Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 525099-2021

15/10/2021    S201

Netherlands-Someren: Adult and other education services

2021/S 201-525099

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Someren
National registration number: 242166316
Postal address: Wilhelminaplein 1
Town: Someren
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5711 EK
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=177239
I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Asten
National registration number: 3627499
Postal address: Koningsplein 3
Town: Asten
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5721 GJ
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Deurne
National registration number: 251662132
Postal address: Markt 1
Town: Deurne
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5751 BE
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Geldrop-Mierlo
National registration number: 321669914
Postal address: de Meent 2
Town: Geldrop
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5664 GC
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Gemert-Bakel
National registration number: 271675751
Postal address: Ridderplein 1
Town: Gemert
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5421 CV
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Helmond
National registration number: 17272669
Postal address: Weg op den Heuvel 35
Town: Helmond
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5701 NV
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Laarbeek
National registration number: 22151783
Postal address: Koppelstraat 37
Town: Beek en Donk
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5741 GC
Country: Netherlands
Contact person: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telephone: +31 629206627
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Taaltrajecten inburgering B1-en Z-route incl. KNM Arbeidsmarktregio Helmond - de Peel

II.1.2)Main CPV code
80400000 Adult and other education services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De volgende gemeenten maken deel uit van de arbeidsmarktregio Helmond - de Peel en zijn opdrachtgever in deze aanbesteding; gemeente Asten, gemeente Deurne, gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Gemert-Bakel, gemeente Helmond, gemeente Laarbeek en gemeente Someren.

De overeenkomst bestaat uit taaltrajecten inclusief Kennis Nederlandse maatschappij (KNM) voor de inburgeringsplichtige asielstatushouders. 

De aanbestedende dienst heeft de opdracht bewust samengevoegd. De aantallen te verwachten asielstatushouders is dusdanig klein, dat het organiseren van groepslessen per individuele gemeente onmogelijk is.  

De opdracht wordt onderverdeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Taalles en KNM in B1 route

Perceel 2: Taalles en KNM in Zelfredzaamheidsroute

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022.

NB de onderwijsroute maakt geen deel uit van deze aanbesteding.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 536 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
80400000 Adult and other education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van de Zelfredzaamheidsroute is dat iedereen (die niet past op de onderwijs- of B1-route) leert om zich te redden in de maatschappij. De opdracht bestaat uit het geven van taallessen en KNM en het  begeleiden van de asielstatushouder naar een positief eindgesprek met de trajectregisseur. Samenwerking met partners is bijzonder belangrijk. Zie verder het aanbestedingsdocument.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: organisatie en lesaanbod, plan van aanpak / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: begeleiding, ondersteuning en maatwerk, plan van aanpak / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: innovatie/doorontwikkeling / Weighting: 20%
Price - Weighting: 40%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 - Taalles en KNM in Zelfredzaamheidsroute

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
80400000 Adult and other education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van de Zelfredzaamheidsroute is dat iedereen (die niet past op de onderwijs- of B1-route) leert om zich te redden in de maatschappij. De opdracht bestaat uit het geven van taallessen en KNM en het  begeleiden van de asielstatushouder naar een positief eindgesprek met de trajectregisseur. Samenwerking met partners is bijzonder belangrijk. Zie verder het aanbestedingsdocument.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: organisatie en lesaanbod, plan van aanpak / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: begeleiding, ondersteuning en maatwerk, plan van aanpak / Weighting: 40%
Quality criterion - Name: innovatie/doorontwikkeling / Weighting: 20%
Price - Weighting: 40%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 093-245003
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Taalles en KNM in B1 route

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stichting Regionaal OpleidingenCentrum Ter AA
Postal address: Keizerin Marialaan 2
Town: Helmond
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5702 NR
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 686 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 2 559 600.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Taalles en KNM in Z-route

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Stavoor BV
Postal address: Guldenberg 12
Town: Helvoirt
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5268 KR
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 850 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 850 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Town: 's Hertogenbosch
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2021