Építési beruházás - 526699-2019

07/11/2019    S215

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 215-526699

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 303099223
Fax: +36 13251751
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: Iskola építés Biatorbágyon

Hivatkozási szám: EKR000741172019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Földszint + 2 emeletes 16 tantermes Általános Iskola I.-II. ütemének kulcsrakész, teljes körű kivitelezése tornateremmel, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, magyar organikus építészeti stílusú kialakítással.

I. -és II. ütem nettó hasznos alapterülete: 7966,4 m2 (minimum 1,9 m belmagasság).

Összesen 33 db oktatási terem plusz 1 db tornaterem volumenű oktatási funkciót tartalmaz.

A beruházás során megvalósítandó egy kültéri multifunkciós sportpálya, amely tartalmaz egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 968 m2 sportpályát és körülötte egy 4-sávos futókört és futó-távolugró pályát: 801 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 1769 m2 alapterületű.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 999 792 532.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. 452/4 és 452/3 hrsz. alatt található ingatlanhoz tartozó, mélyebben fekvő hátsó telekrész

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Földszint + 2 emeletes 16 tantermes Általános Iskola I.-II. ütemének kulcsrakész, teljes körű kivitelezése tornateremmel, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, magyar organikus építészeti stílusú kialakítással.

I. -és II. ütem nettó hasznos alapterülete: 7966,4 m2 (minimum 1,9 m belmagasság)

Földszint + 2 emeletes épületegyüttes (I. + II. ütem) tartalmaz:

— 16 db tantermet,

— 3 db szaktantermet,

— 7 db csoportszoba tanítási termet,

— 1 db zene-tantermet,

— 1 db rajz-tantermet,

— 1 db tankonyha tanítási termet,

— 1 db technika műhely tanítási termet,

— 1 db kerámia- tanítási termet,

— 2 db nyelvi szoba tanítási termet,

— 1 db tornatermet (sporttechnológiával együtt, alapterülete fa sportparketta burkolattal: 546,2 m2) plusz fix lelátót.

Összesen 33 db oktatási terem plusz 1 db tornaterem volumenű oktatási funkciót tartalmaz.

Az épületegyüttes terepszint felett 4 használati szintet tartalmazó, monolit sáv- és pontalapozással (alapozásra vonatkozó összesen bruttó szintterület 2944,17 m2) és vasbeton pillérekkel vegyes falazott teherhordó falszerkezetekkel és monolit vasbeton födémszerkezetekkel készült teherhordó rendszerrel kell megépíteni.

A beruházás során megvalósítandó egy kültéri multifunkciós sportpálya, amely tartalmaz egy labdajátékokra alkalmas 44*22 m befoglaló méretű 968 m2 sportpályát és körülötte egy 4-sávos futókört és futó-távolugró pályát: 801 m2 alapterülettel, az ezeken készítendő szintetikus sportburkolat összes mennyisége: 1769 m2 alapterületű.

Az épület külső és belső tetőrészekkel kialakított, magyar organikus építészeti stílusú - a tantermi traktusok felett fafödémekkel kombinált - látszó faszerkezetes tetővel/fedélszékkel készítendő, melyben az aulatér feletti rész átlátható szabad belmagassága több mint 19 méter, a zsibongók feletti tetőrészek átlátható szabad belmagassága több mint 10 méter, a torna- és táncterem feletti részének átlátható szabad belmagassága 9,75 m, a tornaterem feletti rész rétegelt ragasztott fatartóra épített szelemenes szerkezet. Az oktatási létesítmény tervezett befogadóképessége: minimálisan 800 fő.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 122-297674
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés: Iskola építés Biatorbágyon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 704 500 275.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 999 792 532.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-ÉG, MV-ÉV, MV-M FMV feladatok ellátása, organizáció, felvonulási létesítmények, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, anyagbeszállítások, megvalósulási dokumentumok elkészítése, előkészítő munkák részfeladatai, munkavédelmi koordinációs tevékenység, őrzés védelmi munkák,stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 217., asz.: 25308673-2-07

További Ajánlattevők:

VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér utca 11., asz.: 10578863-2-19

LATEREX Építő Zrt., 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1-12., asz.: 25098367-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/11/2019