Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 531438-2023

Submission deadline has been amended by:  639232-2023
04/09/2023    S169

Magyarország-Zalaegerszeg: Építési munkák

2023/S 169-531438

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22253323220
Postai cím: Kosztolányi Utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Imre András
E-mail: turisztika2021@gmail.com
Telefon: +36 307005676
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zala.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás
Nemzeti azonosító szám: 15847263120
Postai cím: Kossuth Utca 3.
Város: Eszteregnye
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8882
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kele Lajos Attila
E-mail: gigkel@gmail.com
Telefon: +36 703129542
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zala.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001421532023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001421532023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Területfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Misztikus erdő tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001421532023
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „Mezőgazdasági és turisztikai fejlesztések a Mura Program részeként: Misztikus erdő” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212110 Szabadidőközpont építése
45212120 Tematikus szórakoztatópark építése
45212340 Konferenciaterem építése
45212420 Éttermek és hasonló létesítmények kivitelezése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_8882_Eszteregnye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a „Mezőgazdasági és turisztikai fejlesztések a Mura Program részeként: Misztikus erdő” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

- Dokumentáció részét képző tervdokumentáció módosítása, vonatkozó engedélyek beszerzése, továbbá a kiviteli tervek elkészítése

-Alábbi főbb kivitelezési feladatok:

I. ütem:

Konferenciaközpont, étterem

120 fős rendezvényhelyszín, a kapacitásának megfelelő konyha és 60 fő egyidejű befogadására alkalmas étterem

Lombkoronasétány

A vezetett útvonallal érintett erdei bázisokon, telepítetten működnek a virtuális élményt adó eszközök.

A fogadóépületet elhagyva, a kilátók számát úgy meghatározva, hogy a tematikus célok

megvalósíthatósága biztosított legyen.

Az I. ütemben összesen 732,33 m2 fedett épületrész készül.

II. ütem:

Fogadóközpont

A látogatók fogadására szolgáltató, valamint a szükséges eszközök tárolására szolgáló épület.

A többszintes fogadóépület integrációjában VR univerzum, 360 fokos kupola készül, amely belső felületére vetítő rendszerrel, projektorokkal egyedi térélményt tud nyújtani és alkalmas hologramos vetítésre. A fogadóépületben kap helyet a belépőjegy vásárlása, programismertetés.

A II. ütemben összesen 402,77 m2 fedett épületrész készül.

Tervezett parkolók száma: 66 db

Tervezett kerékpártárolók száma: 22 db

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszerek meghatározása, amellyel ajánlatkérő meghatározza a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1-4. értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. 60. szám, 2020. 03.25) 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

Az Ár szempont (5. értékelési szempont) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. 60. szám, 2020. 03.25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás.

A III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (1. részszempont) esetében a maximum további 36 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak.

Az 1. értékelési szempont során ajánlatkérő a II.1.3) M/2.1. pont tekintetében bemutatásra kerülő, és a III.1.3) M/2.1. pontnak megfelelő szakember, alkalmassági minimumkövetelményeken felüli, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai többlettapasztalatának mértékét értékeli.

A III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 36 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak.

A 2. értékelési szempont során ajánlatkérő a II.1.3) M/2.2. pont tekintetében bemutatásra kerülő, és a III.1.3) M/2.2. pontnak megfelelő szakember, alkalmassági minimumkövetelményeken felüli, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai többlettapasztalatának mértékét értékeli.

A III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (3. részszempont) esetében a maximum további 36 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak.

A 3. értékelési szempont során ajánlatkérő a II.1.3) M/2.3. pont tekintetében bemutatásra kerülő, és a III.1.3) M/2.3. pontnak megfelelő szakember, alkalmassági minimumkövetelményeken felüli, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai többlettapasztalatának mértékét értékeli.

A III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (4. részszempont) esetében a maximum további 36 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak.

A 4. értékelési szempont során ajánlatkérő a II.1.3) M/2.4. pont tekintetében bemutatásra kerülő, és a III.1.3) M/2.4. pontnak megfelelő szakember, alkalmassági minimumkövetelményeken felüli, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai többlettapasztalatának mértékét értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, h. van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.

B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek.,valamint a Kr.1.§(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltését az érintett gazdasági szereplő részéről a részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) megadása nélkül.

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

SZ/2

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország) szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZ/2

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelményekés igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdés előírásaira.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése és/vagy tervezése és kivitelezése) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 1 800 000 000,- Ft összeget.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) (alfa) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az 1-4. értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények vonatkozásában az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges (M.2. pontban foglalt) dokumentumokat az ajánlattevőknek már az ajánlatban be szükséges nyújtaniuk.

A fentieken felül a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal megadva) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazolókamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést -a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetettnyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi[elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása], valamint elvárás az adott jogosultság megszerzésének első dátumának az önéletrajzban való megadása);

Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.

A Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben foglaltak megfelelően irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett alábbi referenciákkal:

M/1.1 összesen legalább 500 m2 alapterületű új épület, vagy új épületek építésére, vagy meglévő épület összesen legalább 500 m2 alapterülettel való bővítésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) referenciával

M/1.2 legalább 1 db olyan épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) referenciával, amely tartalmazott konyhatechnológia beépítését is.

Ajánlattevő a III.1.3 M/1.1 - M/1.2. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését 1 db megfelelő referenciával is igazolhatja. Az M/1.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M.2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Egy megfelelő szakember több pozícióra is megajánlható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: 36 hónap.

Szavatosság: A vonatkozó jogszabályok szerint

Kötbérek (késedelmi, meghiúsulási) a szerződéstervezet szerint

Teljesítési biztosíték: - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %

Jótállási biztosíték: - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %

Előleg: tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %

Ajánlatkérő 7 db részszámla és 1 darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.

A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§ irányadók.

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az Áfa a hatályos jogszabályok szerint fizetendő.

Jelen beruházás építési engedély köteles.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/10/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/10/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§(1)bek. alapján az egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017.(XII.19.) Kr.6.§ (1)bek. alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Kbt. 57.§(2)bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni.

2.Az ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig az AD I. kötetben meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

3.Az ajánlatnak a Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amin fel kell tünteti a Kbt.68.§(4)bek. szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(1)bek. alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(2a), 41/A.§(1),(4)-(5),valamint a 424/2017. (XII.19.) Kr.11.§(4)bek.re.

5.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6.Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba, és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp,akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hp-t elrendelni (Kbt.71.§(6)bek.)

7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9.Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke 8 000 000, - Ft. Teljesíthető: dokumentációban megadottak szerint. Igazolás: befizetést/átutalást igazoló dok. (Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás 50466230-10012387 számú bankszámlájára); garancia biztosítás esetén:garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén:kezességvállalásról szóló dok.; biztosítási szerződés esetén: kötelezvény. A garancia/kezességvállaló nyilatkozatot, valamint a kötelezvényt minden esetben a 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő elektronikus okirati formában szükséges benyújtani. A garanciát, vagy a kezességvállaló nyilatkozatot a Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás ajánlatkérő részére szükséges megtenni. Részletesen a dokumentációban.

10. Ajánlattevő nem írja elő a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat benyújtását.

11. Részajánlat-tétel kizárásának indokai: Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. A részekre bontás mellőzése műszaki szempontból indokolt, ugyanis a kivitelezési feladatok műszakilag szorosan összefüggenek, azokat időben és térben sem lehet egymástól elválasztani. A részekre bontás a későbbi, esetleges garanciális javítási munkák esetén is problémákat vethet fel. A több részben történő beszerzés többlet költséget is jelenthet, mivel ha több kivitelező vonul fel külön időben a munkaterületre, az nagyobb járulékos költséget is jelenthet.

12. Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően, a szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 5 napon belüli időpontra minimum 500millió Ft/év és 100millió Ft /káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-,és felelősségbiztosítási szerződést és minimum 40 millió / év és 20 millió / káresemény tervezési felelősségbiztosítást kötni v. meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

13. Szakmai ajánlat: Ajánlattevő ajánlatában köteles megnevezni az értékelésbe bevonni kívánt szakembereket, valamint a felolvasólapon tett vállalások alátámasztására kötelesek benyújtani az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

14. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6)pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját.

16. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

A "VI.3) További információk" pont folytatása:

17. Ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a fentiek alapján előírja a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Döntés/Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépését a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételeként is.

18. FAKSZ: dr. Panácz István, lajstromszám 00037

19. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2. szerinti, nyertes ajánlattevő által az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont - MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.2. pont - MV-ÉG felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.3. pont - MV-ÉV felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

M/2.4. pont - É tervezői (vagy azzal egyenértékű/átsorolás előtti) érvényes jogosultság

20. Ajánlatkérő tárgyi eljárást Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás (EKRSZ_22065155) nevében folytatja le, a Kbt. 29. § (1) bek. alapján. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben a Megrendelő Dél-Zalai Területfejlesztési Társulás (EKRSZ_22065155).

21. Nyertes ajánlattevő biztosítani köteles a 707/2021 (XII.15) Korm. rend. szerinti Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (Üvegkapu) alkalmazását a teljesítés során. A 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 34/A.§ (2) bek. alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles az ajánlatában, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Részletek a dokumentációban

22. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/08/2023