Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 531483-2019

Normál nézet megjelenítése

Submission deadline has been amended by:  70963-2020
08/11/2019    S216

Magyarország-Budapest: Katonai egyenruha

2019/S 216-531483

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17. HM VGH Közbeszerzési Okmányátvevő Helyiség
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Felszerelési Raktár
1135 Budapest, Lehel u. 41.

NUTS-kód HU110 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019”
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

II.1.7)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Az ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatban, hogy a szerződés mekkora részét szándékozik harmadik felek felé további alvállalkozói szerződésekkel kiszervezni és, hogy milyen alvállalkozókat javasol, valamint hogy milyen tárgyban javasolja további alvállalkozói szerződések megkötését
Az ajánlattevőnek jeleznie kell minden, a szerződés teljesítése során az alvállalkozók szintjén bekövetkező változást
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
„Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019”
1. részajánlati köt:
Köznapi sapka 460 db +10 %
Köznapi sapka sötétkék 180 db + 10 %
Tányérsapka sötétkék - szerelék nélkül 180 db + 10 %
Női kalap - fekete szerelék nélkül 360 db 10 %
Bocskai köznapi sapka - tbk. szerelve 50 db +10 %
Bocskai társasági sapka - tbk. szerelve 50 db +10 %
Tányérsapka sötétkék - tbk. szerelék nélkül 30 db + 10 %
2. részajánlati kör:
95 M köznapi ing rövidujjú – drapp 1.360 db +10 %
95 M köznapi ing rövidujjú – világoskék 640 db +10 %
95 M köznapi ing hosszúujjú – világoskék 640 db +10 %
Női köznapi ing rövidujjú - drapp 640 db +10 %
Női köznapi ing hosszúujjú drapp 270 db +10 %
Női köznapi ing rövidujjú – világoskék 270 db +10 %
Női köznapi ing hosszúujjú – világoskék 270 db +10 %
95 M társasági ing rövidujjú 900 db +10 %
95 M társasági ing hosszúujjú 1.800 db +10 %
Női társasági ing rövidujjú 900 db +10 %
Női társasági ing hosszúujjú 900 db +10 %
3. részajánlati kör:
93 M félcipő társasági barna 275 pár +10 %
93 M félcipő társasági fekete 910 pár +10 %
4. részajánlati kör:
Női cipő pömpsz barna 460 pár +10 %
Női cipő pömpsz fekete 720 pár +10 %
Női mokaszín barna 720 pár +10 %
Női mokaszín fekete 460 pár + 10 %
5. részajánlati kör:
95 M gyakorló pulóver zsebbel 640 db +10 %
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék 260 db + 10 %
6. részajánlati kör:
Deréköv barna 2.700 db + 10 %
Deréköv fekete2.700 db + 10 %
Kardtartó csatlék fekete arany 180 db +10 %
7. részajánlati kör:
Köznapi paroli 1.400 pár +10 %
Hallgatói köznapi paroli 500 pár +10 %
Társasági paroli 1.390 pár + 10 %
Évfolyamjelző díszzubbonyra 500 pár +10 %
8. részajánlati kör:
Társasági vállzsinór – arany 1.900 db +10 %
9. részajánlati kör:
Szakmai sál 2.730 db +10 %
10. részajánlati kör:
3/4-es ballonkabát 450 db +10 %
Sötétkék 3/4-es ballonkabát 90 db +10 %
Méretes női ballonkabát 280 db +10 %
Méretes női ballonkabát – sötétkék 90 db +10 %
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): igen
A vételi jog meghatározása: Az opció lehívásának módja: az opció mennyisége az ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés megküldésekor tájékoztatja az Ajánlattevőt az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.
Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
Köznapi sapka
Köznapi sapka sötétkék
Tányérsapka sötétkék - szerelék nélkül
Női kalap - fekete szerelék nélkül
Bocskai köznapi sapka - tbk. szerelve
Bocskai társasági sapka - tbk. szerelve
Tányérsapka sötétkék - tbk. szerelék nélkül
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
Köznapi sapka 460 db +10 %
Köznapi sapka sötétkék 180 db + 10 %
Tányérsapka sötétkék - szerelék nélkül 180 db + 10 %
Női kalap - fekete szerelék nélkül 360 db 10 %
Bocskai köznapi sapka - tbk. szerelve 50 db +10 %
Bocskai társasági sapka - tbk. szerelve 50 db +10 %
Tányérsapka sötétkék - tbk. szerelék nélkül 30 db + 10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
95 M köznapi ing rövidujjú – drapp
95 M köznapi ing rövidujjú – világoskék
95 M köznapi ing hosszúujjú – világoskék
Női köznapi ing rövidujjú - drapp
Női köznapi ing hosszúujjú drapp
Női köznapi ing rövidujjú – világoskék
Női köznapi ing hosszúujjú – világoskék
95 M társasági ing rövidujjú
95 M társasági ing hosszúujjú
Női társasági ing rövidujjú
Női társasági ing hosszúujjú
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
95 M köznapi ing rövidujjú – drapp 1.360 db +10 %
95 M köznapi ing rövidujjú – világoskék 640 db +10 %
95 M köznapi ing hosszúujjú – világoskék 640 db +10 %
Női köznapi ing rövidujjú - drapp 640 db +10 %
Női köznapi ing hosszúujjú drapp 270 db +10 %
Női köznapi ing rövidujjú – világoskék 270 db +10 %
Női köznapi ing hosszúujjú – világoskék 270 db +10 %
95 M társasági ing rövidujjú 900 db +10 %
95 M társasági ing hosszúujjú 1.800 db +10 %
Női társasági ing rövidujjú 900 db +10 %
Női társasági ing hosszúujjú 900 db +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
93 M félcipő társasági barna
93 M félcipő társasági fekete
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
93 M félcipő társasági barna 275 pár +10 %
93 M félcipő társasági fekete 910 pár +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 4 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
Női cipő pömpsz barna
Női cipő pömpsz fekete
Női mokaszín barna
Női mokaszín fekete
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
Női cipő pömpsz barna 460 pár +10 %
Női cipő pömpsz fekete 720 pár +10 %
Női mokaszín barna 720 pár +10 %
Női mokaszín fekete 460 pár + 10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 5 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
95 M gyakorló pulóver zsebbel
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
95 M gyakorló pulóver zsebbel 640 db +10 %
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék 260 db + 10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 6 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
Deréköv barna
Deréköv fekete
Kardtartó csatlék fekete arany
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
Deréköv barna 2.700 db + 10 %
Deréköv fekete2.700 db + 10 %
Kardtartó csatlék fekete arany 180 db +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 7 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
Köznapi paroli
Hallgatói köznapi paroli
Társasági paroli
Évfolyamjelző díszzubbonyra
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
Köznapi paroli 1.400 pár +10 %
Hallgatói köznapi paroli 500 pár +10 %
Társasági paroli 1.390 pár + 10 %
Évfolyamjelző díszzubbonyra 500 pár +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 8 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
Társasági vállzsinór – arany
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
Társasági vállzsinór – arany 1.900 db +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 9 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
Szakmai sál
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
Szakmai sál 2.730 db +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020
Rész száma: 10 Elnevezés: Adásvételi szerződés „Köznapi és társasági ruházat beszerzése 2019” tárgyban
1)Rövid meghatározás
3/4-es ballonkabát
Sötétkék 3/4-es ballonkabát
Méretes női ballonkabát
Méretes női ballonkabát – sötétkék
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35811300 Katonai egyenruha

3)Mennyiség
3/4-es ballonkabát 450 db +10 %
Sötétkék 3/4-es ballonkabát 90 db +10 %
Méretes női ballonkabát 280 db +10 %
Méretes női ballonkabát – sötétkék 90 db +10 %
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A 4. pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől számított.
A szerződés hatályba lépésének időpontja: 1.2.2020

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben az Eladó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (szerződéstervezet 3.1. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 1 %-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 20 %-a.
A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettsége alól.
A Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben az Eladó a szerződés tervezet 3.1. pontjában szereplő teljesítési határidőt legalább 20 nappal meghaladja, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért az Eladó felelős, a Vevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy előleget nem fizet.
A számla kiegyenlítése a teljesítést követően, az Ajánlattevő által kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján, a MÁK fizetési szabályai szerint történik. Az átutalástól eltérő fizetési módot Ajánlatkérő nem tud elfogadni.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k)nek, illetve nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4)A szerződés teljesítésére vonatkozó egyéb különleges feltételek, különösen az ellátás és az információk biztonságát illetően:
III.1.5)Biztonsági tanúsítványokra vonatkozó információk:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Személyes helyzet

A gazdasági szereplők személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 45. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata szükséges arról, hogy van –e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Ha van ilyen szervezet, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
— A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
— részvételre jelentkező a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az alvállalkozók személyes helyzetére vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásokba történő bejegyzéshez kapcsolódó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Vbt. 45. § (2) bekezdésében említett személyek esetén a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés alapján. Amennyiben részvételre jelentkező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóigazolás) köteles igazolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 8., 9 pontjai., 12. pont a) alpontja, 13. és 15. pontjai tekintetében a kizáró ok fenn nem állását Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdése alapján,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 6., 10-11.,14.,16. és 18. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az alábbi tartalommal:
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában részt vevő részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni,
— A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő nyilatkozata szükséges arról, hogy van –e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet a részvételre jelentkezőben, alvállalkozóban vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Ha van ilyen szervezet, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.
— A Vbt. 46.§ (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben írásban kell nyilatkoznia, hogy nem állnak fenn alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezettel szemben a 45. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
— részvételre jelentkező a Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A gazdasági szereplők gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontjára rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai,
— mióta vezeti az ajánlattevő számláját/számláit,
— számláján/számláin az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított (egy éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal fordult elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alvállalkozók gazdasági és pénzügyi alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Részvételre jelentkező figyelemmel a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontjára rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai,
— mióta vezeti az ajánlattevő számláját/számláit,
— számláján/számláin az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal fordult-e elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorba állítás alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti forgalmat érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított (egy éven (12 hónapon) belül egynél több alkalommal fordult elő 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3)Műszaki és/vagy szakmai alkalmasság

A gazdasági szereplők műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok kizárásához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1-10. részajánlati kör vonatkozásában nyújtsa be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör vonatkozásában: Bőr- és textilipari termékek konfekcionálása, gyártása, és/vagy katonai ruházati kiegészítők és/vagy hadiipari alapanyagok kereskedelme
2. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati termékek, ruházati felszerelések, gyártása, és/vagy forgalmazása, és/vagy kereskedelme, és/vagy hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása
3. részajánlati kör vonatkozásában: Bőr lábbeli gyártása, és/vagy forgalmazása
4. részajánlati kör vonatkozásában: Bőr lábbeli gyártása, és/vagy forgalmazása
5. részajánlati kör vonatkozásában: Textil alapanyagú és kötött-hurkolt termékek és/vagy katonai felhasználású alapanyagok konfekcionálása, gyártása és forgalmazása
6. részajánlati kör vonatkozásában: Katonai felhasználású bőr ruházati kiegészítők és/vagy derékövek gyártása, forgalmazása, és/vagy hadiipari alapanyagok kereskedelme
7. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati kiegészítők, hímzett termékek gyártása és/vagy kereskedelme, és/vagy katonai felhasználású alapanyagok kereskedelme
8. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati kiegészítők, hímzett termékek gyártása és/vagy kereskedelme, és/vagy katonai felhasználású alapanyagok kereskedelme
9. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati kiegészítők, konfekcionálása és/vagy gyártása és/vagy kereskedelme, valamint katonai felhasználású alapanyagok kereskedelme
10. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati termékek, és/vagy ruházati felszerelések konfekcionálása, gyártása és/vagy kereskedelme, és/vagy hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása
M2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtson be akkreditált vizsgálatokról készült, 1 évnél nem régebbi laborvizsgálati jegyzőkönyveket az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi sapka terméknél: 8.5., 8.6. és 8.7. alapanyag műszaki követelményei 10., 11. és 12. sz. táblázat
Köznapi sapka sötétkék: 8.5., 8.6. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 10., 11. és 12. sz. táblázat
Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
Női kalap fekete szerelék nélkül terméknél: 6.2. alapanyag műszaki követelményei 3. sz. táblázat
Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
Tányérsapka sötétkék szerelék nélkül terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
Tányérsapka sötétkék tbk. szerelék nélkül terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
2. részajánlati kör vonatkozásában:
95 M köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanya műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú drapp: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
95 M társasági ing rövidujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
95 M társasági ing hosszúujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
Társasági ing női rövidujjú terméknél: 9.3. alapanya műszaki követelményei 9. sz. táblázat
Társasági ing női hosszúujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
3. részajánlati kör vonatkozásában:
93 M félcipő társasági barna terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
93 M félcipő társasági fekete terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
4. részajánlati kör vonatkozásában:
Női cipő pömpsz barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
Női cipő pömpsz fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
Női mokaszin barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
Női mokaszin fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
5. részajánlati kör vonatkozásában:
95 M gyakorló pulóver zsebbel terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
6. részajánlati kör vonatkozásában:
Deréköv barna terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Deréköv fekete terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Kardtartó csatlék fekete arany terméknél: 2. felhasználható anyagok és 6.1 bőr vizsgálati követelmények 1. és 2. sz. táblázat
7. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi paroli terméknél: 6.4. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
Hallgatói köznapi paroli terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
Társasági paroli terméknél: 6.4. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
8. részajánlati kör vonatkozásában:
Társasági vállzsinór - arany terméknél: 5.2. alapanyag adatlap alátéthez
9. részajánlati kör vonatkozásában:
Szakmai sál terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 4. sz. táblázat
10. részajánlati kör vonatkozásában:
3/4-es ballonkabát terméknél: 8.3., 8.4., 8.5. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 7., 8., 9. és 10. sz. táblázat
Sötétkék 3/4-es ballonkabát terméknél: 8.3., 8.4., 8.5. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 7., 8., 9. és 10. sz. táblázat
Méretes női ballonkabát terméknél: 8.3., és 8.4., alap- és bélésanyag műszaki követelményei 8., és 9. sz. táblázat
Méretes női ballonkabát sötétkék terméknél: 8.3., és 8.4., alap- és bélésanyag műszaki követelményei 8., és 9. sz. táblázat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, részajánlati körönként a beszerzés tárgyához illeszkedő ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványával, vagy annak másolatával vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást, vagy az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolás, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha az 1-10. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt be akkreditált vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a benyújtott laborvizsgálati jegyzőkönyv nem fele meg a műszaki leírásban foglaltaknak.

Az alvállalkozók műszaki és/vagy szakmai alkalmasságára vonatkozó (adott esetben azok elutasításához vezető) szempontok

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1-10. részajánlati kör vonatkozásában nyújtsa be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör vonatkozásában: Bőr- és textilipari termékek konfekcionálása, gyártása, és/vagy katonai ruházati kiegészítők és/vagy hadiipari alapanyagok kereskedelme
2. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati termékek, ruházati felszerelések, gyártása, és/vagy forgalmazása, és/vagy kereskedelme, és/vagy hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása
3. részajánlati kör vonatkozásában: Bőr lábbeli gyártása, és/vagy forgalmazása
4. részajánlati kör vonatkozásában: Bőr lábbeli gyártása, és/vagy forgalmazása
5. részajánlati kör vonatkozásában: Textil alapanyagú és kötött-hurkolt termékek és/vagy katonai felhasználású alapanyagok konfekcionálása, gyártása és forgalmazása
6. részajánlati kör vonatkozásában: Katonai felhasználású bőr ruházati kiegészítők és/vagy derékövek gyártása, forgalmazása, és/vagy hadiipari alapanyagok kereskedelme
7. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati kiegészítők, hímzett termékek gyártása és/vagy kereskedelme, és/vagy katonai felhasználású alapanyagok kereskedelme
8. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati kiegészítők, hímzett termékek gyártása és/vagy kereskedelme, és/vagy katonai felhasználású alapanyagok kereskedelme
9. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati kiegészítők, konfekcionálása és/vagy gyártása és/vagy kereskedelme, valamint katonai felhasználású alapanyagok kereskedelme
10. részajánlati kör vonatkozásában: Textilipari termékek, katonai ruházati termékek, és/vagy ruházati felszerelések konfekcionálása, gyártása és/vagy kereskedelme, és/vagy hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása
M2.) Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtson be akkreditált vizsgálatokról készült, 1 évnél nem régebbi laborvizsgálati jegyzőkönyveket az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi sapka terméknél: 8.5., 8.6. és 8.7. alapanyag műszaki követelményei 10., 11. és 12. sz. táblázat
Köznapi sapka sötétkék: 8.5., 8.6. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 10., 11. és 12. sz. táblázat
Társasági Bocskai-sapka tbk. szerelve terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
Női kalap fekete szerelék nélkül terméknél: 6.2. alapanyag műszaki követelményei 3. sz. táblázat
Köznapi Bocskai-sapka tbk. szerelve terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
Tányérsapka sötétkék szerelék nélkül terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
Tányérsapka sötétkék tbk. szerelék nélkül terméknél: 8.4., 8.5. és 8.6. alapanyag műszaki követelményei 8., 9. és 10. sz. táblázat
2. részajánlati kör vonatkozásában:
95 M köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
95 M köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 12. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing rövidujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú drapp terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
Női köznapi ing hosszúujjú világoskék terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 10. sz. táblázat
95 M társasági ing rövidujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
95 M társasági ing hosszúujjú terméknél: 9.4. alapanyag műszaki követelményei 11. sz. táblázat
Társasági ing női rövidujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
Társasági ing női hosszúujjú terméknél: 9.3. alapanyag műszaki követelményei 9. sz. táblázat
3. részajánlati kör vonatkozásában:
93 M félcipő társasági barna terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
93 M félcipő társasági fekete terméknél: 8.7.1., 8.7.2. és 8.7.3. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6. és 7. sz. táblázat
4. részajánlati kör vonatkozásában:
Női cipő pömpsz barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
Női cipő pömpsz fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
Női mokaszin barna terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
Női mokaszin fekete terméknél: 7.2. alapanyaggal és készáruval szemben támasztott követelmények 5., 6., 7. és 8. sz. táblázat
5. részajánlati kör vonatkozásában:
95 M gyakorló pulóver zsebbel terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
95 M gyakorló pulóver zsebbel kék terméknél: 8.2 alapanyag és 8.3. rátétanyag műszaki követelményei
6. részajánlati kör vonatkozásában:
Deréköv barna terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Deréköv fekete terméknél: 6.4. bőr alapanyag és 6.5. csat műszaki követelményei 2. és 3. sz. táblázat
Kardtartó csatlék fekete arany terméknél: 2. felhasználható anyagok és 6.1 bőr vizsgálati követelmények 1. és 2. sz. táblázat
7. részajánlati kör vonatkozásában:
Köznapi paroli terméknél: 6.4. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
Hallgatói köznapi paroli terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
Társasági paroli terméknél: 6.4. alapanyag vizsgálati követelményei 3. sz. táblázat
8. részajánlati kör vonatkozásában:
Társasági vállzsinór - arany terméknél: 5.2. alapanyag adatlap alátéthez
9. részajánlati kör vonatkozásában:
Szakmai sál terméknél: 6.2. alapanyag vizsgálati követelményei 4. sz. táblázat
10. részajánlati kör vonatkozásában:
3/4-es ballonkabát terméknél: 8.3., 8.4., 8.5. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 7., 8., 9. és 10. sz. táblázat
Sötétkék 3/4-es ballonkabát terméknél: 8.3., 8.4., 8.5. és 8.7. alapanyagok műszaki követelményei 7., 8., 9. és 10. sz. táblázat
Méretes női ballonkabát terméknél: 8.3., és 8.4., alap- és bélésanyag műszaki követelményei 8., és 9. sz. táblázat
Méretes női ballonkabát sötétkék terméknél: 8.3., és 8.4., alap- és bélésanyag műszaki követelményei 8., és 9. sz. táblázat
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1.) Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, részajánlati körönként a beszerzés tárgyához illeszkedő ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványával, vagy annak másolatával vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást, vagy az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolás, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
M2) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha az 1-10. részajánlati körök vonatkozásában nem nyújt be akkreditált vizsgálatokról készült laborvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a benyújtott laborvizsgálati jegyzőkönyv nem fele meg a műszaki leírásban foglaltaknak.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
19-15/LK/Vbt/HBTI/129/2019
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
13.12.2019 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk:
1. A műszaki leírást, a kötelező nyilatkozatokat és az átláthatósági nyilatkozat mintáját a Részvételi dokumentáció tartalmazza.

A gazdasági szereplő a Részvételi dokumentációt a részvételi határidő lejártáig az aman.orsolya@hm.gov.hu e-mail-címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma, levelezési címe, e-mail-címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.
Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét, hogy a Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az érvényes részvételi jelentkezés feltétele a Részvételi dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése.
2. A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar.
A) Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére.
Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.
3. Részvételi jelentkezés formai követelményei:
— A részvételi jelentkezést papír alapon egy példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a részvételi jelentkezést 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) is,
— A papír alapú részvételi jelentkezést az alábbiak szerint kell benyújtani:
– a részvételi jelentkezést cégszerűen alá kell írni,
– roncsolásmentesen, nem bontható kötésben,
– folyamatos, valamennyi információt tartalmazó oldalszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni,
– az oldalakat leszignálva,
– zárt csomagolásban (borítékon cégszerű aláírással).
– A borítékon fel kell tüntetni:
„Részvételi jelentkezés a 19-15/LK/Vbt/HBTI/129/2019 beszerzés azonosító számú „Köznapi és társasági ruházat beszerzése” tárgyú eljárásban”
„Csak bizottságilag bontható
Részvételi jelentkezési határidő:......................................”
— Az eljárás azonosítóját a részvételi jelentkezéseken, és valamennyi – az eljáráshoz tartozó- dokumentumon fel kell tüntetni,
— A részvételi jelentkezés az első oldalon (oldalakon) tartalmazzon „Felolvasólapot”, amely kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja:
— a cég nevét,
— a cég címét,
— a cég elérhetőségét,
— cégszerű aláírást,
— kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail-címét,
— mely részajánlati körre került benyújtásra
5. A részvételi jelentkezést folyamatosan lapszámozott, A/4 méretű lapokon (illetve a szükség esetén a megfelelő méretű lapokon, de A/4 méretűre behajtogatva), gépelt, vagy nyomtatott formában, utólagos javítások és beszúrások nélkül, egységesen összefűzött formában kell elkészíteni;
6. A részvételi jelentkezést, lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. A tartalomjegyzék végén Részvételre jelentkező tüntesse fel, hogy a részvételi jelentkezés mindösszesen hány lapból áll;
Részvételre jelentkező által benyújtott minden saját nyilatkozatot, valamint a részvételi jelentkezés teljes anyagának minden oldalát a részéről aláírásra jogosult személy kézjegyével hitelesíteni kell.
4. Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
A részvételi jelentkezés elkészítésével és beadásával kapcsolatos minden költség Részvételre jelentkezőt terheli, ennek elfogadásáról Részvételre jelentkező nyilatkozzon.
A Vbt. 10. § alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ez esetben a közösen részvételi jelentkezést benyújtók kötelesek maguk közül egy – a beszerzési eljárásban a közösen részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult – képviselőt megbízni. A közösen részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közösen részvételre jelentkezők megjelölését. Ahol a Vbt. az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közösen részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a részvételi jelentkezésben megjelölt képviselőnek küldi meg.
Közös részvételi jelentkezés esetén a nyertes közös részvételre jelentkezőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:
A részvételi jelentkezés tárgyát;
A közös részvételre jelentkezők megnevezést és a közös részvételre jelentkezők tagjait (cégnév, székhely);
A közös részvételre jelentkezők vezető tagjának megjelölését;
A közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
A közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös részvételre jelentkezők kiválasztásra kerülnek;
Közös részvételre jelentkezők tagjai között, a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását;
A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös részvételre jelentkezők közötti feladatok megosztásának ismertetését.
A közös részvételre jelentkezők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:
Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;
Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli
A megállapodásnak a közös részvételre jelentkezők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.
A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban Részvételre jelentkező lehet – a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében – az részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.
A Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdése alapján a Részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
A Vbt. 56. § alapján az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.
Az Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy a Vbt. 59. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a Részvételre jelentkezőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója, vagy a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezet) a kizáró okok (45-46. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja a részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldését követő 5. munkanap.
A II.3) pontban szerepeltetett teljesítési határidő a „B” mellékletben kerül részletezésre részajánlati körönként.
5. Benyújtandó egyéb nyilatkozatok, igazolások:
– A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
– Részvételre jelentkezőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
– Részvételre Jelentkező nyújtson be minden termék vonatkozásában gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben a gyártó (vagy jogi megbízottja vagy képviselője) felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a szállításra kerülő terméket bevizsgálták és megállapították, hogy az kielégíti a műszaki leírásban meghatározott követelményeket.
(Kellékek alatt értendők: fonal, cérna, gomb, patent, csat, tépőzár, húzózár, fűzőszemek, kampók, címkék stb. a kellékekről.)
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 142. § -ban foglaltak szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
6.11.2019