Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 526960-2021

18/10/2021    S202

Sweden-Eskilstuna: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 202-526960

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Sörmland
National registration number: 232100-0032
Postal address: Inköp
Town: Eskilstuna
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Postal code: 631 88
Country: Sweden
Contact person: Carl Johan Lundin
E-mail: johan.lundin@regionsormland.se
Internet address(es):
Main address: http://www.regionsormland.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkfwisaiu&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkfwisaiu&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Upphandlings av endoskopidiskmaskiner och torkskåp till Region Sörmland

Reference number: IN-IN21-0387
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandlingen avser ramavtal på Endoskopidesinfektorer och torkskåp för värmekänsliga endoskop med kemisk desinfektion, för placering I region Sörmland.

För fullständiga uppgifter se bilaga 1 Kravspecifikation.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Main site or place of performance:

Nyköping

II.2.4)Description of the procurement:

Upphandlingen avser ramavtal på Endoskopidesinfektorer och torkskåp för värmekänsliga endoskop med kemisk desinfektion, för placering I region Sörmland.

För fullständiga uppgifter se bilaga 1 Kravspecifikation.

Aktuell upphandling

Upphandlingen avser ramavtal på Endoskopidesinfektorer och torkskåp för värmekänsliga endoskop med kemisk desinfektion, för placering I region Sörmland Samt option på ett digitalt spårbarhetssystem för rengöring,desinficering, lagring av flexibla endoskop.

Upphandlingen omfattar utbildning av användare och teknisk personal samt ev servicekontrakt efter garantitiden, reservdelar, tillbehör och förbrukningsmaterial till upphandlad utrustning.

Verksamheterna utför ett stort antal undersökningar per dag och vecka och är beroende av att endoskopidiskmaskinen fungerar utan störningar, på mottagningarna finns det hela tiden finns patienter som väntar på sin undersökning och därför har vi kommit fram till att vi är i behov av en genomräckningsmaskin som inte bara uppfyller det ovan utan också har en kort och effektiv disktid, då vi inte har obegränsat med skop.

Endoskopidiskmaskinerna som avses upphandlas används för att diska cystoskop, uretäroskop gastroskop, bronkscop, duodenoscop, koloskop och terapiskop för koloskopi och gastroskopi. för att utföra olika undersökningar som patienterna i vår region är beroende av att få i sin vårdkedja både för diagnostisering, uppföljning och bedömning av vilken behandling de behöver.

Sjukhusen i Region Sörmland är i en ombyggnadsfas och kommer behöva investera i genomräckningsmaskiner på flera enheter. Befintliga endoskopidiskopidesinfektorer som Region Sörmland erhåller idag är inte genomräckning och finns utplacerade på endoskopimottagnigen och urologmottagningen, operation och de används i regel dagtid 8-17 måndag till fredag samt operationsavdelningen med verksamhet dygnet runt.

Genomräckningsmaskiner upphandlas pga ombyggnation och för att kunna arbeta efter det hygienkrav som finns samt för att öka patientsäkerhet. De ska även ge en förbättrad arbetsmiljö. Genomräckningsmaskinerna behöver hålla en hög standard, vara hållbara, enkel för personalen att hantera och använda.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 14/04/2022
End: 14/04/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Linköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/10/2021