Szolgáltatások - 5249-2022

05/01/2022    S3

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások

2022/S 003-005249

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tölgyesi Andrea
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 204599186
Fax: +36 14616524
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vagyon- és felelősségbiztosítások (T-115/21)

Hivatkozási szám: EKR000747082021
II.1.2)Fő CPV-kód
66510000 Biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Biztosítási szerződés - vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatások tárgyban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 278 972 838.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66515200 Vagyonbiztosítási szolgáltatások
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
66516100 Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Biztosítási módozatok: a) Vasúti társaságok kötelező felelősségbiztosításai: a vasúti társaságok kötelező felelősségbiztosításait a 6/2010. (I.21.) valamint a 271/2007 (X.19.) korm. rendeletben előírt fedezeti összegekre és feltételek szerint a helyi pályahálózat üzemeltetésére és személyszállításra. b) Általános- és szolgáltatói felelősségbiztosítás: Belföldi vízi és szárazföldi személyszállítás, saját célú teherszállítás, ingatlanok, épületek üzemeltetése, bérbeadása, továbbá a személy és teherszállításhoz szükséges járművek, gépek és berendezések üzemeltetése, javítása, karbantartása, beleértve a mozgólépcsőket, munkagépeket. c) Munkáltatói felelősség és a tanulók üzemi felelősségbiztosítása: Nagyságrendileg 10 000 munkavállalóra, valamint a tanulókra vonatkozó üzemi baleseti felelősségbiztosítás. d) Vagyonbiztosítás: mintegy 384 553 200 000 Ft értékű járműállományra, tűz és elemi kár esetére, illetve mintegy 1 215 700 600 000 Ft egyéb vagyonértékre (ingatlanok, egyéb berendezések és felszerelések) tűz, katasztrófa és elemi kár, technológiai vezeték törése.) All risk biztosítás néhány kijelölt speciális eszközre mintegy 1 786 000 000 Ft eszközértékre. A biztosítási módozatok pontos részletezése az ajánlattéli dokumentumokban történik. Az eljárás során Ajánlatkérő kifejezetten tárgyalni kíván az ajánlattevői teljesítésről és az ajánlatkérői kötelezettségvállalásról.

Jelentkezőnek nyilatkoznia kell

- az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;

- kisadózó vállalkozásnak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 131-349217
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-115/21
Elnevezés:

Vagyon és felelősségbiztosítási szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10456017444
Postai cím: Róbert Károly Körút 70-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: csilla.fodor@uniqa.hu
Telefon: +36 15445916
Fax: +36 15445869
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 278 972 838.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jelen hirdetmény V.2.4 pontjában meghatározott összeg 36 hónapra vonatkozik.

Ajánlattevők:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Bp., Üllői út 1. (10389395444)

UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1134 Bp., Róbert Károly krt. 70-74. (10456017444) [nyertes]

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2021