The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 526204-2022

27/09/2022    S186

Poland-Osieck: Rescue vehicles

2022/S 186-526204

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Osieck
National registration number: 8261170716
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Osieck
NUTS code: PL912 Warszawski wschodni
Postal code: 08-445
Country: Poland
Contact person: Beata Trzaskowska
E-mail: zamowieniapubliczne@gminaosieck.pl
Telephone: +48 256857026
Internet address(es):
Main address: www.osieck.biuletyn.net
Address of the buyer profile: www.osieck.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia

Reference number: 2022/S148-423056
II.1.2)Main CPV code
34114110 Rescue vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku oraz Roboty budowlane przy przebudowie remizy OSP Osiek.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 373 090.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Roboty budowlane - Przebudowa remizy OSP

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Osieck, Gmina Osieck Powiat Otwocki

II.2.4)Description of the procurement:

Przebudowa budynku usługowego - strażnicy OSP w Osiecku - wymiana drzwi, remont schodów, balustrad i

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114000 Specialist vehicles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Osieck, Gmina Osieck,

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecku.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-423056
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1,2
Title:

Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/09/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp..z o.o.
Postal address: ul. Bestwińska 105 A
Town: Bielko-Biała
NUTS code: PL Polska
Postal code: 43-346
Country: Poland
Telephone: +48 338273400
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Budowlano-Transportowe Waldemar Pykało
Postal address: ul. Solskiego 8
Town: Sulejówek
NUTS code: PL Polska
Postal code: 05-071
Country: Poland
E-mail: uslugibudowlanotranspowrtowe@interia.pl
Telephone: +48 605445786
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 373 090.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 373 090.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2022