A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 529563-2018

01/12/2018    S232

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2018/S 232-529563

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234160 Felsővezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45231400 Erősáramú vezeték építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országosközforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.

Fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport.

Váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben.

25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km.

Térvilágítás kiépítése/átépítése: 8 helyszínen.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoportkitérőt érintően.

Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen.

Hidak, kerethidak, átereszek felújítása, vagy átépítése: 27 db.

Új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db.

Sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 8 helyszínen.

Különszintű keresztezések átépítése, vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 23/08/2016
Befejezés: 30/06/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF (Európai Hálózatfejlesztési Eszköz) része.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 173-310575

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 137.§

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45213321 Vasútállomás építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 23/08/2016
Befejezés: 30/06/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Jelen 2.sz. módosítás dátuma: 18.10.2018.

A Szerződő Felek a Szerződést 16.12.2016 napján módosították az előleg mértékének vonatkozásában. (1. sz. szerződésmódosítás).

Tárgyi módosítás: A közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában (30.10.2015) a Felek számára nem voltak ismertek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrás felhasználásának részletszabályai, így a közbeszerzési eljárás felhívásában és a Szerződésben a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet került meghatározásra, mint a finanszírozásra irányadó jogszabály.A CEF forrás részletszabályai a közbeszerzési eljárás megindítását követően jelentek meg: ezeket részben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet, illetve – az igénybe vehető előleg kapcsán – a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) határozza meg.A fent leírtakra tekintettel a 23.8.2016 napján megkötött vállalkozási szerződés 6. pontja a fizetési feltételek vonatkozásában rögzíti, hogy a szerződés szállítói finanszírozású.

A 2014-HU-TMC-0493-W CEF projekt azonosító számú támogatási szerződés 3.1.b pontja azonban úgy rendelkezik, hogy a támogatás folyósítására a Végrehajtó Szerv által benyújtott kifizetési igénylés alapján – beszámoló elfogadását követő finanszírozás útján a Végrehajtó Szerv vagy az általa megjelölt engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással kerül sor, tehát utófinanszírozás útján történik a kifizetés.A hatályos közbeszerzési törvényt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban Mód. tv) 37. § (1) bekezdése akként módosította, hogy „építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.”A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése a 32/A. §-al egészítette ki. A fenti, 1.1.2017 napjától alkalmazandó módosítások az alvállalkozói közvetlen kifizetés intézménye helyett visszaállítják a fővállalkozó kétlépcsős kifizetésének (ahol az alvállalkozói kifizetések igazolását követően történik a fővállalkozóra eső díjrészlet kifizetése) intézményét az építési beruházások esetében.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fővállalkozó kétlépcsős kifizetése (32/A. §) a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, valamint a megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés e)-g) pontját, a (2) bekezdését és a 32/B. §-át a 1.1.2018-jét követően teljesített kifizetésekre kell alkalmazni.” A fenti jogszabályváltozásra tekintettel Szerződő Feleknek az ellenszolgáltatás teljesítése során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B §-t kötelezően alkalmazniuk kell.Szerződő Felek a fentiekre figyelemmel – a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése érdekében – szerződésmódosítás keretében a közöttük létrejött szerződés finanszírozási módját és a kifizetési szabályait módosítani kívánják a Kbt.141. § (6) bekezdése alapján.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A fenti jogszabályváltozásra tekintettel Szerződő Feleknek az ellenszolgáltatás teljesítése során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B §-t kötelezően alkalmazniuk kell.

Szerződő Felek a fentiekre figyelemmel - a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése érdekében - szerződésmódosítás keretében a közöttük létrejött szerződés finanszírozási módját és a kifizetési szabályait módosítani kívánják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 51 359 358 689.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 51 359 358 689.00 HUF