicobeheersing en om contractmanagement uit te voeren;

• Ministerie Economische Zaken: ten behoeve van inzicht in bedrijfsstructuren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Basispakket

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72321000 Added-value database services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De totale omvang van de opdracht is geraamd op circa 2 à 3 miljoen euro.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / wensen / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten 2 jaar, met 2 keer een optie om met 1 jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde Bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit Opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De doelstelling is om een Rijksbrede overeenkomst te sluiten met één (1) partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een Raamovereenkomst afgesloten, waarbij per Deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Pluspakket:

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72321000 Added-value database services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De totale omvang van de opdracht is geraamd op circa 2 à 3 miljoen euro.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / wensen / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten 2 jaar, met 2 keer een optie om met 1 jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde Bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit Opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De doelstelling is om een Rijksbrede overeenkomst te sluiten met één (1) partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een Raamovereenkomst afgesloten, waarbij per Deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 3: Databehoefte offline:

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72321000 Added-value database services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De totale omvang van de opdracht is geraamd op circa 2 à 3 miljoen euro.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / wensen / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Voor perceel 1 en 2 betreft de duur van de overeenkomsten 2 jaar, met 2 keer een optie om met 1 jaar te verlengen. Perceel 3 betreft een eenmalige levering /overdracht van de gevraagde Bedrijfsinformatie, deze overeenkomst eindigt daarom na succesvolle overdracht en goedkeuring vanuit Opdrachtgever van de overgedragen bedrijfsinformatie.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De doelstelling is om een Rijksbrede overeenkomst te sluiten met één (1) partij per perceel. Perceel 1 en 3 zien op respectievelijk afgekocht gebruik (voor perceel 1) en de eenmalige levering/overdracht van een offline dataset (voor perceel 3). Voor perceel 2 wordt een Raamovereenkomst afgesloten, waarbij per Deelnemer achteraf wordt betaald op basis van werkelijk gebruik (pay-per-use).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische bekwaamheid: Ervaringseis kerncompetentie

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Postbus 20302
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883612012
Fax: +31 883610694
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/10/2021