Services - 53030-2021

02/02/2021    S22

Belgium-Bruges: Transport services (excl. Waste transport)

2021/S 022-053030

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Brugge
National registration number: 0207.528.035_22859
Postal address: Burg 12
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
Contact person: Wouter Dobbelaere
E-mail: wouter.dobbelaere@brugge.be
Internet address(es):
Main address: http://brugge.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399691
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst kamptransport

Reference number: Brugge-BRUGGE-2021-009-FG-F02_0
II.1.2)Main CPV code
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Voorliggende opdracht heeft een looptijd van een jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting.

Na het verstrijken van deze looptijd kan de raamovereenkomst 3 maal stilzwijgend verlengd worden met een periode van een jaar, op basis van artikel 57 tweede lid Wet Overheidsopdrachten. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven.

De aanbestedende overheid kan beslissen om van de verlengingsperiode af te wijken of af te zien per aangetekend schrijven verstuurd uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de (eventueel verlengde) looptijd van de raamovereenkomst.

Zie bestek pagina 5.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/03/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/01/2021