Árubeszerzések - 528731-2021

18/10/2021    S202

Magyarország-Budapest: Csőcsatlakozók

2021/S 202-528731

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefon: +36 14652796
Fax: +36 14652796
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Összekötő csövek szállítása_7 részben

Hivatkozási szám: EKR000101952021
II.1.2)Fő CPV-kód
44163230 Csőcsatlakozók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződések konszignációs raktár létrehozásával összekötő csőanyagok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan 7 részben az alábbiak szerint:

1. rész: Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak)

2. rész: Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre, a funkciónak megfelelően külső, vagy belső menetes csatlakozással

3. rész: Univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal

4. rész: Nagyátmérőjű univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal

5. rész: Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra

6. rész: Zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok

7. rész: Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek

Rövidítések:

AK-ajánlatkérő

AT-ajánlattevő

AV-alvállalkozó

KD-Közbeszerzési Dokumentumok

ref-referencia

KH- Közbeszerzési Hatóság

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak)! szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza.

D25 Házi főelzáró, mindkét oldalon PE tokkal 450

D32 Házi főelzáró, mindkét oldalon PE tokkal 3 750

D63 Házi főelzáró, mindkét oldalon PE tokkal 55

D25-63 Beépítési készlet 4 350

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 78 000 000 Ft keretösszegben

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre, a funkciónak megfelelően külső, vagy belső menetes csatlakozással szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 46 800 000 Ft keretösszegben

D25 3/4" Külső menetes fitting egy oldalon tokkal, KPE csőre 12 000

D32 1" Külső menetes fitting egy oldalon tokkal, KPE csőre 15 000

D63 2" Külső menetes fitting egy oldalon tokkal, KPE csőre 100

D25 3/4" Belső menetes fitting egyoldalon tokkal, KPE csőre 12 000

D32 1" Belső menetes fitting egyoldalon tokkal, KPE csőre 16 000

D63 2" Belső menetes fitting egyoldalon tokkal, KPE csőre 100

D25 3/4" 90 fokos ív idom, külső menettel, egyoldalon tokkal, KPE csőre 1 000

D32 1" 90 fokos ív idom, külső menettel, egyoldalon tokkal, KPE csőre 4 400

D63 2" 90 fokos ív idom, külső menettel, egyoldalon tokkal, KPE csőre 60

D25 3/4" 90 fokos ív idom, belső menettel, egyoldalon tokkal, KPE csőre 600

D32 1" 90 fokos ív idom, belső menettel, egyoldalon tokkal, KPE csőre 800

D63 2" 90 fokos ív idom, belső menettel, egyoldalon tokkal, KPE csőre 15

D25 Nem értelmezhető 90 fokos ív idom, kétoldalon tokkal, KPE csőre 1 200

D32 Nem értelmezhető 90 fokos ív idom, kétoldalon tokkal, KPE csőre 800

D63 Nem értelmezhető 90 fokos ív idom, kétoldalon tokkal, KPE csőre 15

D25 3/4" T idom, belső menetes leágazással, kétoldalon tokkal, KPE csőre 400

D32 1" T idom, belső menetes leágazással, kétoldalon tokkal, KPE csőre 700

D63 2" T idom, belső menetes leágazással, kétoldalon tokkal, KPE csőre 10

D25 Nem értelmezhető Csőösszekötő idom mindkét oldalon tokkal, KPE csőre 600

D32 Nem értelmezhető Csőösszekötő idom mindkét oldalon tokkal, KPE csőre 1 600

D63 Nem értelmezhető Csőösszekötő idom mindkét oldalon tokkal, KPE csőre 10

D32-25 Nem értelmezhető Csőösszekötő idom mindkét oldalon tokkal, KPE csőre 200

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Univerzális megfúró bilincsek

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza

Átmérő Átmérő tűrés

(mm) Idom megnevezése Arányszám*

min. max.

DN50/1" 60 70 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 55

DN80/1" 89 108 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1 100

DN100/1" 102 130 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1 650

DN125/1" 132 158 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 40

DN150/1" 159 185 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 640

DN175/1" 185 210 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN200/1" 210 235 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 140

DN200/1" 219 244 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 180

DN250/1" 264 288 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 2

DN250/1" 288 310 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 2

DN300/1" 316 340 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 40

DN300/1" 335 360 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 70

DN100/2" 102 130 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 15

DN150/2" 159 185 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 40

DN175/2" 185 210 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN200/2" 210 235 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 20

DN200/2" 219 244 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 30

DN250/1" 264 288 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN250/1" 288 310 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN300/2" 316 340 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 10

DN300/2" 335 360 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 10

DN150/50 159 185 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN150/80 159 185 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN150/100 159 185 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN200/50 264 288 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN200/50 288 310 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN200/80 264 288 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 10

DN200/80 288 310 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 10

DN200/100 264 288 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN200/100 288 310 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN300/50 316 340 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN300/50 335 360 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN300/80 316 340 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 5

DN300/80 335 360 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 5

DN300/100 316 340 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN300/100 335 360 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 45 500 000 Ft keretösszegben

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nagyátmérőjű univerzális megfúró bilincsek

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza

Átmérő Csőanyag/átmérő tűrés Idom megnevezése Arányszám*

min. max.

DN400/1" 406 429 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 2

DN400/1" 467 485 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 4

DN450/1" 496 520 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN500/1" 518 535 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN500/1" 578 600 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN550/1" 578 620 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/1" 620 640 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/1" 680 700 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN650/1" 670 735 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN400/2" 406 429 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 5

DN400/2" 467 485 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 8

DN450/2" 496 520 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN500/2" 518 535 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN500/2" 578 600 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN550/2" 578 620 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/2" 620 640 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/2" 680 700 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN650/2" 670 735 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN400/50 406 429 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN400/50 467 485 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN450/50 496 520 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/50 518 535 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/50 578 600 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN550/50 578 620 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN600/50 620 640 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/50 680 700 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN650/50 670 735 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN400/80 406 429 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN400/80 467 485 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN450/80 496 520 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/80 518 535 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/80 578 600 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN550/80 578 620 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN600/80 620 640 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/80 680 700 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN650/80 670 735 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN400/100 406 429 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN400/100 467 485 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN450/100 496 520 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/100 518 535 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/100 578 600 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN550/100 578 620 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN600/100 620 640 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/100 680 700 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 2

DN650/100 670 735 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN400/150 406 429 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN400/150 467 485 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN450/150 496 520 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/150 518 535 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN500/150 578 600 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN550/150 578 620 Megfúró bilincs karimás csatlakozással 1

DN600/150 620 640 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN600/150 680 700 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

DN650/150 670 735 Megfúró bilincs menetes csatlakozással 1

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 6 500 000 Ft keretösszegben

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagok szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza

Átmérő Idom megnevezés Arányszám*

D90/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 230

D110/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 450

D160/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 230

D200/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D225/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D250/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D315/1" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D90/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D110/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D160/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D200/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D225/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D250/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

D315/2" Csőbéklyó műanyag csövekre 25

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 26 000 000 Ft keretösszegben.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza

Átmérő Idom megnevezése Arányszám*

3/4" Zártházas gömbcsap, mindkét oldalon belső menettel 7 350

1" Zártházas gömbcsap, mindkét oldalon belső menettel 6 000

2" Zártházas gömbcsap, mindkét oldalon belső menettel 70

3/4" Zártházas gömbcsap, beépített visszacsapóval, mindkét oldalon belső menettel 8 800

1" Zártházas gömbcsap, beépített visszacsapóval, mindkét oldalon belső menettel 6 000

2" Zártházas gömbcsap, beépített visszacsapóval, mindkét oldalon belső menettel 65

3/4"-25 Zártházas gömbcsap, kötőcsővel, visszacsapóval, egyoldalon tokkal KPE csőre 70

1"-32 Zártházas gömbcsap, kötőcsővel, visszacsapóval, egyoldalon tokkal KPE csőre 70

3/4"-25 Zártházas gyorskötős gömbcsap egyoldalon tokkal KPE csőre, belső menettel 4 400

3/4"-32 Zártházas gyorskötős gömbcsap egyoldalon tokkal KPE csőre, belső menettel 880

1"-32 Zártházas gyorskötős gömbcsap egyoldalon tokkal KPE csőre, belső menettel 3 550

3/4"-25 Zártházas gyorskötős gömbcsapok egyoldalon KPE tokkal, menetes kötőcsővel 880

3/4"-32 Zártházas gyorskötős gömbcsapok egyoldalon KPE tokkal, menetes kötőcsővel 70

1"-32 Zártházas gyorskötős gömbcsapok egyoldalon KPE tokkal, menetes kötőcsővel 70

2"-63 Zártházas gyorskötős gömbcsapok egyoldalon KPE tokkal, menetes kötőcsővel 65

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 208 000 000 Ft keretösszegben

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44163230 Csőcsatlakozók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő Fővárosi Vízművek Zrt 6 telephelye - a közbeszerzési

dokumentumokban foglaltak szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok szállítására.

Az alábbi mennyiségek az elmúlt 4 év felhasználási tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A minimum készleteket az egyes termékekből a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázat tartalmazza

Átmérők Átmérő tartomány

(mm) Idom megnevezés Arányszám *

DN13 Nem értelmezhető Menetes kötőcső, sárgaréz, gumitömítéssel 15 000

DN20 Nem értelmezhető Menetes kötőcső, sárgaréz, gumitömítéssel 11 000

DN25 Nem értelmezhető Menetes kötőcső, sárgaréz, gumitömítéssel 8 000

DN40 Nem értelmezhető Menetes kötőcső, sárgaréz, gumitömítéssel 100

DN13 DN13/14 Menetes kötőcső, teleszkópos 100

DN20 DN20/20 Menetes kötőcső, teleszkópos 500

DN25 DN25/33 Menetes kötőcső, teleszkópos 1 000

DN13 DN13/52 Menetes kötőcső, teleszkópos 100

DN20 DN20/45 Menetes kötőcső, teleszkópos 100

DN25 DN25/55 Menetes kötőcső, teleszkópos 100

DN13 Nem értelmezhető Külső menetes közcsavar, réz 500

DN20 Nem értelmezhető Külső menetes közcsavar, réz 8 000

DN25 Nem értelmezhető Külső menetes közcsavar, réz 7 000

DN25/20 Nem értelmezhető Réz szűkítő külső-belső menettel 8 000

DN20/13 Nem értelmezhető Réz szűkítő külső-belső menettel 12 000

DN25/13 Nem értelmezhető Réz szűkítő külső-belső menettel 5 000

DN25/20 Nem értelmezhető Réz szűkítő külső-külső menettel 150

DN20/13 Nem értelmezhető Réz szűkítő külső-külső menettel 100

DN25/13 Nem értelmezhető Réz szűkítő külső-külső menettel 100

DN20 Nem értelmezhető Réz karmantyú 7 250

DN25 Nem értelmezhető Réz karmantyú 1 000

DN20 DN 20/90

fokos Réz könyök belső-belső menettel 200

DN25 DN 25/90

fokos Réz könyök belső-belső menettel 80

DN20 DN 20/90

fokos Réz könyök külső-belső menettel 620

DN25 DN 25/90

fokos Réz könyök külső-belső menettel 370

DN20 DN20/20/20 Réz T idom három oldalon belső menettel 430

DN25 DN25/25/25 Réz T idom három oldalon belső menettel 550

DN25/20 DN25/25/20 Réz szűkítős T idom három oldalon belső menettel 60

DN20 DN20/20/20/20 Réz keresztidom négy oldalon belső menettel 20

DN25 DN25/25/25/25 Réz keresztidom négy oldalon belső menettel 60

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát.

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, nettó 75 400 000 Ft keretösszegben

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 096-251823
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10260559213
Postai cím: Dobogókői Út 5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: galambos.peter@hawle.hu
Telefon: +36 208094859
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12490367213
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Fax: +36 23379222
Internetcím: http://www.euroflow.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Univerzális megfúró bilincsek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10260559213
Postai cím: Dobogókői Út 5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: galambos.peter@hawle.hu
Telefon: +36 208094859
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Rész száma: 4
Elnevezés:

Nagyátmérőjű univerzális megfúró bilincsek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10260559213
Postai cím: Dobogókői Út 5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: galambos.peter@hawle.hu
Telefon: +36 208094859
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Rész száma: 5
Elnevezés:

Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10260559213
Postai cím: Dobogókői Út 5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: galambos.peter@hawle.hu
Telefon: +36 208094859
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6
Rész száma: 6
Elnevezés:

Zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosító szám: 11110419207
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Fax: +36 22503427
Internetcím: http://www.interex-waga.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 208 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7
Rész száma: 7
Elnevezés:

Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosító szám: 11110419207
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Fax: +36 22503427
Internetcím: http://www.interex-waga.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: INTEREX-WAGA KFT Adószám: 10898824-2-44 Székhelye: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Sárkeresztúri út 14/b

Rész neve: Zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok (6) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 207 730 905

Rész neve: Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek (7) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 75 456 000

Ajánlattevő neve: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt. Adószám: 12490367-2-13 Székhelye: 2030 Érd Aszfaltozó utca 27-29.

Rész neve: Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre (2) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 38 512 690

Ajánlattevő neve: KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Adószám: 10457506214 Székhelye: 8600 Siófok Fő utca 15-17.

Rész neve: Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre (2) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 72 210 830

Rész neve: Univerzális megfúró bilincsek (3) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 99 309 117

Rész neve: Nagy átmérőjű univerzális megfúró bilincsek (4) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 15 486 459

Rész neve: Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra (5)Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 44 577 135

Rész neve: Zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok (6) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 219 300 550

Rész neve: Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek (7) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 108 023 880

Ajánlattevő neve: Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. Adószám: 10260559-2-13 Székhelye: 2000 Szentendre Dobogókői út 5.

Rész neve: Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak) (1) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 77 380 590

Rész neve: Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre (2) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 122 503 495

Rész neve: Univerzális megfúró bilincsek (3) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 41 776 433

Rész neve: Nagy átmérőjű univerzális megfúró bilincsek (4) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 5 272 154

Rész neve: Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra (5) Ajánlati ár/nettó HUF/tételes ártáblázat összesen értéke: 19 550 945

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148§-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2021