Építési beruházás - 529568-2018

01/12/2018    S232

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 232-529568

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
E-mail: zsoldos@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - I. ütem.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - I. ütem.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4–6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m2. A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m2. Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda,kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m2.

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m2.

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m2.

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m2.

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m2.

Összesen: 5 390, 29 m2.

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m2. Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre,kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m2.

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

Összesen: 3 584,54 m2.

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély,valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 081-155602

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - I. ütem.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 869 386 647.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A II. számú szerződésmódosítás dátuma: 20.9.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/11/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület, Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4–6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m2. A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m2. Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda,kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m2.

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m2.

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m2.

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m2.

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m2.

Összesen: 5 390, 29 m2.

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m2. Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre,kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m2.

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

Összesen: 3 584,54 m2.

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély,valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 10/04/2017
Befejezés: 30/11/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 869 386 647.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zaalegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A karakterkorlátra tekintettel az alábbiak szerint:

A Vállalkozó a kivitelezési munkákat (...) Központi oktatási épület és a B9 épület esetében legkésőbb (2018.07.02.) a többi B épület befejezési határidejével egy időben, a B4, B7 és B14 épületek építési, valamint a B10 épület bontási munkáinak vonatkozásában az Építési Terület átadás-átvételétől számított 9 hónapon belül köteles elvégezni. A B8 épület esetében az építési vázlat, engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervek elkészítése vonatkozásában legkésőbb a Megrendelői igények véglegesítéséről szóló írásbeli tájékoztatás megküldést követő 4 hónapon belül köteles elvégezni. A „B” jelű épületek Építési Területének átadása, a 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozatra tekintettel, a benne foglalt határidő 2017.10.02. napjára módosult az OSEI kiköltözésével és a 7805/1 helyrajzi számra vonatkozó vagyonkezelői szerződés Testnevelési Egyetem által történő aláírásával.

A B3, B5 és B13 épületek építési munkáinak vonatkozásában az. 1. sz. mellékletként szereplő akadályközlés és a Felek közös, az akadályközlést elfogadó részhatáridő módosításról szóló jegyzőkönyvben szereplő 30.9.2018.

A B6 épület: 31.10.2018.

A kivitelezési munkák befejezésének határideje:

a) a Központi épület és a B9 épület kazánház építése vonatkozásában a Szerződés aláírásától, az A10 épület, mint opcionális elem tekintetében a műemlékvédelmi hatóság által kiadott engedély és a 25.2. pontban rögzített építési terület szabályszerű átadás-átvételétől számított 12 hónap+30 naptári nap, de a Központi oktatási épület és a B9 épület esetében legkésőbb a többi B épület befejezési határidejével egy időben, amely 2.7.2018+30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás;

b) a B4, B7 és a B14 épületek építési, valamint a B10 épület bontási munkáinak vonatkozásában a műemléki védettség alatt álló épületek esetében az illetékes Hatóság által kiadott munkakezdési engedély, valamint az Építési Terület átadás-átvételétől számított 9 hónap+30 naptári nap, amely 2.7.2018+30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás.

A „B” jelű épületek Építési Területének átadása az 1527/2016 (IX.29.) Korm. határozatban megjelölt határidőt is módosítva 2.10.2017 napja.

c) a B3, B5 és a B13 épületek építési munkáinak vonatkozásában 2018.09.30.+30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás.

d) a B6 épület építési munkáinak vonatkozásában 31.10.2018+30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás.

A Vállalkozó Szerződésben és annak alapdokumentumaiban meghatározott ütemezés szerinti teljesítésének szakaszai alapján 4 tervezési részteljesítési igazolás és 16 kivitelezési részteljesítési igazolás, valamint 1 végteljesítési igazolás kerül Megrendelő által kiállításra, amennyiben Vállalkozó Szerződésszerűen teljesít. Vállalkozó számláit Megrendelő akkor fogadja be, ha azok a Műszaki Ellenőr, mint Megrendelő általános megbízottja aláírásával igazoltan Szerződésszerűek és a jogszabályoknak, valamint a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolásban foglaltaknak megfelelnek.

A Vállalkozó által beadásra kerülő minden számla kötelező mellékletét kell, hogy képezze, a kivitelezés aktualizált havi bontású pénzügyi terve épületenkénti bontásban, amely tartalmazza az előleg visszafizetés ütemezését is. Az előleg valamennyi részszámlában, közel azonos arányban a teljesítési részszámlához igazodóan kerül elszámolásra (levonásra).

Az ütemtervet akkor is mellékelni kell, ha időközben változás nem volt. Kivitelezési ütemterv teljesítés elfogadásának rendjét úgy kell ütemezni, hogy egy adott időszak teljesítésének felmérése, leigazolása (azaz majd a Vállalkozó által kibocsátandó számla összegének megállapítása) egy adott hónap utolsó hetében megtörténjen. Ezzel egy időben aktualizálni szükséges a további hónapok tervezett teljesítési/pénzügyi ütemtervét is, melynek tartalmaznia kell az előleg visszafizetés ütemezését is.Az építési engedélyezési tervezési munkára vonatkozó számla (első részszámla) kiegyenlítésének nem feltétele a Műszaki Ellenőr aláírása.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A karakterkorlátra tekintettel az alábbiak szerint:

A II. sz. Szerződésmódosítás oka, hogy a B3, B5, B6 és B13 épületekben a tető és falszerkezetekben könnyező házigomba jelenléte bizonyosodott be, mely fertőzés jelenlétére a Feleknek a szerződéskötés során nem volt tudomásuk. A Felek számára a fertőződés ténye csak a tetőhéjalás bontási munkálatok elvégzése után kibontható rejtett fa- és falszerkezetek kibontása után lett ismeretes. A faanyag szakértő épületenként az 1 sz. mellékletben szereplő szerkezetek teljes körű bontását irányozta elő, amely szerkezeti bontások a Szerződés részét nem képezték, így a szerződéses összeg és a határidő kalkulálásánál sem lehetett figyelembe venni.

A Szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti eset, amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 869 386 647.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 869 386 647.00 HUF