Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 525005-2021

15/10/2021    S201

Magyarország-Budapest: Hirdetési szolgáltatások

2021/S 201-525005

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: 10011953244
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok

Hivatkozási szám: EKR000720432021
II.1.2)Fő CPV-kód
79341000 Hirdetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kommunikációs tevékenység 2021-2022

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79341000 Hirdetési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.,1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,1239 Budapest Európa u. 1.,

1013 Budapest, Krisztina krt. 55., 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MNB 2021-2022. évi kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása, ezen belül:

1. A „Növekedési Hitelprogram Hajrá!” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

A Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás; Médiavásárlás

2. Az „Azonnali Fizetés szeptemberi kampány” kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

Az Azonnali Fizetés népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás; Médiavásárlás

3. A Minősített Fogyasztóbarát termékek brandjének aktív kommunikációja:

A Minősített Fogyasztóbarát termékek ismertségének növelésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás; Médiavásárlás

4. A jegybank Fenntarthatóság és GreenBanking koncepciójához kapcsolódó kampánykommunikációs feladatainak ellátása:

A jegybank Zöld Program népszerűsítésére vonatkozó kreatív stratégia elkészítése, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás; Médiavásárlás

5. Pénzügyi tudatosságnövelés - Pénzügyi tudástár kialakítása:

A fiatalabb generáció pénzügyi és gazdasági tudatosságnöveléséhez szükséges kreatív stratégia elkészítése, figyelembe véve egy pénzügyi ismereteket gyűjtő, u.n Tudástár koncepció létrehozását, illetve a megvalósításhoz szükséges kreatív tervezés és gyártás feladatait; Médiavásárlás

6. Az MNB egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátása

7. Az MNB kampány- és egyéb kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó PR, médiaoptimalizálási és rendezvényszervezési feladatok

A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:

a keretösszeg, azaz nettó 3 000 000 000,- HUF kimerüléséig vagy 2022.12.31.

Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal azzal, hogy a fent felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges tevékenységcsoportok tekintetében a következő, várható költési arányokat határozza meg:

1. Kreatív tervezés és gyártással kapcsolatos feladatok: 15 % 2. Médiavásárlással kapcsolatos feladatok: 75 % 3. PR és rendezvényszervezési feladatok: 10 %

Részletes feladatmeghatározás a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Kreatív stratégia elkészítése, megalapozottsága, kidolgozottsága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Kreatív tervek, elkészítése, megfelelősége, minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Média stratégia megalapozottsága, kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Konkrét médiaterv kidolgozottsága, hatékonysága / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat - Alternatív médiajavaslatok tartalma, részletezettsége, hatékonysága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 44
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5)ponthoz:Az ajánlat részeként be kell nyújtani az értékelési szempontok alapját képező dokumentumokat:a minőségi kritériumok esetében a mintafeladatok kidolgozásait, az ár kritériumok esetében a beárazott ártáblákat.

II.2.7. pontban megadott szerződés időtartama a szerződéskötés időpontjának, illetve a keretösszeg kimerülésének függvényében változhat

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 121-319756
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 247950-/2021
Elnevezés:

Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó feladatok 2021-2022 (KBF/300/2021)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24927356241
Postai cím: Lövőház Utca 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: hornyak.evelin@frankdigital.hu
Telefon: +36 305356207
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

kreatív tervezés és gyártás kreatív stratégia elkészítése PR kampányok tervezése és lebonyolítása PR filmek, fotó és videó dokumentációk készítése sajtó- és PR-rendezvények szervezése közösségi médiakampányok szervezése és kivitelezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: Frank Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

(székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.; adószám: 24927356-2-41)

Ajánlattevő: Synestesia Kft

(székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 67.; adószám: 26686639-2-13)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/10/2021